Search Results

You are looking at 1 - 6 of 6 items for :

  • "humánökológia" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

A tanulmány az ember természettől való elidegenedését, a természet értékeinek kihasználását elemzi. A természeti ember olykor kívül reked a civilizáció körén, de ez nem jelenti, hogy elveszítené alapvető emberi jogait: pusztán a joghoz való viszonya értékelődik át. Amikor a környezeti veszélyek migrációra kényszerítik a szegényebb országok lakosságát, voltaképp a Ruth-effektus archetipikus megjelenésével találkozunk. A szegénység és a környezetrombolás közös gyökerekből ered. Ezen azonban változtatni kell. A szegénység nem lehet a környezetvédelem korlátja. A tehetősebb államok, ha mással nem is, de legalább anyagiakkal kell, hogy támogassák a szegényebb országok környezetvédelmi törekvéseit. Régi-új jelenségről van szó, de a mai kor civilizációs foka lehetővé teszi, hogy különböző szabályozókkal – főként jogi eszközökkel – megfelelően lehessen kezelni a környezeti veszélyeket. A jog nem az egyedüli, de talán a legalkalmasabb eszköz a környezeti hátrányok szülte intraszociális és internacionális konfliktusok rendezésére. Az egyik pillanatról a másikra végbement környezetetikai váltás a jogban akár évtizedekig is elnyúló transzformációs időszakot vehet igénybe. Az etikai váltás tehát megtörtént, de a jogrendi változtatás még hosszú ideig tarthat. Jogi szabályozottság nélkül pedig – jelenlegi tudásunk szerint – nem lehet társadalmi célokat és irányokat módosítani.

Restricted access

András (eds) 2013 A fenntarthatóság felé való átmenet jó példái Magyarországon . [Good Examples of Transition to Sustainability in Hungary]. Budapest: MIS-ÖKO Kft. http:// humanokologia

Restricted access

From Hernádszentandrás to BioSzentandrás

An example of a sustainable bio-farm in Hungary

Acta Ethnographica Hungarica
Author: Anikó Báti

Sánta , András (eds) 2013 A fenntarthatóság felé való átmenet jó példái Magyarországon [Good Examples of Transition to Sustainability in Hungary]. Budapest. http://humanokologia.tatk.elte.hu/wp-content/uploads/a_fenntarthatosag_fele.pdf (accessed

Restricted access

környezet fogalma a humánökológiában [The Concept of Environment in Human Ecology] . In Lányi , András Együttéléstan . A humánökológia a politikai filozófiában. [Coexistenceology. Human Ecology in Political Philosophy] , 41 – 62 . Budapest : Liget

Restricted access

Research , 6: 163–169. Metsch, L. R., Pollack, H. A. (2005): Welfare reform and substance abuse. The Milbank Quarterly, 83: 65–99. Nánási I. (szerk.) (2005): Humánökológia. A természetvédelem

Restricted access

. Nánási , Irén 1992 A humánökológia mint transzdiszciplina [Human Ecology as a Transdiscipline] . Budapest : ELTE TTK . Nelson , Richard K. 1983 Make Prayers to the Raven. A Koyukon View of the Northern Forest . Chicago : University of

Restricted access