Search Results

You are looking at 1 - 8 of 8 items for :

  • "hidden curriculum" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Rejtett tanterv a változó tanulási környezetben

Hidden Curriculum in a Changing Learning Environment

Educatio
Author:
László Tamás Szabó

A globalizálódás mint civilizációs fejlemény gyökeresen új feltételek közegébe helyezte a képzés, a tanítás és tanulás világát. Ez az írás e problémakört vizsgálja, azt, miféle hatások formálják a szóban forgó világot az új feltételek közegében mind a szervezett, intézményes tanítás/tanulás, mind a szabadidős tanulás terepén. Választott nézőpontunk a szaknyelvi metaforával „rejtett tanterv”-nek nevezett jelenségvilág. A szakirodalom kettős értelemben használja ezt a metaforát: részint hatásforrásként (rejtett tanterv/hidden curriculum, implicit tanterv, latens curriculum, nem tervezett curriculum), részint e hatásforrás hozamaiként (hallgatólagos tudás, implicit tudás, a viselkedés nem verbalizált szabályrendszerének – rituálék – felismerése és elsajátítása). Mindezek a tanítás mintegy nem szándékolt mellékhatásaiként jönnek létre és közvetítődnek a tanulóhoz (gyermekhez és felnőtthöz egyaránt). Ezek azok a pszichikus képződmények (ismeret, attitűd, szokás, cselekvési és reagálási mód), amelyek – meghatározó tananyagként – tipikus, azaz gyakorta ismétlődő (rituálék) tanulási tapasztalatokként foglalhatók össze. Az új tanulási környezet meghatározó jellemzője a vizualitás (képek) erőteljes térnyerése a szavakból épülő fogalmi nyelv mellett. A globális környezet globális kompetenciák kimunkálását várja az oktatástól; e téren a pandémia alatti online oktatást vizsgáló tanulmányok nem nyújtanak vigasztaló képet, viszont jelezzük azokat a hazai fejleményeket, terveket és kimunkált tanulást segítő/támogató tartalmi és módszerbeli kezdeményeket, amelyek némi reményre jogosítanak. Számbavesszük az új tanulási környezet kommunikációs sajátosságainak nem tervezett – pozitív és negatív – rejtett tantervi hatásait (észlelési sebesség, figyelem, információ vs. tudás, új típusú tanári és tanulói szerepek, partnerségi viszonyok, tudásmonopólium stb.). A szakirodalom nyomán szólunk a hálózatos világban létrejövő újfajta közösségek és identitások jellemző vonásairól.

Open access

A sokféleség mint rejtett dimenzió egyházi iskolás diákok narratíváiban

Diversity as a Hidden Dimension in the Narratives of Church School Students

Educatio
Authors:
Eszter Kodácsy-Simon
and
Etelka Seres-Busi

) The Learning Environment’s Hidden Curriculum. CreateSpace Independent Publishing Platform. 3 Chao, T. (2011) The hidden curriculum of cultural content in internationally published ELT textbooks: A closer look at

Open access

and social impact of music education. The theoretical phase of the study focuses on researching the transfer effect of musical education in both domestic and international terms, and the capital theory and hidden curriculum based on Bourdieu’s works

Open access

Im Wald des Hippolytus •

Zur Intertextualität von Plin. ep. 1. 6 und Sen. Phaedr. 1–83; 483–504

Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae
Author:
Boris Hogenmüller

Seneca Reader: Selections from Prose and Tragedy . Illinois 2011, xxvi–xxx. Zum literarischen Kanon vgl. auch den Ansatz von Tornau, C.: Augustinus und das ‚hidden curriculum’. Bemerkungen zum Verhältnis des Kirchenvaters zum Bildungswesen seiner Zeit

Restricted access

occurs (processes and practices) Contextually supported, often self-directed process of problem solving In incidental learning, learning is a by-product of another activity that could be formal or informal learning (the hidden curriculum

Open access

-Soivio Historical thinking skills: Finnish history teachers' contentment with their new curriculum 40/2019 Georg Marschnig Language matters: The hidden curriculum of historical thinking as a challenge in teacher training 40/2019 Marjolein Wilke, Fien Depaepe, Karel

Open access

shadow education system: What government policies for what private tutoring? . Paris : UNESCO International Institute for Educational Planning (IIEP) . Bray , M. , Kobakhidze , M. N. , Zhang , W. , & Liu , J. ( 2018 ). The hidden curriculum in

Open access

Társas és társadalmi nevelés az iskolában – A Megtartó Közösségek Program hatásvizsgálata

Social and societal education in schools – Assessment of the Holding Community Program

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
Anna Siegler
,
Sára Serdült
,
Fanni Csernus
,
Lilla Dézma
,
Izabella Ilea
, and
Sára Bigazzi

. Giroux , H. A. , & Penna , A. N. ( 1979 ). Social education in the classroom: The dynamics of the hidden curriculum . Theory & Research in Social

Open access