Search Results

You are looking at 1 - 10 of 42 items for :

  • "histological types" x
  • All content x
Clear All

Absztrakt:

Bevezetés: A szerzők a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei leukémia/lymphoma regiszterben 35 év alatt (1983. január 1. és 2017. december 31. között) 4942 újonnan felismert, malignus hematológiai betegségben szenvedő, megyéjükben élő felnőtt beteg adatait rögzítették. A regisztrált 4942 beteg közül 1711 (34,6%) myeloid, 3231 (65,4%) lymphoid malignitásban szenvedett. Hodgkin-lymphomás betegeik száma 302 volt (a lymphoid malignitások 9,3%, a lymphomák 17,8%‑a).

Célkitűzés: A 302 Hodgkin-lymphomás beteg legfontosabb epidemiológiai jellemzőinek a bemutatása.

Módszer: A regisztrált 302 beteg adatainak az elemzése.

Eredmények: A teljes megfigyelési időszakra vonatkozó incidencia 1,51/100 000 lakos/év, a betegség előfordulási gyakorisága a 35 év alatt lényeges változást nem mutatott. A nemek közötti arányt enyhe férfi dominancia jellemzi (férfi:nő = 1,16:1,00). A betegek medián életkora betegségük felismerésekor 40 (14–84) év, a kormegoszlási görbe nem mutat bimodális koreloszlást. A szövettani típusok közül a kevert sejtes forma (43,4%) fordult elő leggyakrabban, betegeik 44,0%-a diagnózis idején III. klinikai stádiumban volt. Egyetlen olyan települést sem találtak, ahol a megyei átlaghoz (0,53) viszonyítva statisztikailag szignifikánsan nagyobb volt az ezer lakosra jutó Hodgkin-lymphomás betegek száma. Familiáris előfordulást kilenc esetben tapasztaltak, szülő–gyermek és testvérek betegsége esetén egyaránt mutatkozott antepozíció. Szekunder carcinoma 11 Hodgkin-lymphomás betegben fordult elő, szekunder Hodgkin-lymphoma öt szolid tumoros betegben. Hodgkin-lymphoma és egyéb lymphoid malignitás társulását ugyancsak öt beteg esetében észlelték.

Következtetések: Az alacsonyabb incidenciától eltekintve eredményeik megfelelnek az irodalmi adatoknak.

Full access
Acta Veterinaria Hungarica
Authors: Beáta Török-Nagy, Péter Vajdovich, Lajos Balogh, Julianna Thuróczy, and Béla Dénes

, tumor size, histologic type, and lymph node status . Gynecol. Oncol. 49 , 354 – 358 . 10.1006/gyno.1993.1139 Giannoulopoulos , G. , Athanasiou , L. and Polizopoulou , Z. ( 2017 ): D-dimer as a diagnostic tool for canine thromboembolic

Open access
Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica
Authors: J. C. Horvath, Andrea Horak, J. G. Sinkovics, Mary Pritchard, Stacia Pendleton, and Elizabeth Horvath

Biotherapy of malignant diseases has become the fourth treatment modality besides surgery, chemo- and radiotherapy. Whole cell melanoma vaccines with or without BCG and other adjuvants, purified ganglioside and shed antigens, recombinant viruses carrying tumor antigens, dendritic cells pulsed with antigenic peptides etc.are in clinical trials.Efficacious viral oncolysate vaccines induce the host to mount tumor-specific cytotoxic T-cell response and prevention of relapses is supported by clinical trials. The use of „polyvalent” whole cell vaccines vs. purified or genetically engineered single antigen vaccines is justified asi.only very few single tumor antigens are present in all tumors of a given histological type; andii.antigen modulation occurs in tumors rendering them resistant to immune attack generated by vaccine against a single antigen. Thus polyvalent vaccines immunize against several antigens vs.against a selected antigen.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Zoltán Langmár, Gábor Vleskó, Miklós Németh, Loránd Pecsenka, and Zsolt Orosz

