Search Results

You are looking at 1 - 10 of 253 items for :

Clear All
Hematológia–Transzfuziológia
Authors: Judit Csomor, Gergő Papp, Csilla Hornyák and Péter Farkas

Irodalom 1 Friedberg JW. How I treat double-hit lymphoma. Blood, 2017; 130: 590–596. 2 Graus F, Arino H, Dalmau J. Paraneoplastic neurological

Open access

We show that in almost every random graph process, the hitting time for havingk edge-disjoint spanning trees equals the hitting time for having minimum degreek.

Restricted access

Abstract  

Firstly, we compute the distribution function for the hitting time of a linear time-dependent boundary ta + bt, a ≥ 0, b ∈ ℝ, by a reflecting Brownian motion. The main tool hereby is Doob’s formula which gives the probability that Brownian motion started inside a wedge does not hit this wedge. Other key ingredients are the time inversion property of Brownian motion and the time reversal property of diffusion bridges. Secondly, this methodology can also be applied for the three-dimensional Bessel process. Thirdly, we consider Bessel bridges from 0 to 0 with dimension parameter δ > 0 and show that the probability that such a Bessel bridge crosses an affine boundary is equal to the probability that this Bessel bridge stays below some fixed value.

Restricted access

Hit - illúziók nélkül?

Adalékok Lukács György kései politikai filozófiájához

Társadalomkutatás
Author: Gábor Budai

Lukács György sosem írt önálló__

Restricted access

Abstract  

The calculating the probability of the cell killing per hit, from radon progeny, requires the development of morphometric model of the human airway system. This study is focused on the different modeling concept. For example, several morphometric lung models have been published which differ in terms of airway structure and lung volume, there by affecting the particle deposition efficiencies. The present variety of modeling concepts suggests that the choice of specific modeling assumptions is as important for dose risk estimates as the choice of proper parameter values. The model of human lung analysed in the present study differ from those employed in the ICRP66 model, dose estimates will consequently differ from ICRP66 predictions, because its included the area of the branching the cylinders (airways tube) in the human lung. A analytical model cylinder bifurcation was created to simulate the geometry of human lung with the geometric distribution of cell nuclei in the airway wall of the tracheobronchial tree. Reported probabilities are calculated for various targets and alpha particle energies in order to show dependence of the probability of cell killing per hit from alpha particle energies and the geometry of tracheobronchial tree for the human lung, created in this study.

Restricted access

Melvin Lerner nevéhez fuzodik az „igazságos világba vetett hit”hipotézise, melynek értelmében az emberek úgy vélik, hogy rendszerint mindenki azt kapja életében, amit megérdemel, illetve azt érdemli meg, amit kap. Számos korábbi vizsgálat igazolta, hogy ez a motívum szorosan összefügg a mentális egészséggel: általában minél erosebben él bennünk ez a nézet, annál inkább motiváltak vagyunk védelmére, s teszünk meg mindent annak érdekében, hogy szükség esetén az adaptív coping mechanizmusok muködésbe lépjenek. Ez a tanulmány serdülok szubjektív jóllétét vizsgálja abból a szempontból, hogy az igazságosság motívum, valamint a családban és a baráti kapcsolatban megtapasztalt igazságosság milyen módon és mértékben játszik szerepet a serdülok mentális egészségének biztosításában. A szubjektív jóllét különbözo komponenseit elemezve (élettel szembeni pozitív attitud; személyes problémák; szomatikus tünetek és reakciók; önértékelés; depresszív hangulat; az élet örömei) az eredmények egyértelmuen azt mutatták, hogy a különféle szocializációs közegekben átélt igazságosság és az igazságosság motívum jelentos hatótényezoket képviselnek a serdülok mentális egészségének biztosításában.

