Search Results

You are looking at 1 - 10 of 233 items for :

  • "identitás" x
  • All content x
Clear All

kultúra fogalmának változásai és az etnikai identitás azonosítása az ősrégészeti kutatásokban . Korall (Budapest) 7 / 24–25 , 73 – 88 . Siklósi

Restricted access

. Pataki F. ( 2001 a). Élettörténet és identitás . Budapest : Osiris . Pataki F. ( 2001 b

Restricted access

Tanulmányunk célja annak bemutatása, hogyan alkalmazható az interpretatív fenomenológiai analízis (IPA) módszere, amely kifejezetten az élmény és identitás vizsgálatára kifejlesztett kvalitatív pszichológiai kutatási eszköz a szerhasználat és felépülés vizsgálatára. Az IPA módszere elsősorban az egészségpszichológia területéről származik, és a legtöbb kutatás továbbra is ezen a területen jelenik meg, mert a módszerrel kiválóan vizsgálhatók olyan tapasztalatok, amelyek befolyásolják az egyén mindennapi életét és azt, ahogyan észleli az identitását. Ilyen tapasztalat lehet a betegség tapasztalat, valamint a függőség, felépülés tapasztalat is. Tanulmányunk során bemutatjuk, hogyan folyik az IPA-kutatás menete, és az identitással kapcsolatos tapasztalatok feltárása, valamint miért fontos az élmény és identitás kapcsolatának vizsgálata a függőség és felépülés során. Végül bemutatjuk korábbi IPA-kutatások és saját kutatásunk tapasztalatait.

Restricted access

A terminológusok feladata, hogy a fogalmi rendszerek ismerete mellett a nyelvi rendszert is kezelni tudják. A magyar felsőoktatásban a szaknyelvoktatás és a terminológia hosszú ideig a szakmai képzéshez kötődött. Az utóbbi években a terminológia önálló diszciplínaként, majd önálló szakként bekerült a felsőoktatásba. Jelenleg a magyar felsőoktatás az Európai Felsőoktatási Térség része, a képzések többsége a Bologna-rendszer keretében működik. Ennek keretében nyílt lehetőség arra, hogy mesterszakként indítsuk el a terminológusképzést magyar nyelven, két éves képzés formában a Károli Gáspár Református Egyetemen, Budapesten. A tanulmány célja annak bemutatása, hogy a terminológia-oktatás fontos szerepet játszik a magyar nyelv, kultúra és identitás megőrzésében.

Restricted access

történelmi pálya és a nemzeti identitás érzelmi szerveződése, PhD értekezés . Pécsi Tudományegyetem , Pszichológiai Doktori Iskola . 15. Giner-Sorolla , R. , Castano , E. , Espinosa , P

Restricted access

György , Örkény Antal , Poór János , Székelyi Mária és Várhalmi Zoltán ( 2007 ): Nemzeti érzés és európai identitás . Budapest , Arktisz . 20. De Cillia , R. , Reisigl

Restricted access

Csepeli Gy. , Örkény A. , Székelyi M. , & Poór J. ( 2004 ). Nemzeti identitás Magyarországon az ezredfordulón . Társadalmi Riport , 8 ( 1 ), 471 – 483

Open access

, Routledge . 28. László János , Ehmann Bea , Imre Orsolya ( 2002 ): Történelem történetek: a történelem szociális reprezentációja és a nemzeti identitás

Restricted access
Pszichológia
Authors: Csaba Elblinger and László Bernáth

. Kézdi Balázs ( 1992 ): Ünnep és identitás . Vigília , 12 . 30. Kézdi Balázs ( 1996 ): Karácsonyi identitás-zavarok . Vigília , 12

Restricted access

Journal of Mental Health, 14 (4): 42-60. Pataki F. (1987): Identitás, személyiség, társadalom. Az identitáselmélet vitatott kérdései. Akadémiai Kiadó, Budapest Pataki F. (1998): A tömegek

Restricted access