Search Results

You are looking at 1 - 9 of 9 items for :

  • "historical view" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Abstract  

Because R&D conducted in electronics and chemistry has made significant contributions to South Korean economic development, past strategies in technology developments in these fields are addressed. The possibility of capturing national technology strategy and policy characteristics from patent analyses is explored. For the analysis, data were analyzed from 557 US patents in electronics and 108 US patents in chemistry, registered by Korean inventors, between 1989 and 1992. Descriptive statistics of aggregated patent information were equivalently mapped to each strategy in the two fields. Industry-specific features and past technology strategies in electronics and chemistry are identified. Electronics was driven by the private sector, while chemistry was driven by the public sector. Inventors in both fields are seeking clustered innovation on which subsequent innovation can be accumulated and/or applied to numerous heterogeneous fields. Contrary to the stated assumption, many Korean electronic innovations were based on scientific outputs such as papers. Of the knowledge strategy variables, size of invention and number of heterogeneous classifications are considered to be an important factor that affects patent citation counts in both fields.

Restricted access

The aim of the present paper is to outline, briefly, what kinds of tendencies in intellectual history have had an impact on international Homeric scholarship in various ages and, mainly, to point out why in Hungary Homeric studies started relatively late and how they developed. Poets interpreted Homer rather quickly for themselves in harmony with the dominant ideas of various ages. Professional scholarship reacted slower, but by and by it made up its backwardness, now and then even superseding its models.

Restricted access

A szerző 1948-tól a BME építészettörténeti-elméleti szakmai műhelyének vonzáskörében kísérhette figyelemmel a hazai építészettörténeti kutatás hat évtizedét. Konferencia-előadása e terület kimagasló művelőinek tudománytörténeti szerepét elemzi. A Major Máté által alapított Építés – Építészettudomány (ill. elődje) célkitűzése volt, és az ma is, hogy a hazai építészettörténet-írás művelőinek – a Műegyetemen képzett építészeknek és a Tudományegyetem bölcsészkarán képzett művészettörténészeknek, a társadalomtudományok képviselőinek – közös fórumaként a különböző műhelyek együttműködését előmozdítsa. A magyar építészettörténeti, -elméleti és műemléki kutatások elméleti hátterét még az ötvenes évek különösen erős dogmatikus ideológiai nyomása idején is lényegében az európai történeti kutatás tudományos szemlélete jelentette. A művészetfilozófiai, művelődéstörténeti és esztétikai, illetve szaktörténeti látásmód kibontakozó összhangja érvényesült mindkét terület kimagasló képviselőinek kutatói-oktatói munkásságában. A tanulmány a lezárult életművű alkotók közül Fülep Lajos, Zádor Anna, Genthon István, Kampis Antal és Németh Lajos művészettörténeti kutatásait, Rados Jenő, Major Máté, Kardos György, Granasztói Pál, Hajnóczi Gyula és Szentkirályi Zoltán szakmai munkásságát tekinti át részletesebben.

Restricted access

Kjemtrup K., Herrstedt L. Speed management and traffic calming in urban areas in Europe, a historical view, Accident Analysis and Prevention , Vol. 1, 1992, pp. 57–65. Herrstedt L. Speed

Restricted access

Az iskola a társas létezés egyik szociológiai modellje is lehet, amennyiben az ott zajló interakciók leképezik a szélesebb értelemben vett valóságot. A kirekesztés és a befogadás fontos kérdés úgy az iskolában, mint a társadalom egészében. Az iskola mint példa alkalmas a szociális folyamatok feltérképezésére, hiszen egy kicsit mindannyian érintettek vagyunk az oktatásügyben. A mai tanulók, szülők és pedagógusok előbb-utóbb mindhárom szerepet magukra kell, hogy próbálják: lesznek szülők, voltak tanulók, de egy kicsit (pszeudo)pedagógusokká is válhatnak, amikor a gyermekek érdekét tekintik legfőbb szempontnak az élet különböző területein. A gyermek érdeke bölcseleti, jogi, biológiai, de történeti szempontból is mindig az első helyet kell, hogy kapja egy jól működő társadalomban. A szociális tőke nem más, mint a gyermekek világa. Belőlük építkezünk, ők a közösségi lét nyersanyaga, melyet mi, felnőttek formálunk jogilag, etikailag, biológiailag és történetileg helyes irányban. A tolerancia, a sensus bonus és a környezeti érzékenység csupa olyan alapérték, melyek nélkül nem létezhet demokratikus közösség. Az alkalmazott társadalomkutatás számos utat kínál a társadalomfejlődésben. Mi, felnőttek és gyermekek, együtt választunk utat, együtt határozzuk meg önnön jövőnket és egy kicsit a jövő nemzedékekét is. Ez pedig felelősséggel jár. A felelősség vállalása nem teljesen saját döntésünk: nagyrészt történeti, etikai, jogi és biológiai szükségszerűség. Ha ezért hajlanánk is afelé, hogy elhanyagoljuk kötelességünket a kirekesztés elleni harcban, a gyermekek nevelésében, a jövőt mint emberi időt iktatnánk ki a temporális tartományból. Felelősséget vállalni lelkiismeretesen csak önként lehet. Az önkéntességhez be kell tudni látnunk, hogy mi magunk is érdekeltek vagyunk egy kirekesztéstől mentes iskolai (és nem csak iskolai) szocioszféra előállításában.

Restricted access

Europe, a historical view , Accident Analysis and Prevention , Vol. 1 , 1992 , pp. 57 – 65 . [5] Litman T

Restricted access

communication (Larviére et al. 2006 ). The purpose of this paper is to discuss the general applicability of dissertations as an indicator of scholarly growth, and to provide a historical view on the growth of research. If dissertations are viable as a

Restricted access

the Han south. Recent Chinese and international research has challenged this traditional historical view of China. The assumed identification of the Xiongnu with the Huns and the theory of Hunnic migration connected Eurasia's two endpoints and

Restricted access

. Lee , Y-G 2010 Sectoral strategic differences of technological development between electronics and chemistry: A historical view from analyses of Korean-invented US patents during the period of 1989– 1992 . Scientometrics 82 1

Restricted access