Search Results

You are looking at 1 - 10 of 421 items for :

  • "high school" x
  • All content x
Clear All

, E. L., Hart, K. J. (1996) Cheating, lying, and moral reasoning by religious and secular high school students. Journal of Educational Research, 89, 340–344. Bowers, W. J. (1964) Student dishonesty and its control in

Restricted access

,019 online users. Subsequently, Lee, Ko, and Chou ( 2015 ) also discovered that Internet expectancy positively predicted IA in a large-scale national survey conducted by the Taiwan Ministry of Education among 25,573 junior and senior high-school students. A

Open access

. Sussman , S. , Arpawong , T. E. , Sun , P. , Tsai , J. , Roohrbach , L. A. & Spruijt-Metz , D. ( 2014 ). Prevalence and co-occurrence of addictive behaviors among former alternative high school youth . Journal of Behavioral Addictions , 3

Open access

Abstract  

We have developed a two-week summer lecture and laboratory course that introduces high school students to concepts in nuclear science. The program has operated at the San Jose State University Nuclear Science Facility for two years. Experienced high school science teachers run the summer school, assisted by other science teachers. Students consider the program to be effective. Its popularity is shown by numerous requests for reservations and the necessity to offer multiple sections in 1997. *** DIRECT SUPPORT *** A0553010 00006

Restricted access

Abstract  

Hair samples from junior high school students in metropolitan areas of Taichung, Taiwan were tested for a total of 13 elements, Al, Ag, Br, Cl, Cr, Fe, K, La, Mn, Na, Sc, Se, and Zn by instrumental neutron activation analysis (INAA) to establish seasonal variations, gender and environmental exposures. The seasonal variations of hairs in 39 healthy students (18 males and 21 females; age 13.3 ± 0.4 years; height, 158.0 ± 4.1 cm; weight, 53.4 ± 5.7 kg) were collected at 1.5-month intervals for 1 year starting from late August, 2008. The concentrations of the above elements varied from 103 to 10−2 μg g−1 at different sampling times. A quantified index of agreement (AT) was introduced to help classify the elements. A smaller AT indicated highly consistent quantities of specific metals in the hair while a larger AT indicated increased fluctuation, i.e., less agreement. The different ATs in various hair samples were discussed. The concentrations of these elements are compared with the data in the literature.

Restricted access
Journal of Behavioral Addictions
Authors: Steve Sussman PhD, FAAHB, FAPA, Thalida Em Arpawong, Ping Sun, Jennifer Tsai, Louise A. Rohrbach, and Donna Spruijt-Metz

Abstract

Background and Aims

Recent work has studied multiple addictions using a matrix measure, which taps multiple addictions through single responses for each type.

Methods

The present study investigated use of a matrix measure approach among former alternative high school youth (average age = 19.8 years) at risk for addictions. Lifetime and last 30-day prevalence of one or more of 11 addictions reviewed in other work (Sussman, Lisha & Griffiths, 2011) was the primary focus (i.e., cigarettes, alcohol, other/hard drugs, eating, gambling, Internet, shopping, love, sex, exercise, and work). Also, the co-occurrence of two or more of these 11 addictive behaviors was investigated. Finally, the latent class structure of these addictions, and their associations with other measures, was examined.

Results

We found that ever and last 30-day prevalence of one or more of these addictions was 79.2% and 61.5%, respectively. Ever and last 30-day co-occurrence of two or more of these addictions was 61.5% and 37.7%, respectively. Latent Class Analysis suggested two groups: a generally Non-addicted Group (67.2% of the sample) and a “Work Hard, Play Hard”-addicted Group that was particularly invested in addiction to love, sex, exercise, the Internet, and work. Supplementary analyses suggested that the single-response type self-reports may be measuring the addictions they intend to measure.

Discussion and Conclusions

We suggest implications of these results for future studies and the development of prevention and treatment programs, though much more validation research is needed on the use of this type of measure.

