Search Results

You are looking at 1 - 5 of 5 items for :

  • "idősödés" x
  • All content x
Clear All
Orvosi Hetilap
Authors: Fanni Rencz, Valentin Brodszky, Péter Varga, József Gajdácsi, Péter Nyirády, and László Gulácsi

Bevezetés: A prosztatarák a férfiak leggyakoribb malignus megbetegedése Európában, amelynek a társadalmi terhe is jelentős. Célkitűzés: Az elmúlt 10 évben megjelent, regisztereken alapuló, prosztatarák betegségterhével foglalkozó közlemények szisztematikus áttekintése és a betegséghez kapcsolódó költségeket meghatározó tényezők elemzése. Módszer: A szerzők Medline-keresést végeztek angol nyelvű folyóiratokban a 2003. január 1. és 2013. október 1. közötti időszakra. Eredmények: Tizenöt peer-reviewed folyóiratban megjelent közlemény került beválogatásra. A fejlett országokban a legnagyobb költségtétel a sugárkezelés, a sebészi kezelés és a hormonális terápia volt. Az egy betegre jutó éves terápiás költség Európában a korai stádiumú (4–7 ezer €, 2006), az Egyesült Államokban pedig a metasztatikus prosztatarák (19,9–25,5 ezer $, 2004) esetén volt magasabb. A terápiás fázisok szempontjából Európában a kezdeti terápia (6,4 ezer €/6 hónap, 2008), az Egyesült Államokban pedig a végstádium (életkortól függően: 62,2–93,4 ezer $, 2010) egy betegre jutó éves költségei voltak magasabbak. Következtetések: Viszonylag kevés szakirodalom áll rendelkezésre a prosztatarák betegségterhével kapcsolatosan Európában. Egyre növekvő népegészségügyi jelentősége ellenére hazánkban nem rendelkezünk ilyen adatokkal. Orv. Hetil., 2014, 155(13), 509–520.

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Imelda Marton, Szilvia Agócs, and Barna Babik

Absztrakt:

Világszerte magas az anaemia prevalenciája, a vashiányos anaemia az ötödik leggyakoribb eltérés a Globális betegségteher című tanulmány szerint. Hátterében számos tényező, összetett patomechanizmus állhat, az etiológia nagy változatosságot mutat életkor, nem és földrajzi eloszlás szerint. Az anaemia prevalenciája emelkedik az életkorral. A demográfiai változások, a népesség idősödése jelenleg nagyobb léptékű, mint a korábbi évtizedekben, és ez jelentős kihívás elé állítja a társadalmakat és az egészségügyi rendszereket. Az időskori anaemia átlagos prevalenciája 17%, de ennél lényegesen magasabb az ápolási otthonokban élő (47%) és a hospitalizációra került idősek (40%) között. Oka általában multifaktoriális, és gyakran a komorbiditások miatt egyidejűleg több mechanizmus is szerepet játszik a kialakulásában. A preoperatív anaemia prevalenciája magasabb (35%), mint az anaemia gyakorisága az átlagpopulációban, és evidenciák igazolták kedvezőtlen hatását a posztoperatív morbiditásra és mortalitásra. Időben történő felismerése és korrekciója multidiszciplináris feladat és közös felelősség mind a vértakarékos betegellátás, mind a betegek életkilátásainak javítása szempontjából. Orv Hetil. 2020; 161(37): 1569–1573.

Open access

A sikeres idősödés és a róla alkotott különböző elképzelések gyakran képezik kutatások alapját. Az utóbbi évtizedekben a kritériumok megalkotásától eljutottunk addig, hogy ma már folyamatában vizsgáljuk és írjuk le a sikeres öregedést. A kutatások nagyobb része azonban még mindig azon veszteségekre koncentrál, melyek az időskorban szükségszerűen megszaporodnak. Több vizsgálati eredmény is megerősítette ugyanakkor, hogy az elkerülhetetlen veszteségek ellenére az idős emberek nagyobb része szubjektív jóllétről számol be. A sikeres idősödést leíró folyamat egyik vezető modellje, a Baltes és Baltes által megalkotott, Szelekció–Optimalizáció–Kompenzáció (SOC) -elmélet. Baltes és munkatársai az elsők között voltak, akik a sikeres idősödést folyamatában írták le, és nem pusztán a végpontok meghatározásával. Elképzelésük szerint az idősödés egyfajta változékony egyensúly a kor veszteségei és nyereségei között. A szelekció során olyan célokat választunk ki, melyek fontosak számunkra. Az optimalizáció folyamata révén irányítjuk és megszerezzük a szükséges erőforrásokat, pl. új képességek kifejlesztésével vagy egyéb útvonalak találásával, mely a célok sikeres elérését alapozza meg. Amikor az erőforrások elvesznek, mennyiségük lecsökken (mint időskorban), kompenzációs stratégiák válnak szükségessé a célok eléréséhez. Ilyen kompenzáció például a különféle segédeszközök, mint hallókészülék, kerekesszék alkalmazása. A SOC-modell áttekintést ad arról a folyamatról, ahogy az idős emberek nemcsak szembenéznek a veszteségekkel, hanem aktívan megküzdenek a korral megjelenő sokféle kihívással, és sikerrel veszik az akadályokat. Mindezen tényezők miatt a SOC-modell kifejezetten alkalmas a sikeres idősödés magyarázatára.

Restricted access

Absztrakt:

A statisztikai adatok szerint az egészségben eltöltött évek száma nem növekszik az átlagéletkor kitolódásával arányosan. A tartós gondozási rendszerek az elöregedő társadalmakban egyre terheltebbek, fenntarthatóságuk szempontjából az egyik leglényegesebb kérdés a költséghatékony működés és ehhez kötődően a szolgáltatások összehangolása. Az egészségügyi és szociális ellátórendszer jelenlegi szeparáltsága számos nehézséget indukál. Az online kérdőíves kutatás célja egyfelől az idősellátásban igen fontos részt vállaló háziorvosok idős betegeikkel, azok hozzátartozóival és az idősgondozást végző szociális szakemberekkel való viszonyának felmérése volt, másfelől információgyűjtés az ellátórendszer orvosok által tapasztalt hiányosságairól, az idősellátás javításának lehetőségeiről háziorvosi szemmel. Az eredmények leíró statisztikai és tartalomelemzéssel kerültek kiértékelésre. Az országosan 5060 címre kiküldött kérdőívet összesen 145-en töltötték ki. A kitöltők számos javaslatot fogalmaztak meg az idősellátás javítására a szociális fejlesztés, a családi támogatás, az egészségügyi fejlesztés és a társadalmi összefogás kategóriáiban. A háziorvosok által megnevezett fejlesztendő területek az idősgondozásban szorosan kapcsolódnak egymáshoz: a szociális ellátás reformja támogatná az egészségügyi ellátórendszert, és fordítva. Az egészségügyi és szociális ellátórendszerek hatékonyabb működése a családok terheit csökkentené, ugyanakkor elősegítené a családok gondozási folyamatban való aktívabb részvételét. A tudatos társadalmi, közösségi edukáció pedig olyan hosszú távú befektetés, melynek hatására erősödhet az időskorhoz való pozitív hozzáállás, az idősödés folyamatának értékközpontú szemlélete, ami az idősek sikeres társadalmi integrációjának egyik alapfeltétele. Orv Hetil. 2018; 159(8): 312–319.

Open access

social context of aging. [Az idősödés néhány demográfiai, közgazdasági és társadalombiztosítási összefüggése.] Lege Artis Med., 2009, 19 (8–9), 527–530. [Hungarian] 5

Restricted access