Search Results

You are looking at 1 - 10 of 9,320 items for :

  • Refine by Access: All Content x
Clear All

A tanulmány a közigazgatási (menedzsment)reformok olyan területére –a vizsgált reformok értékelhetőségének szükségességére és az ezzel kapcsolatos konceptualizálási és operacionalizálási nehézségekre –fókuszál, amely a hazai szakirodalomban leginkább elaprózott formában jelenik meg. Az alapvetően problémafelvetőírás példálózó jelleggel említ néhány olyan elvi lehetőséget, amelyek az irodalomban felmerültek, vagy amelyek használhatósága a témával kapcsolatos irodalom megállapítŕ_

Restricted access

Az Európai Unió 2004-es bővítése nyomán az innováció és a termelékenység szintjeit tekintve megmaradtak a határok Kelet- és Nyugat-Európa között. Az ezen innovációs szakadék betemetésére szolgáló kutatási és fejlesztési (K+F) erőfeszítések mértéke nem látszik elegendőnek a közép- és kelet-európai tagállamok pozíciójának javítására. A cikk arra keres választ, hogy az ezen országok vállalati szektoránál tapasztalt alacsony K+F-kiadások emelését milyen motivációk segíthetnék. A Világbank 2002-ben és 2005-ben készült vállalati felméréseib__

Restricted access

Az Európai Unió és Kína

Új főszereplők egy multipoláris világban

Társadalom és Gazdaság
Author: Ágnes Szunomár

A globális rend kereteinek kialakításában ma egyre nagyobb hangsúlyt kap a Kínai Népköztársaság, a világ legnagyobb gazdaságainak egyike, egyben a Föld legnépesebb országa. Kína mára az ázsiai–csendes-óceáni térség nagyhatalma, és növekvősúlyú világpolitikai, globális biztonsági, valamint világgazdasági tényező lett, amely egyre inkább hatást gyakorol a nemzetközi rendre. Ugyanakkor a kínai állam felkészültsége nem tartott lépést e folyamatokkal: míg számos, a térséget érintőkérdés kapcsán valóban Kína lehet a legautentikusabb dö__

Restricted access

, representing 50%; however, it is still a rare neoplasm originating in the intrarenal blood vessels or smooth muscle fibers of the renal pelvis [ 5 ]. The cause of the predominance in women is unknown; however, some studies suggest association with the X

Open access

., 2014 ). Up to date, however, no published work discussed the characterization and biodegradability of industrial wastewater in Hungary, neither the effect of hydrothermal treatment on its characteristics and biodegradability, which is the focus of this

Open access

already characteristic to evolutionarily lower vertebrates, invertebrates, plants, bacteria and archea however, it is working also in higher vertebrates, which also have the adaptive immunity, with memory cells (B and T lymphocytes) memorizing the

Open access

total number of citations ( N c ) and the average citations per article ( n c = N c / N p ) are used. However, although these indicators show the success of a scientific career in many cases, sometimes isolated successes accumulate a high percentage

Restricted access
Interventional Medicine and Applied Science
Authors: Mahmut Yesin, Turgut Karabağ, Macit Kalçık, Süleyman Karakoyun, Metin Çağdaş, and Zaur İbrahimov

before a sudden cardiopulmonary arrest. Cardiopulmonary resuscitation was performed; however, patient passed away. Fig. 1. Chest X-ray examination showed an increased cardiothoracic index and prominent aortic arch

Open access

exergy-based performance measures provide a more realistic evaluation of thermodynamic systems in general [ 15 – 18 ]. Energy efficiency can only account for quantity of energy transferred, and can often be misleading high, however, exergy efficiency

Restricted access

. Typically thermogravimetric (TG) analysis or hot-stage microscopy (HSM) are employed in tandem with DSC analysis since all can record data with linear heating rates. However, much progress in interpretation of DSC data can be made simply by recording data

Restricted access