Open access

A társadalmi háttér és az egészségi állapot közötti összefüggést számos kutatás igazolta. Ezek közül azonban csak kevés foglalkozott a kamaszkorral, ugyanis az uralkodó hipotézis az volt, hogy az egyenlőtlenségek az egész életen át kihatnak az egészségre. Több kutatás kimutatta azonban, hogy ez a hatás az életciklus alatt változik, más-más korosztályban különböző erősségű, sőt bizonyos esetekben inverz is lehet. Egyes vizsgálatok a kamaszkorúaknál az egészségi állapot “relatív egyenlősödéséről” számolnak be a gyermekkorhoz képest, más kutatások ezt azonban nem igazolták. Ebben a korban a társadalmi háttér hatása, ha nem is mutatkozik meg közvetlenül az egészségi állapotban, rejtett formában jelen van, többek között az alkoholfogyasztás, dohányzás és a mentális jóllét egyenlőtlenségeinek formájában, amelyek felnőttkorban mediátor változókként játszhatnak szerepet. A kutatás kérdőíves adatfelvételére (N=501) Debrecenben, a 20122013- as tanév második féléve folyamán került sor, négy középiskola bevonásával. A társadalmi státuszt a szülők legmagasabb iskolai végzettségével és alkalmazási minőségével (objektív mutatók), valamint a társadalmi helyzet önbesorolásával (szubjektív mutató) mértük. A kutatásban függő változóként a mentális jóllét mérésére alkalmazott skálák, a diákok dohányzását és alkoholfogyasztását mérő dichotóm változók szerepeltek. Eredményeink szerint mind az objektív, mind a szubjektív társadalmihelyzet-mutatók összefüggnek a középiskolások jóllétével; legerőteljesebb a szubjektív mutató szerepe. A dohányzás esetében csak az anya alkalmazási minőségével, az alkoholfogyasztásnál egyik társadalmihelyzet-mutatóval sem sikerült összefüggést kimutatni.

Restricted access

A serdülőkor egyfajta útkeresés, mind az egyéni életút vonatkozásában, mind pedig a világkép megalapozásában, az értékek és erkölcsi elvek megismerésében és integrálásában. A pozitív pszichológia a vallásosságot és a spiritualitást humán erősségként határozza meg, amely fejlődéstanilag erősíti a rezilienciát, az egészséggel, boldogsággal és jólléttel kapcsolatban pedig hatékony védőfaktor. Jelen tanulmány célja szegedi középiskolások (N = 655, 14–21 évesek, 49,2% lány, 50,8% fiú) körében annak tesztelése volt, hogy mennyiben igazolható a kapcsolat az alkoholfogyasztás (életprevalencia, aktuális alkoholfogyasztás és nagyivás), valamint a vallásosság/spiritualitás mutatói között. Logisztikus regresszióanalízis segítségével értékeltük az alkoholfogyasztást mérő dichotóm változók, valamint az egyes vallásos változók közötti összefüggéseket. Adataink azt mutatják, hogy az alkoholfogyasztásra kevésbé hajlamosak azok a fiatalok, akiknek a vallás fontos szerepet tölt be a mindennapi életükben, akik biztosak a hitükben, és akik gyakorolják is a vallásukat (például imádkozással, templomba járással). Önmagában az, hogy valaki megnevez-e vallási felekezetet vagy közösséget, még nem jelent védelmet. A New Age hiedelmek elfogadása ugyanakkor nagyobb eséllyel hat az alkoholfogyasztás gyakoriságára.

Restricted access
Journal of Behavioral Addictions
Authors: Melissa Slavin, Corey E. Pilver, Rani A. Hoff, Suchitra Krishnan-Sarin, Marvin A. Steinberg, Loreen Rugle, and Marc N. Potenza

. Krishnan-Sarin D. A. Cavallo M. N. Potenza 2010 Video-gaming among high school students: Health correlates, gender

Open access

In this research, the effect of gender on fast-food consumption has been studied to determine fast-food consumption habits with a survey given to 900 people including Tekirdag city centre high school students and Namık Kemal University students. Also, the relationship between fast-food consumption and overweight, and whether the students have trust for hygiene applications of fast food producing and service enterprises has been studied. 900 people in total were involved in this research (459 females and 441 males). According to the results of the survey, a significant relationship between gender and fast-food choice type, portion size, consumption frequency, trust for complying hygiene rules, the need of being informed about food security, being affected by commercials, food poisoning and the reaction to it, and not consuming fast-food has been found.Many Turkish adolescents are becoming increasingly more westernized and have greater convenience when they eat out. Fast-food type nutrition which is popular among children and teenagers contains deficient or excess nutrients. High schools and universities are appropriate establishments for students to gain correct nutritional habits. This research has been planned to determine fast-food preferences of different gender.

Restricted access