Search Results

You are looking at 1 - 10 of 31 items for :

  • "hipnózis" x
  • All content x
Clear All

É. I. ( 2000 ). A hipnózis szociál-pszichobiológiai modellje . Habilitációs dolgozat . Budapest : ELTE . Bányai , É. ( 2002

Open access

Benczúr A hipnózis és hipnoterápia alapjai. Szöveggyűjtemény ELTE Eötvös Kiadó Budapest 543 558 . 4

Restricted access

Bányai, É.: Hypnosis in the light of neuroscience. In: Vértes, G. (ed.): Hypnosis – hypnotherapy. [A hipnózis az idegtudomány fényében. In: Vértes, G. (szerk.): Hipnózis – hipnoterápia]. Medicina Könyvkiadó

Open access

. Bányai É. ( 2008 ). A hipnózis szociál-pszichobiológiai modellje . In Bányai É. , & Benczúr L. (szerk.), A hipnózis és a hipnoterápia alapjai (pp. 379 – 445 ). Budapest, Hungary : ELTE Eötvös Kiadó

Open access

.W. Rhue (Eds.), Theories of hypnosis: Current models and perspectives (564—598). New York, London: Guilford Press Bányai, É. (2006). A hipnózis a kognitív és affektív idegtudomány fényében. In: G. Vértes (szerk.), Hipnózis

Restricted access

Hoppál M. (2012). Aktív-éber transz sámánrítusokban. In Varga K. és Gősiné Greguss A. Cs. (szerk.), Tudatállapotok, hipnózis, egymásra hangolódás. Tisztelg- kötet Prof. Bányai éva 70. születésnapja alkalmából (303–318). Budapest: L’Harmattan Kiadó

Restricted access

–London Bányai É. (2006) A hipnózis a kognitív és affektív idegtudomány fényében. In Vértes G. (szerk.) Hipnózis – Hipnoterápia . 31–62. Medicina, Budapest Bányai É. (2008) A hipnózis szociál

Restricted access

Kísérletünk célja a hipnózisbeli önkontroll változásainak vizsgálata a hipnózis iránt különböző mértékben fogékony személyeknél, a hipnózissal szembeni ellenállás élménybeli és viselkedéses jellemzőinek összevetésével. Kísérletünkben egy szokásos –standard tesztszuggesztiókat tartalmazó –csoportos együttműködő hipnózist követően –a hipnózisindukciót megelőzően –a résztvevőket a hipnotizőr tudta nélkül arra szólítottuk fel, hogy álljanak ellen a szuggesztióknak (amelyek az előzőekkel azonosak voltak). Mindkét hipnózis során mértük a szuggesztiók végrehaj_a

Restricted access

Beszámolónkban hipnóziskísérletekben alkalmazott vizuális hallucinációszuggesztiókat és azok hatékonyságát elemezzük, valamint egy olyan hallucinációtréning-módszert mutatunk be, mellyel kísérleti hipnózis helyzetben megbízhatóan sikerült hosszabb ide­ig fenntartható vizuális halluciná­ciós képet létrehozni úgy, hogy közben a hipnotizált személyek szeme nyitva volt. A hallucinációtréning-módszer kidolgozására azért volt szükség, mert kísérletünkben, melyben agyi elektromos potenciálváltozást is regisztrál­tunk, a Stanford Hipnotikus Szuszceptibilitási Skála C változat (SHSS: C) hal­lu­ci­ná­ciószuggesztiójának módosított változatát alkalmazva mindössze egyetlen sze­mély számolt be hallucinációélményről. Az általunk kidolgozott hallucinációtréning-módszerrel 7 erősen hipnábilis személyből 5-nél sikeres volt a hallucinációszuggesztió. A módszer lé­nyege, hogy a személyek a kísérleti ülést megelőző alkalommal kötetlenebb formában megtapasztalhatják, hogy képesek vizuális hallucinációs kép fenntartására. Ezt az élményt felhasználva a személyeknél a kísérlet kényelmetlen körülményei között is működik a vizuális hallucinációszuggesztió. Feltételezhető, hogy módszerünk módosított formában anesztézia létrehozására is alkalmazható nehezített (például műtéti) helyzetben.

Restricted access

hipnózis kontrollja: elméleti és módszertani megfontolások . XXIV. Magyar Hipnózis Találkozó : Egymás hullámhosszán – Zene, ritmus és hipnózis, Budapest . 2013 . május 24-26. Bányai , É

Open access