Search Results

You are looking at 1 - 10 of 33 items for :

  • "human ecology" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

1989 Marten, G. G. (2001) Human Ecology: Basic Concepts for Sustainable Development (London — Sterling, VA: Earthscan

Restricted access

Violence. Is Development Sustainable?] , 135 – 159 . Budapest : Pallas . Joubert , Kosha – Dregger , Leila (eds) 2015 Ecovillage. 1001 Ways to Heal the Planet . Axminster, Devon : Triarchy Press Ltd . Marten , Gerald G. 2001 Human

Restricted access

A tanulmány az ember természettől való elidegenedését, a természet értékeinek kihasználását elemzi. A természeti ember olykor kívül reked a civilizáció körén, de ez nem jelenti, hogy elveszítené alapvető emberi jogait: pusztán a joghoz való viszonya értékelődik át. Amikor a környezeti veszélyek migrációra kényszerítik a szegényebb országok lakosságát, voltaképp a Ruth-effektus archetipikus megjelenésével találkozunk. A szegénység és a környezetrombolás közös gyökerekből ered. Ezen azonban változtatni kell. A szegénység nem lehet a környezetvédelem korlátja. A tehetősebb államok, ha mással nem is, de legalább anyagiakkal kell, hogy támogassák a szegényebb országok környezetvédelmi törekvéseit. Régi-új jelenségről van szó, de a mai kor civilizációs foka lehetővé teszi, hogy különböző szabályozókkal – főként jogi eszközökkel – megfelelően lehessen kezelni a környezeti veszélyeket. A jog nem az egyedüli, de talán a legalkalmasabb eszköz a környezeti hátrányok szülte intraszociális és internacionális konfliktusok rendezésére. Az egyik pillanatról a másikra végbement környezetetikai váltás a jogban akár évtizedekig is elnyúló transzformációs időszakot vehet igénybe. Az etikai váltás tehát megtörtént, de a jogrendi változtatás még hosszú ideig tarthat. Jogi szabályozottság nélkül pedig – jelenlegi tudásunk szerint – nem lehet társadalmi célokat és irányokat módosítani.

Restricted access

. Nánási , Irén 1992 A humánökológia mint transzdiszciplina [Human Ecology as a Transdiscipline] . Budapest : ELTE TTK . Nelson , Richard K. 1983 Make Prayers to the Raven. A Koyukon View of the Northern Forest . Chicago : University of

Restricted access

Együttéléstan 1. Kísérlet a politikai filozófia néhány problémájának humánökológiai értelmezésére [Coexistenceology 1. An Attempt to Interpret Some Problems of Political Philosophy in Human Ecology] . Liget 8 ( 8 ): 72 – 86 . Lányi , András 1999 A

Restricted access

. Rejtett jelentések 2003 Ehrlich , Paul — Ehrlich , Anne H. — Holdren , John P. 1973: Human Ecology: Problems and Solutions . W. H. Freeman Co., San Francisco. Holdren J. P

Restricted access
Restricted access

Relations, Human Ecology and the Evolution of Culture. Blackwell Publishers, Oxford. Handbook of Human Symbolic Evolution Laland, Kevin

Restricted access

): Environmentally Efficient Well-being: Rethinking Sustainability as the Relationship between Human Well-being and Environmental Impact. Human Ecology Review 16(1): 114–123. York R

Restricted access

Resilience to Socioecological Change . Human Ecology 39 : 769 – 781 . Godoy , Ricardo – Reyes-Garcia , Victoria – Broesch , James – Fitzpatrick , Ian C. – Giovannini , Peter – Rodríguez , Maria Ruth Martinez – Huanca , Tomás

Restricted access