Search Results

You are looking at 1 - 10 of 718 items for :

  • "high risk" x
  • All content x
Clear All
Orvosi Hetilap
Authors: Kristóf Rácz, Tamás Tiszai-Szűcs, János Gál, and Miklós Kertai D.

Poldermans, D., Boersma, E., Bax, J. J. és mtsai: The effect of bisoprolol on perioperative mortality and myocardial infarction in high-risk patients undergoing vascular surgery. Dutch Echocardiographic Cardiac Risk Evaluation Applying Stress

Open access

understand the phenomenon. It is especially important in the high-risk clones of K. pneumoniae , since treatment opportunities in infections caused by them have already been limited due to high AMR resistance. The aim of this study was to determine

Restricted access

Az akut coronariaintervenció korában a myocardialis infarctust elszenvedő beteg nagyon gyorsan, néhány nap után haza vagy rehabilitációra kerül. A betegeknek a halálozása ugyanakkor az infarktust követő első hónapban a legmagasabb. Az elsősorban veszélyeztetettek a jelentős szívizomvesztést elszenvedő, csökkent szisztolés bal kamrai funkciójú betegek. Fontos lehet ezért ezen betegeknél – a telemedicina fejlődésével lehetőséget teremtő – új módszerek kidolgozása a ritmuszavarok otthoni monitorozására. Célkitűzés: Annak vizsgálata, hogy internetalapú folyamatos otthoni aritmiamonitorozás milyen biztonságossággal alkalmazható akut myocardialis infarctust elszenvedő, coronariaintervención átesett, csökkent balkamra-funkciójú betegeknél a hazabocsátás utáni első hónapban. Módszer: Számos transztelefonos EKG-monitor-rendszer működik, de a szerzők egy olyan új technológiával szerzett tapasztalataikat ismertetik, ahol a beteg aktivációjától független, folyamatos EKG-észlelés zajlik interneten keresztül. Az internettel nem rendelkező betegeknél kifejlesztésre került egy mobil internetre csatlakozó vevőegység is. Eredmények: Tíz, infarktus után otthonába távozó, 40% alatti ejekciós frakcióval rendelkező betegnél végeztünk monitorozást. A mérések kumulatív ideje összesen 170 nap volt. A teljesen zajmentes időszak 98% volt, hibamentes EKG 99% volt. Hatvanhat összes alarm átlagos nyugtázási ideje 27 szekundum volt. Az alarm/nap 0,39-nak adódott, és a riasztások pozitív prediktivitása 0,106 volt. Az összes alarmidő 29,8 percnek adódott, ami napi bontásban 10,5 szekundumot jelentett. Következtetések: Módszerünk alkalmasnak látszik a kórházból hazakerült betegek otthoni monitorozására úgy, hogy viszonylag nagy százalékban lehet hibamentes EKG-t regisztrálni a kifejlesztett mellpánt segítségével. Az alacsony riasztási idő azt jelenti, hogy sok beteg egyszerre történő monitorozása is kellő biztonsággal megoldható. A fenti módszert és eredményeinket azért tartjuk fontosnak bemutatni, mert ilyen „szoros” otthoni monitorozásról sem publikációt, sem terméket, illetve szolgáltatást nem találtunk.

Restricted access

Abstract

Introduction

In the current era of acute coronary interventions, patients who suffer a myocardial infarction (MI) are discharged either to home or to a rehabilitation facility very rapidly, after just a few days. Mortality, however, is highest during the first month after MI. Patients with decreased left ventricular systolic function who lost a significant percentage of their myocardium are at the highest risk. Given the advances of telemedicine, it may therefore be important to develop new methods of home arrhythmia monitoring for these patients.

Objective

To determine the reliability of an internet-based continuous home arrhythmia monitoring during the first month after discharge in patients with decreased left ventricular function who suffered an acute MI and underwent coronary intervention.

