Search Results

You are looking at 1 - 10 of 759 items for :

  • Refine by Access: All Content x
Clear All

The Security of Hope

The Confraternity of the Living Rosary

Acta Ethnographica Hungarica
Author: Gábor Barna

The Living Rosary Association, a renewed form of the rosary confraternity, was principally an association of the peasantry and lower social strata in Hungary. The paper presents and interprets the confraternity practice of a settlement (Kunszentmárton, Jász-Nagykun-Szolnok County on the Hungarian Great Plain), through confraternity minutes (1851-1940), the fraternity's religious literature and journal, interviews and comparison with other fraternities. The rosary was principally a form of female devotion. However, up to the 1940s the leaders were men. The high degree of feminisation can be interpreted in the frame of the process of secularisation. In the course of the processes of economic, social and cultural modernisation, the tasks of the private sphere within the family (running the household, raising children) fell to women. Within this frame they also provided for the family's sacral world. Until the 1940s the rosary confraternity preserved its character as a women's mass movement. At the turn of the 19th-20th century the prayer groups were organised on a family and neighbourhood basis. The confraternity also established its own funeral society, linking the living and the dead in prayer. Among the reasons for the popularity of the rosary were its democratic nature and the clear religious goals: it provided the faithful with an institutional frame for their charitable activity; it set readily understandable and easily performed tasks for its members; it required the acceptable co-ordination of individual and communal forms of religious practice. The prayer had a flexible spatial and temporal structure, that is, the prayers could be said at any time and anywhere, even during work. This ensured for devotions a required intimacy but at the same time also a communal character. We have a tendency in research to regard the religious confraternities only as a sociological and cultural phenomenon, forgetting the transcendental aspects they have for members. Besides the few characteristics mentioned so far, membership of the rosary confraternity offered and still offers its members the possibility of salvation through the certainty of faith. This gives the members the security of hope for the future.

Restricted access

Alarcon, G.M., Bowling, N.A., & Khazon, S. (2013). Great expectations: A meta-analytic examination of optimism and hope. Personality and Individual Differences, 54 , 821—827. Arnau, R.C., Rosen, D

Restricted access

Hope and Satisfaction

Travellers' Letters in Tourism Research

Acta Ethnographica Hungarica
Author: Bertalan Pusztai

Present paper is part of a larger study focusing on a special form of religiously motivated travel. The market leader on the field of religiously motivated organized mass tourism, shortly religious tourism, is Macroworld Pilgrim Travel Agency in Hungary. An important source of present research is the so-called travellers' letters, written feedback addressed to the agency. With the help of more than thousand letters, the author intends to point out some characteristic experiences of contemporary religious tourism.

Restricted access

First decade of post-genomic era. Hopes, disappointments, new answers

Remények, csalódások, újszerű válaszok

Orvosi Hetilap
Author: György Kosztolányi

Az első posztgenom évtized elteltével megállapítható, hogy a humán genom projekt hozadéka az alapkutatásra rendkívül jelentős volt, az orvosi ellátásban azonban a várt paradigmaváltás nem következett be, ami csalódottságot váltott ki a forradalmi változásban reménykedőkben. A kiváltó okok feltárása olyan gondolatrendszert igényel, amely alkalmas befogadni a biotechnológiai forradalom által szolgáltatott, korábban nem ismert mélységekből jövő ismereteket. A szerző egy új aspektust ajánl az eredmények értékelésére. Ha az új eredményeket a genetika eredendő transzgenerációs értelmezése mellett fejlődéstani nézőpontból is értékeljük, több kérdésben tisztább képet kapunk. A közlemény röviden bemutatja a genetika duális értelmezésének előnyeit 1. a molekuláris technológiákkal kapott eredmények klinikai értelmezésében, 2. a genetika–környezet kapcsolatának új, fejlődéstani aspektusból történő értelmezésében és 3. az új lehetőségekhez igazítandó ellátórendszer személyi feltételeinek megteremtésében. A genetika transzgenerációs aspektusa mellett a fejlődéstani szempont figyelembevétele hasznos támasz lehet kutatási stratégiák tervezésében, a kapott eredmények értékelésében, a genetika és környezet kapcsolatának értelmezésében és az egészségügyi ellátórendszer szervezésében egyaránt. Orv. Hetil., 2010, 151, 2099–2104.