Restricted access

A poszttraumás növekedés (PTN) és vallásosság kapcsolatának eddigi vizsgálatai során a vallásosságot túlnyomórészt néhány itemmel és egydimenziós jelenségként mérték. Vizsgálatunkban figyelembe vettük, hogy mind a PTN, mind a vallásosság multidimenzionális természetű, és az egyes jellemzők közötti kapcsolatokat komplexitásukban kívántuk megragadni. Feltételeztük továbbá, hogy a PTN egyik összetevője, a spirituális növekedés közvetíteni fog a vallásosság dimenziói és a PTN további tartományai között. Kérdőíves vizsgálatunkban 282 egyetemista és főiskolás hallgató vett részt, akik bevallásuk szerint valamennyien megéltek jelentős negatív életeseményt a vizsgálatot megelőző öt évben. Ezzel az eseménnyel kapcsolatban töltötték ki a Poszttraumás növekedés kérdőívet. A vallásosságot a Kritika utáni vallásosság skálával, az Intrinzik és extrinzik vallásosság kérdőívvel és a Vallásos keresés kérdőívvel mértük. A vallásosságskálák pontértékein főkomponens-elemzést végeztünk, és a következő három faktort kaptuk: hit, vallásos keresés és vallásos konformitás. Eredményeink szerint a spirituális változás a hit és a további növekedésdimenziók kapcsolatát mediálta, a másik két vallásosságfaktor tekintetében viszont nem bizonyult közvetítő változónak. A vallásosságfaktorok közvetlen utakkal is kapcsolódtak a növekedés egyes dimenzióihoz. Összességében az adatok arra utalnak, hogy a vallásosság különböző jellemzői és a PTN összetevői között sokrétű, de alapvetően pozitív kapcsolat van, és az itt mért hitfaktor a PTN legerősebb előrejelzője.

Restricted access

Abstract  

Biological effects of radiation in terms of their effect on living cells are considered in this work. In dosimetry of the human lung exist the need to include the influence of the biological effects. The aim of this work is to calculate the probability of biological effects (transformation cell and production of lesion) per hit induced by alpha particle radiation on sensitive cells of human lung. Probability was calculated by applying the analytical model cylinder bifurcation (Nikezić et al., Int J Radiat Biol 79(3):175–180, <cite>2003</cite>; Nikezić and Yu, Radiat Environ Biophys 42:49–53, <cite>2003</cite>) which was created to simulate the geometry of human lung with the geometric distribution of cell nuclei in the airway wall of the tracheobronchial tree. This analytical model of the human traheobronchial tree represent the exstension of the ICRP66 model, and follows it as much as possible. Reported probabilities are calculated for various targets and alpha particle energies in order to show dependence of the probability of biological effects (transformation cell and production of lesion) per hit from alpha particle energies and the geometry of tracheobronchial tree for the human lung.

Restricted access

To be born into exile

Kelemen Mikes and the 19–20th century Hungarian literary exiles

Hungarian Studies
Author: Sándor Hites

The paper deals with the roles the literary and political legacy of Kelemen Mikes (1690–1761) and his Letters from Turkey have come to play in Hungarian literary emigration. Unlike Mikes’s 19th century cult, which interiorized exilic experience inasmuch as it provided an allegory for domestic political claims, in the 20th century the consecutive exilic waves (1944–45, 1947–48, 1956) increasingly identified Mikes with a peculiar exilic consciousness, which they felt to mirror their own in various ways. Accordingly, the figure of Mikes was designed, mainly in essay and in poetry, to represent and reinforce a wide range of diverse political and literary self-images, from nationalism to apolitical aesthetic modernism, from the experience of the Hungarian writer as a castaway to that of genuine human foreignness.

Restricted access

In this article I offer an overview of the ways in which the term realism has been understood and used in Hungarian literary criticism, from the introduction of the term into Hungarian discourses in the middle of the 19th century to the post-1989 period, when the term had to grapple with the legacy of its appropriation by the Socialist regime. I examine three specific junctures in the critical trajectory of Realism: the introduction of the term in the 1850s, the uses and abuses of the term by Marxist ideologues, and finally the aversion towards the term that emerged in the post-Socialist era. In addition to examining pivotal moments in the history of this critical concept in Hungarian literary discourse, my inquiry also offers a critical perspective from which to consider an enduring anxiety concerning the achievements, past and future, of Hungarian literary culture, an anxiety that finds expression in a symptomatic concern with the ways in which tendencies in Hungarian culture do or do not relate to cultural developments outside of Hungary.

Restricted access