Methods

Numerous telephone-based ECG monitoring systems exist but the authors present their experiences with a new technology involving continuous internet-based ECG monitoring which does not require activation by the patient. A mobile internet-based device was developed for patients who had no access to internet.

Results

We monitored 10 post-MI patients with an ejection fraction of less than 40% who were discharged home. Cumulative monitoring time was 170 days. The completely noise-free and error-free ECG periods amounted to 98 % and 99%, respectively. Average time to response to the 66 alarms raised was 27 seconds. The average number of alarms per day was 0.39 while the positive predictive value was 0.106. Total alarm time was 29.8 minutes which works out to 10.5 seconds per day.

Conclusions

As the unique chest band we developed makes it possible to record error-free ECGs during most of the monitoring period, our method appears to be suitable for home monitoring of patients discharged from hospital. The low alarm time means that many patients can be monitored simultaneously without compromising patient safety.

Restricted access

.e., potentially high-risk) patient cohort, a proportion of whom come from regions with unknown colonization rates. The significance of determining the antibacterial susceptibility patterns for therapeutic decisions has been well established. Currently

Restricted access

that the majority of cases of a disorder or disease (in absolute numbers) arise in populations that only have an LR of that disease, and that relatively few cases arise from smaller high-risk populations. It is then assumed that interventions that focus

Open access

A vizsgálat célja annak tanulmányozása, hogyan valósul meg a nagy rizikójú egyének és a cardiovascularis betegek gondozása egy családorvosi praxisban. A vizsgálat tárgyát képező családorvosi körzetbe 1296 lakos tartozik. A praxis adatainak áttekintése során megállapítottuk, hogy a primer és szekunder prevenció szempontjából 883 (68%) egyén gondozására lett volna szükség nagy rizikószint vagy valamilyen betegség miatt. A ténylegesen gondozattak száma 831 fő (94%), ami azt jelenti, hogy a gondozásra szoruló egyének mindössze 6%-át nem sikerült e tevékenységbe bevonni. A nagy kockázatú betegek 56,2%-a túlsúlyos, 26,0%-a elhízott, 19,4%-a aktív dohányos. Minden negyedik érbeteg (24,2%) aktív dohányos. A nagy kockázatú betegcsoport túlnyomó többsége (83,5%) fizikailag inaktív életmódot folytat. Az igen nagy kockázatú csoportban a betegek 31,5%-a, a nagy kockázatúak 23,0%-a érte el a III. Konszenzus Konferencia által meghatározott lipidcélértékeket. A hypertonia miatt kezeltek 61,1%-a, a cukorbetegek 64,6%-a érte el a kívánatos célértékeket. Megállapítható, hogy a vizsgált családorvosi praxisban a lakosok kétharmada gondozásra szorul. A cardiovascularis szempontból gondozást igénylő populáció döntő többségét sikerült e tevékenységbe bevonni. A gondozás jelenlegi lehetősége elégtelen az életmód kedvező irányú befolyásolására, ezt tükrözi a dohányzók, a túlsúlyosak és a mozgásszegény életmódot folytatók magas száma. A diabetes és a vérnyomás optimális kezelésének aránya lényegesen magasabb az eddig közölt értékeknél, a hyperlipidaemia kezelésének eredményessége megfelel az irodalmi adatoknak.

Restricted access

, encoding pEtN transferases, have also been reported in K. pneumoniae [ 11 ]. Dissemination of CRKP is mainly caused by the spread of a few successful clones. Major representatives of these high-risk clonal lineages include sequence type (ST) 11, ST15, ST

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Kristóf Rácz, Tamás Tiszai-Szűcs, János Gál, and Miklós D. Kertai

Helyreigazítás a DOI: 10.1556/OH.2009.28545 közleményhez. (OH 150. évfolyam, 8. szám – 2009. február 22. 341–352. o.)

Open access

, S. A., et al.: High-risk human papillomavirus in the oral cavity of women with cervical cancer, and their children. Virol. J., 2010, 7, 131. 8 Termine, N

Restricted access