721 Reimer, T.: Management of rare histological types of breast tumours. Breast Care, 2006, 3 , 190–196. Reimer T

Open access

Abstract  

Long head of the biceps (LHB) is an intra-articular tendon component of the shoulder joint. The function of this tendon is complex. First, it is an origin of flexion in upper limb, and second it plays role in joint stabilisation during shoulder movements. Histological type of tendon tissues is connective tissue. The mechanical behaviour of connective tissue is primarily determined by the composition and organisation of collagens. In tendons, type I collagen is the principal structural element of the extracellular matrix, which acts to transmit force between bones or bone and muscle. Owing to the special localisation of this tendon, the intra-articular mechanical forces affect it to a considerable extent. The LHB is known as a source of pain in pathologic states of the shoulder joint. The goal of this study was to establish the calorimetric standards of the LHB in different ages, and to observe the changes of thermal properties of collagen during lifetime. LHB samples were taken from 38 cadavers (between ages 0 and 90 years) without macroscopic sign of shoulder pathology. DSC analyses were performed with SETARAM Micro DSC-II. The thermal denaturation parameters varied between T m (°C): 57, ΔH (J/g): 0.26 (age: 0 year) and T m (°C): 62.92, ΔH (J/g): 1.28 (age: 90 years). The ageing of collagenous tendon tissue can be clearly followed in changes of thermal denaturation properties. The knowledge of the ageing of normal collagen provides a good basis to analyse further the LHB pathology.

Restricted access

A tanulmány felsorolja a heredaganatok előfordulási gyakoriságát, a patológiai megoszlást és a prognosztikai faktorokat. A műtéti beavatkozás előtt végzett tumormarker-meghatározások a későbbi terápia alapját képezik, figyelembe véve a képalkotó eljárások adatait is. A szerzők a seminoma és a nem seminoma stádium szerinti kezelését ismertetik. Seminoma kezdeti stádiuma esetén a monokarboplatin-kezelés a sugárterápiával egyenértékű. A jelenleg elfogadott másodlagos, illetve harmadlagos kemoterápiás lehetőségek is felsorolásra kerülnek. A csírasejtes heredaganatok komplex ellátásakor nemcsak a jó terápiás válasz elérését, hanem a kezelés késői károsodásait is figyelembe kell venni.

Restricted access
Acta Veterinaria Hungarica
Authors: Helena Rodrigues, Maria Isabel Carvalho, Isabel Pires, Justina Prada, and Felisbina L. Queiroga

Fifty canine mammary gland tumours (CMGT) (18 benign and 32 malignant) were studied by immunohistochemical detection of active caspase-3 and Ki-67 antigens in order to determine their association with several clinicopathological parameters. The percentage of caspase-3 positive cells was significantly higher in benign tumours as compared to their malignant counterparts (P ≤ 0.001). In the group of malignant tumours there was no significant association between active caspase-3 and the clinicopathological variables considered. The percentage of Ki- 67 positive cells was significantly higher in malignant tumours compared to the benign ones (P ≤ 0.001). In the group of malignant tumours, Ki-67 expression showed a statistically significant association with tumour size (P = 0.025), histological type (P = 0.010), mitotic grade (P ≤ 0.001), nuclear grade (P = 0.025), differentiation grade (P = 0.004), histological grade of malignancy (P = 0.002), and presence of metastases in regional lymph nodes (P = 0.025). Furthermore, this study revealed a negative correlation between the percentages of active caspase-3 and Ki-67 (r = –0.39; P = 0.04). Thus, our results suggest a loss of balance between cell death and cell division in CMGT. Key words: Apoptosis, caspase-3, Ki

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Krisztina Fischer, Orsolya Galamb, Béla Molnár, Zsolt Tulassay, and András Szabó

