Search Results

You are looking at 1 - 5 of 5 items for :

  • "homoszexualitás" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

A homoszexualitás minden korban létezett: voltak korok, amelyekben elítélték, büntették a homoszexualitást, majd betegségnek, később normasértésnek tekintették. Manapság néhány országban már szabadon választott életforma. A homoszexualitást számos sztereotípia övezi ma is, amelyhez az is hozzájárul, hogy a homoszexuálisok sajátosságait nehéz felmérni rejtőzködésük miatt. Jelen tanulmány célja, hogy megtudjuk, hogyan vélekednek magukról a homoszexuálisok, illetve hogyan vélekednek róluk a heteroszexuálisok. A véleményeket a leggyakoribb sztereotípiák tükrében értékeltük. A strukturált interjúk 11 fő heteroszexuális és 10 fő homoszexuális alannyal készültek. Az eredmények azt mutatják, hogy a bűn és a betegség diskurzus, néhány kivételtől eltekintve, már nem része a sztereotípiáknak. Az is jól látható, hogy a sztereotípiáknak van valóságalapjuk, azonban sok esetben éppen maguk a homoszexuálisok azok, akik elfogadják ezeket.

Restricted access

A tudósok többsége ma már egyetért abban, hogy a szexuális orientáció a környezet, a kogníció és a biológiai tényezők együttes összejátszásának eredménye. Az elmúlt évtizedekben az Egyesült Államokban komoly vita folyt az azonos nem iránti szexuális vonzalom megváltoztatásának szükségességéről és eredményességéről. A kutatók között nincs egységes álláspont arról, hogy a szexuális orientáció változtatható. A mentális egészséggel foglalkozó fő szakmai szervezetek állásponjta, hogy nem elégséges azon tudományos bizonyítékok száma, amelyek támogatnák a reorientációt. Azonban bizonyítást nyert, hogy az említett terápiákon részt vevő személyek némelyike sérült, illetve úgy érezte, hogy a terápia következtében ártalomnak volt kitéve. E tudományos összefoglaló célja, hogy történeti áttekintést adjon a reorientációs terápiákról, áttekintse a terápiák eredményességét, a terápiák motivációs igényét, a terápia mellett és ellen szóló érveket és a „mainstream” szakmai szervezetek álláspontját. Orv. Hetil., 2013, 154, 931–939.

Restricted access

. 2 Rácz I. Venereological aspects of homosexuality. [A homoszexualitás és venerológiai vonatkozásai.] Orv Hetil. 1969; 110: 2146–2149. [Hungarian

Restricted access

A Magyar pszichológiatörténeti vizsgálódás 30 éve (1990–2020)

30 years of Hungarian studies on the history of psychology (1990–2020)

Magyar Pszichológiai Szemle
Author: Csaba Pléh

sok érdekes pszichiátriai intézménytörténeti elemzést is bemutat. Erős Ferenc köre ezeken a közös munkákon túl is fontos történeti elemzéseket készített. Borgos Anna (2019) a női értelmiségi szerepeken túl részletesen elemezte a homoszexualitás

Restricted access

A Rorschach-próba hazai szakirodalma tematikusan, a megjelenés időrendjében: 1940–2019

Hungarian literature of the Rorschach trial thematically in issue: 1940–2019

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors: Bagdy Emőke and Császár-Nagy Noémi

homoszexualitás Rorschach-jegyei (A Wheeler által felállított jegyekkel való összehasonlítás) . Szakdolgozat . Debrecen : Kossuth Lajos Tudományegyetem . Surányi K ( 1997 ). Alkohol- és drogdependensek megküzdési stratégiái . Szakdolgozat . Debrecen

Open access