Search Results

You are looking at 1 - 10 of 34 items for :

  • "hepatocarcinogenesis" x
Clear All

on DNA methylation in human hepatocarcinogenesis. Histol. Histopathol., 2010, 25 , 647–654. Nishida N. Impact of hepatitis virus and aging on DNA methylation in human

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Gábor Lendvai, András Kiss, Ilona Kovalszky and Zsuzsa Schaff

Haybaeck, J., Zeller, N., Heikenwälder, M.: The parallel universe: microRNAs and their role in chronic hepatitis, liver tissue damage and hepatocarcinogenesis. Swiss Med. Wkly, 2011, 141 , w13287. Heikenwälder M

Open access

Lotz, G., Kiss, A., Kaposi Novák, P. és mtsai: Hepatitis viruses and hepatocarcinogenesis. J. Physiol (Paris), 2001, 95 , 417–422. Kaposi Novák P

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Evelin Berta, Anna Egresi, Anna Bacsárdi, Zsófia Gáspár, Gabriella Lengyel and Krisztina Hagymási

, Jang JY, Chung RT. Hepatitis C virus and hepatocarcinogenesis. Clin Mol Hepatol. 2012; 18: 347–356. 8 Pár A, Pár G. Immune response and oxidative stress in hepatitis C virus

Open access

proteins in hepatocarcinogenesis. J. Viral Hepatitis, 2004, 11 , 383–393. Anzola M. Hepatocellular carcinoma: role of hepatitis B and hepatitis C viruses proteins in

Restricted access

Abstract

Abstract

Hepatocellular carcinoma develops frequently following upon chronic hepatitis C- and B virus infections. Hepatitis B virus directly, while hepatitis C virus indirectly play an important rule in hepatocarcinogenesis.

The aim of our work

To demonstrate a very unique and interesting case in which after the elimination of an early detected duplex hepatocellular carcinoma with a combination therapy of PEG-interferon-alfa-2a and ribavirin we could eliminate hepatitis C virus.

Case presentation

53-year-old male patient with chronic hepatitis C infection in his anamnesis. In 1995 histological examination confimed cirrhosis in his liver. One year later he was non-responder for conventional interferon therapy. In 2002 CT examination confirmed a process with multiple plexus in the liver. With cytological proof of hepatocellular carcinoma the resection of the tumor by left-lobectomy of the liver was carried out. Four years after the operation a one year PEG-interferon-alfa-2a and ribavirin combined therapy had been applied. The patient became virologically negative.

Conclusion

In chronic liver diseases a carcinoma may develop at the same time at several centers. PEG-interferon-alfa-2a and ribavirin therapy can be effective in chronic liver disease as well as after resection of estabilished hepatocellular carcinoma.

Restricted access

P Kaposi-Novak 2001 Hepatitis viruses and hepatocarcinogenesis J Physiol Paris 95 417 422

Restricted access

A krónikus B- és C-hepatitis talaján gyakran alakul ki hepatocellularis carcinoma. A hepatitis B-vírus direkt módon, a hepatitis C-vírus indirekt módon játszik szerepet a hepatocarcinogenesisben. Célkitűzés: Egy olyan különlegesen érdekes eset demonstrálása, amelynek során az idejében felfedezett duplex hepatocellularis carcinoma műtéti megoldását követően kombinált PEG-interferon és ribavirin kombinált kezelés a hepatitis C-vírus eliminálásához vezetett. Esetbemutatás: Ötvenhárom éves férfi beteg anamnézisében krónikus C-hepatitis-fertőzés szerepel. 1995-ben a szövettani vizsgálat már májcirrhosist igazolt. Egy évre rá hagyományos interferonkezelésre nonreszponder volt. A CT-vizsgálat 2002-ben többgócú térfoglaló folyamatot igazolt a májban. A citológiai vizsgálattal is alátámasztott operábilis hepatocellularis carcinoma miatt bal oldali hepatolobectomia történt. A műtét után 4 évvel egy évig tartó PEG-interferon-α-2a- és ribavirinkezelésre virológiailag negatívvá vált. Következtetés: Krónikus májbetegségekben több gócból is kiindulhat neoplasztikus folyamat egy időben. A PEG-interferon- és ribavirinkezelés hatásos lehet előrehaladott krónikus májfolyamatok esetén is, akár a már kialakult hepatocellularis carcinoma műtéti eltávolítását követően.

Restricted access

A primer hepatocellularis carcinoma az ötödik leggyakoribb szolid tumor a világon. Gyakorisága a harmadik világ országaiban a legmagasabb, de a világszerte növekvő migrációval párhuzamosan incidenciája a fejlett országokban is növekedést mutat. A májrák kialakulásának hátterében Ázsiában és Afrikában döntően a krónikus HBV-infekció áll, míg a nyugati világban a HCV-etiológia a jellemző. A májrák incidenciáját a klímaváltozás tovább növeli, mivel a forró, száraz éghajlat elősegíti a gabonafélék aflatoxinfertőzöttségének fokozódását. Az aflatoxinok a legerősebb hatású, természetben előforduló hepatocarcinogének, ezért az aflatoxinexpozíció minimalizálása a jövőben igen fontos élelmiszer-biztonsági feladat. A májrákos betegek zöme előrehaladott stádiumban kerül kezelésre, így a beavatkozási lehetőségek korlátozottak. A szisztémás kemoterápia nem változtatott a betegek prognózisán, hiszen alacsony remissziós rátával és számos szövődménnyel járt. Napjainkban új terápiás lehetőségek jelentek meg, beleértve azokat a célzott terápiákat, amelyek a hepatocarcinogenesisben szerepet játszó jelátvivő rendszereket blokkolják. Az orális multikináz-inhibitor sorafenib az első szisztémás szer, amelynek alkalmazásával túlélési előnyt igazoltak előrehaladott májrákban. Számos egyéb, ígéretes terápiás lehetőség áll klinikai kipróbálás alatt.

Open access
Magyar Sebészet
Authors: Pál Gehér, Árpád Füredi and László István Kecskés

Fukushima K Okuda 1999 Propensity of ectopic liver to hepatocarcinogenesis: case reports and a review of the literature Hepatology

Restricted access