A gyermekkori nephrosis 90%-a idiopathiás nephrosis szindróma. Az idetartozó három kórkép, a minimal change betegség, a mesangialis proliferatio és a focalis sclerosis hasonló klinikai képpel jelentkező, eltérő prognózisú és terápiás válaszú betegség. Dolgozatunk célja az idiopathiás nephrosis szindrómába tartozó kórképek kialakulásával, progressziójával összefüggő genetikai ismeretek, génexpressziós változások áttekintése és funkcionális csoportosítása. A génexpressziós változások meghatározásának eszközeként, dolgozatunk röviden összefoglalja a northern blot, a ribonuclease protection assay, az in situ RNS-hibridizáció, a kvantitatív RT-PCR és a microarray módszerek lényegét. Az eddig elvégzett vizsgálatok a DNS-szintézis és repair gének, növekedési faktorok, extracelluláris mátrix, extracelluláris ligandreceptorok, extracelluláris jelátvitel zavarai mellett kiemelik a metabolikus és transzporter gének, illetve az immunszabályozó gének molekuláris eltéréseit, amelyek összefüggésben vannak az idiopathiás nephrosis szindróma eddig megismert molekuláris hátterével. A chiptechnológia fejlődésével és elterjedésével ezek a markerek és a hagyományos vizsgálati módszerek párhuzamos alkalmazása rutindiagnosztikai szempontból is fontossá válhat.

Restricted access

A lokális tumormentesség biztosítása fontos elv az operábilis emlőrák ellátása során. A helyi daganatkiújulás a távoli áttétképződés kockázatát fokozva a beteg életét veszélyezteti. A lokális kontrollt mastectomia és emlőmegtartó műtét után egyaránt javíthatja a posztoperatív sugárterápia, sokszor azonban felesleges, alkalmazása túlkezeléshez vezet. A lokális relapsus kockázata különböző, egymással összefüggést mutató jellemzők alapján becsülhető meg. Ezek a műtét típusa, a tumor mérete, illetve stádiuma, a nyirokcsomóstátus, a sebészi szél, az életkor, a mammográfiás megjelenés és a daganat szövettani és biológiai jellemzői, illetve többgócúsága. A sugárterápia olykor fatális késői szövődményei a besugárzás után 5-10 évvel jelentkezhetnek, igényes technikával megelőzhetők. A szisztémás terápiák jelentősen csökkentik a lokális recidíva kockázatát, és olykor helyettesíthetik a sugárterápiát. Más alacsony rizikójú esetekben a sugárterápia elhagyható vagy az eddiginél kevésbé radikális módszerrel végezhető. A lokális terápia individualizálása javasolt.

Restricted access

Absztrakt

A humán papillomavírus (HPV) etiológiai szerepe számos laphámeredetű malignomában ismert. A colon laphámsejtes rákja (SCC) ritka betegség, etiológiája bizonytalan. Egy általunk operált SCC-eset kapcsán célunk volt kimutatni egy esetleges HPV-fertőzést. Egy 94 éves nőbeteget operáltunk passage-zavart okozó colon descendens tumor miatt. A szövettani vizsgálat SCC-t igazolt. Korábban kidolgozott módszerrel PCR- és Southern blot hybridisatiós technikával vizsgáltuk meg a daganatszövetet és az eltávolított nyirokcsomókat. Az eset kapcsán átnéztük az SCC-re vonatkozó irodalmat. A malignomákban leggyakrabban előforduló HPV-típusok (16, 18) közül a HPV-16 jelenlétét tudtuk igazolni a SCC-ben és a környező 9 nyirokcsomóból 4-ben. Ezek közül 2 metastaticus volt. Egy SCC-s betegnél sikerült HPV-16-fertőzöttséget kimutatni, a primer tumorból és a metastaticus nyirokcsomók mellett további környező nyirokcsomókból. Ilyen tanulmányt tudomásunk szerint még senki nem közölt.

Restricted access