Restricted access

Healthy eating, chiefly the quantity and quality of dietary fats and oils, takes a prominent part in promoting the optimal health status and in preventing the development of chronic disorders, mainly cardiovascular diseases. In Hungary the consumption of lard (the characteristic fat in the Hungarian diet) has fallen by 30% since 1980, and that of edible oil (above all sunflower oil) has been almost triplicated since 1970. The total fat consumption remained unchanged. From the eighties and nineties the mortality of cerebrovascular diseases, atherosclerosis and acute myocardial infarction significantly decreased, that of hypertension remained unchanged. Although cardiovascular diseases have a number of aetiological factors, the change of dietary fats and oils may play a role in the improvement of mortality data.

Restricted access

The Isthm . 5. 56–58 is one of the few highly controversial cruxes in Pindar, though it may be an interpretative and not a textual one. The kernel of the ambiguity is in the expression ὄπιζ ἐλπὶδων. After examining the various interpretations my paper analyses the concept underlying the rare and quaint word ὄπιζ from Homer on, which turns out to be a strong visual metaphor in Pindar as well. My reading of the passage: nec labor ingens occaecatus est, nec tot sumptus, qui aciem spei excitaverunt is examined within the context of the poem, and the relevance of the keen visual metaphor prevalent in Pindar’s whole poetry is elucidated.

Restricted access

Abstract  

Pentaerythritol tetranitrate (PETN) powders are used to initiate other explosives. During long-term storage, changes in powder properties can cause changes in the initiation performance. Changes in the morphology and surface area of aging powders are observed due to sublimation and growth of PETN crystals through coarsening mechanisms, (e.g. Ostwald ripening, sintering, etc.). In order to alleviate the sublimation of PETN crystals under service conditions, stabilization methods such as thermal cycling and doping with certain impurities during or after the crystallization of PETN have been proposed. In this report we present our work on the effect of impurities on the morphology and activation energy of the PETN crystals. The pure and impurity doped crystals of PETN were grown from supersaturated acetone solution by solvent evaporation technique at room temperature. The difference in the morphology of the impurity-doped PETN crystal compared to pure crystal was examined by optical microscopy. The changes in the activation energies and the evaporation rates are determined by thermogravimetry (TG). Our activation energies of evaporation agree with earlier reported enthalpies of vaporization. The morphology and activation energy of PETN crystals doped with Ca, Na, and Fe cations are similar to that for pure PETN crystal, whereas the Zn-ion-doped PETN crystals have different morphology and decreased activation energy.

Restricted access

A remények tekintete

Megjegyzések Pindaros 5. isthmosi ódájának 56-58. sorához

Antik Tanulmányok
Author: Zsolt Adorjáni

Az I. 5. 56-58. egyike Pindaros sokat vitatott helyeinek, bár a nehézség nem annyira szöveg-kritikai, mint inkább értelmezésbeli. A bizonytalanság gócpontja az oú]pij e>lpi/dwn kifejezés. Az interpretációs kísérletek áttekintése után a ritka és különleges oú]pij szó előfordulásait Homérostól kezdve közelebbről elemzem. A mögötte álló képzet olyan erőteljes látási metaforának bizonyul, amely Pindarosnál is értelmet nyerhet. Olvasatomat: nec labor ingens occaecatus est, nec tot sumptus, qui aciem spei excitaverunt igyekszem a költemény egészébe és e költészet látásszimbolikájába ágyazni.

Restricted access

Irodalomjegyzék Abi-Hashem , N. ( 1996 ). Rediscovering hope in American psychology . American Psychologist, 56 ( 1 ), 85 – 86

Restricted access

Promoting educational, classification, treatment, and policy initiatives

Commentary on: Compulsive sexual behaviour disorder in the ICD-11 (Kraus et al., 2018)

Journal of Behavioral Addictions
Authors: Mateusz Gola and Marc N. Potenza

promote educational efforts including development of training programs on how to assess and treat individuals with symptoms of CSB disorder. We hope that such programs will become a part of clinical training for psychologists, psychiatrists, and other

Open access