Search Results

You are looking at 1 - 10 of 41 items for :

  • "hepatocellularis carcinoma" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Absztrakt

Az utolsó évtizedben a fejlett országokban a nem alkoholos zsírmáj lett a leggyakrabban diagnosztizált krónikus májbetegség. Ugyanakkor e kórképnek, de különösen súlyosabb formájának, a nem alkoholos steatohepatitisnek a szerepe bizonyított a hepatocellularis carcinoma gyakoriságának drámai megnövekedésében. A fő kockázati tényezők a genetikai prediszpozíció mellett az obesitas és a diabetes, valamint a kórfolyamatban gyakran fibrosishoz vezető alacsony fokú krónikus gyulladás. A patogenezisben a szabad zsírsavak és citokinek, a lipotoxicitás, az inzulinrezisztencia, a mikro-RNS-diszreguláció és a bél-baktériumflóra megváltozása kulcsfontosságú. A nem alkoholos zsírmáj kezelése – obesitasban a testsúlycsökkentés és fizikai aktivitás, diabetesben a metformin, dyslipidaemiában a statinok és új lehetőségként az obetikólsav – e betegség következményeként kialakuló hepatocellularis carcinoma prevencióját is szolgálhatja. Orv. Hetil., 2016, 157(25), 987–994.

Restricted access

.: Role of environmental factors in the etiology of hepatocellular carcinoma. [A környezeti tényezők szerepe a hepatocellularis carcinoma kialakulásában.] Orv. Hetil., 2010, 151 (28), 1132

Restricted access

Absztrakt

A primer májrákok 90%-át kitevő hepatocellularis carcinoma (HCC) az ötödik leggyakoribb rosszindulatú daganat világszerte, amely jellemzően májcirrhosis talaján alakul ki. Előzetes eredményeink arra utaltak, hogy egy korábban a májban nem azonosított heparánszulfát-proteoglikán (HSPG), az agrin felhalmozódik a cirrhoticus máj és a HCC bazális membránjaiban (BM-jeiben). Ennek nyomán kezdtük vizsgálni az agrin szerepét a hepatocellularis carcinoma kórkeletkezésében és elkülönítő diagnosztikájában. Első lépésként tömegspektrometriás meghatározással igazoltuk, hogy az előzetes munka során használt, korábban tisztázatlan specificitású monoklonális ellenanyag célfehérjéje valóban az agrin. A továbbiakban 131 májbeteg és 18 egészséges személy májából, 4 indukált májcirrhosis/HCC-ben szenvedő és egy egészséges patkány májából, valamint szövettenyészetekből származó mintákon végeztük kísérleteinket. Immunhisztokémia (IHC), fehérjeblot és kvantitatív RT-PCR segítségével igazoltuk, hogy az agrin expressziója jelentősen nő cirrhosisban és HCC-ben az ép májhoz képest úgy emberben, mint patkányban. Sorozatmetszeteken és kettős fluoreszcens jelölésekkel kimutattuk, hogy az agrin a májban az erek falának simaizomrétegében, az epeutak és a duktuláris reakció hámjának BM-jében, a HCC mikrovaszkulatúrájában, valamint olykor a daganatsejtek BM-jében található meg. Az agrin forrásaként a (ko)lokalizációs, génexpressziós és mRNS in situ hibridizációs vizsgálatok a vaszkuláris simaizom-sejteket, a cholangiocytákat és a duktuláris reakció hámját, a tumorok strómájának aktivált mesenchymalis sejtjeit, ritkán a májtumorsejteket valószínűsítik. Az epeutak és az endothelsejtek BM-jében található agrin szerepet játszhat a duktuláris reakció kialakulásában és a HCC érképződésében. Mivel az agrin az ép és a cirrhoticus máj szinuszoidjaiban nem, a HCC erezetében viszont mindig megjelent, megvizsgáltuk az agrin IHC alkalmazhatóságát a HCC és benignus májléziók elkülönítésében. Hatvannyolc benignus elváltozás (8 nagy regeneratív nodulus, 23 low-grade és 7 high-grade dysplasticus nodulus és 30 májadenoma) és 29 malignus lézió (8 “small” HCC és 21 kiterjedt HCC) agrin és CD34 immunreakcióinak szemikvantitatív értékelése után kidolgoztunk egy döntési algoritmust, amely az agrin/CD34 immunreakciók mintázata alapján 93,1% szenzitivitással és 92,6% specificitással elkülöníti a malignus és benignus elváltozásokat. Ennek nyomán javasoljuk az agrin IHC bevonását a májpatológiai diagnosztikus munkába.

Restricted access

M.: Új lehetőségek a hepatocellularis carcinoma terápiájában. LAM, 2009, 19 , 15–21. Dank M. Új lehetőségek a hepatocellularis carcinoma terápiájában

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Gábor Lendvai, András Kiss, Ilona Kovalszky, and Zsuzsa Schaff

Schaff, Z., Kovalszky, I., Lotz, G., et al.: Hepatocellular carcinoma – from macroscopy to molecular pathology. [A hepatocellularis carcinoma – a makroszkópiától a molekuláris patológiáig.] Orv

Open access

Dank M.: Új lehetőségek a hepatocellularis carcinoma terápiájában. LAM, 2009, 19 , 15–21. Dank M. Új lehetőségek a hepatocellularis carcinoma terápiájában

Open access

5343 5350 Wimmer A., Fehér J., Lengyel G.: Hepatitis C-vírus sikeres eliminálása hepatocellularis carcinoma miatti lobectomiát követően. Orv. Hetil., 2008, 149

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Gábor Lendvai, András Kiss, Ilona Kovalszky, and Zsuzsa Schaff

1963 Schaff Z., Kovalszky I., Lotz G. és mtsa: A hepatocellularis carcinoma – a makroszkópiától a molekuláris patológiáig. Orv. Hetil., 2010, 151 , 982

Open access

A krónikus B- és C-hepatitis talaján gyakran alakul ki hepatocellularis carcinoma. A hepatitis B-vírus direkt módon, a hepatitis C-vírus indirekt módon játszik szerepet a hepatocarcinogenesisben. Célkitűzés: Egy olyan különlegesen érdekes eset demonstrálása, amelynek során az idejében felfedezett duplex hepatocellularis carcinoma műtéti megoldását követően kombinált PEG-interferon és ribavirin kombinált kezelés a hepatitis C-vírus eliminálásához vezetett. Esetbemutatás: Ötvenhárom éves férfi beteg anamnézisében krónikus C-hepatitis-fertőzés szerepel. 1995-ben a szövettani vizsgálat már májcirrhosist igazolt. Egy évre rá hagyományos interferonkezelésre nonreszponder volt. A CT-vizsgálat 2002-ben többgócú térfoglaló folyamatot igazolt a májban. A citológiai vizsgálattal is alátámasztott operábilis hepatocellularis carcinoma miatt bal oldali hepatolobectomia történt. A műtét után 4 évvel egy évig tartó PEG-interferon-α-2a- és ribavirinkezelésre virológiailag negatívvá vált. Következtetés: Krónikus májbetegségekben több gócból is kiindulhat neoplasztikus folyamat egy időben. A PEG-interferon- és ribavirinkezelés hatásos lehet előrehaladott krónikus májfolyamatok esetén is, akár a már kialakult hepatocellularis carcinoma műtéti eltávolítását követően.

Restricted access

. 2006 147 902 903 Jakab F.: A hepatocellularis carcinoma sebészi kezelése. Orv. Hetil., 2004, 145

Restricted access