Search Results

You are looking at 1 - 10 of 201 items for :

  • "illusionism" x
  • All content x
Clear All

. ( 1967 ): A Reconsideration of the Microfoundations of Monetary Theory . Economic Inquiry , 6 ( 1 ): 1 – 8 . Fehr , E. – Tyran , J. R. ( 2001 ): Does Money Illusion Matter

Open access

Barnsley, N., McAuley, J. H., Mohan, R., Dey, A., Thomas, P. , & Moseley, G. L. (2011). The rubber hand illusion increase histamine reactivity in the real arm. Current Biology, 21, 23, R945–R946. Moseley G. L

Restricted access

Az egészségügy és benne az orvosi hivatás válsága a modern társadalmak általános jelensége. Jelen munkánkban e hivatásválság jeleinek előfordulását és sajátosságait kutatjuk „foglalkozási álmokon” keresztül. Az álmok szövegét olyan narratíváknak tekintettük, amelyek a közelmúltra vonatkozóan hordozzák a közlő személyek munkával, hivatással kapcsolatos nappali élményeit. Egy 125 orvosra kiterjedő felmérés során az alvás és álomjellegzetességek kérdőíves vizsgálata mellett került sor a gyógyítással kapcsolatos álmok felvételére. A 62 álomközlésből 42 minősült „foglalkozási álomnak”, melyeket a hermeneutikai vonulatba illeszkedő kvalitatív tartalomelemzés módszerével dolgoztunk fel. Az álmokat a társadalmi kihívások (a gyógyító helyzet típusa: klasszikus, piaci, elidegenedett) és az azokra adott válaszok (szerepmegvalósítás: heroikus, szolgáltató, proletár) dimenzióiban vizsgáltuk. Az álmokban mindhárom hivatásszerep-modell megjelenik, de nem a napjainkra jellemző piaci és elidegenedett modell dominál, hanem a hivatás korai, klasszikus modellje. Az álmok egy részében a szerepmegvalósítás nem felel meg a gyógyító helyzet típusának: az orvos piaci helyzetben heroikus módon, elidegenedettnek tekinthető helyzetben pedig heroikus vagy szolgáltató módon viselkedik. A klasszikus hivatásmodellnek ilyen arányú megjelenése az álmokban nincs összhangban az orvoslás jelenlegi társadalmi, gazdasági feltételrendszerével és helyzetével. Úgy véljük, hogy az orvosok foglalkozási álmaiban a kulturális késés jelensége érvényesül: a gyógyítás feltételrendszerének megváltozását csak lassan követi az orvosok elvárásainak, értékrendjének, munkavégzésre vonatkozó igényeinek változása. A klasszikus helyzetben, klasszikus módon gyógyító orvos ma már csak „nagy ábránd”, szökési kísérlet az ellenséges valóságból, ugyanakkor egy olyan szerepviselkedés megerősítését is szolgálja, amelynek bizonyos elemei nélkül megszűnne a gyógyítás humanizmusa.

Restricted access

In contemporary Finnish literature informal and colloquial varieties of language are widely used for stylistic purposes. This study investigates the use of colloquialisms in translated Finnish fiction as compared to non-translated texts of the respective genres. Due to the corpus-based approach on a fairly large material, the primary emphasis is on quantitative aspects, but some attention is paid to qualitative differences as well. The study is descriptive in nature and is restricted to lexical manifestations of colloquialisms, i.e., non-standard spelling and vocabulary. Based on the presumption that translations are conservative in comparison to original texts, it is hypothesised that both the extent and the frequency of colloquialisms are greater in original fiction than in translated fiction. Colloquialisms are examined using 14 groups of words established with the help of corpus-based key word lists. The analysis reveals that the colloquial features represented by these groups of words generally appear more extensively (number of works) and more often (frequency) in the original Finnish than in the translated Finnish. There are also strategic differences between writers and translators in the utilization of different means of expression. Generally speaking, the authors of the original texts tend to make better use of the different levels of language in their colloquialisation strategy than the translators do.

Restricted access

The paper investigates the documentary value of Gregory of Nyssa's letters. The use of different literary forms may constitute the cause of and the reason for some distortion of the real, historical facts. There is proportionality between undecorated speech and poetical formulation on the one hand, and truth opposing the delightfulness as the main goal of the speech on the other. This proportionality cannot be exaggerated. Rhetorical devices are not simple formal tools in Gregory of Nyssa's practice which are sometimes employed for illusionist purposes and are sometimes neglected on the ground of a rational decision. They constitute a language that enables the writer to tell us the truth or his feelings, his intentions in a good style. Second Sophistique and Christianity form a unified culture in Gregory of Nyssa's oeuvre, despite the self-contradictions, ambiguities and difficulties, which were partly recognized by himself.

Restricted access

Dolgozatomban a teljesség igénye nélkül áttekintem a figyelem megosztásával (concurrent multitasking) foglalkozó pszichológiai irodalmat. Klasszikus vizsgálatokból és alapvető kísérleti paradigmákból kiindulva felvázolom a nagyobb elméletek (üvegnyak- és kapacitásmegosztó elméletek és komputációs modellek) történetét és jelenlegi helyzetét. Dolgozatom végén külön foglalkozom a gyakorlásnak a párhuzamos feldolgozásra gyakorolt feltételezett hatásaival.

Restricted access

Abstract

The frescoes decorating the stateroom of the Episcopal palace of Szombathely were painted by Franz Anton Maulbertsch in 1783 on commission from bishop János Szily. The lateral walls received scenes from the history of the Roman predecessor of the town Savaria in the form of grisaille murals imitating bronze reliefs. The four paintings – Tiberius Claudius founds Savaria, Septimius Severus is elected emperor, Triumph of Constantinus Chlorus, and Attila chases the Romans out of Pannonia – conjure up the Roman world with a multitude of detail and with historical authenticity. Besides, they also deliberately apply the iconographic and compositional rules of relief sculpture in the Imperial Period. This historicizing rendering is an indicator of the new accent on historism, suggesting the 18th century transformation of the concept of history fed by the recognition of the historical distance between the event and the observer.

The ceiling shows the process of salvation under the governance of Providence. Some elements were borrowed by Maulbertsch from his earlier work in the former library of the Premonstratensian monastery in Louka, Moravia. The theme is the temporal process of the enlightenment of mankind, but the historical examples are replaced here by abstract notions, the time and space coordinates appearing highly generalized. In the middle the allegorical figure of Divine Providence arrives on clouds, with personifications of the Old and New Testaments beneath him suggesting periods in the history of salvation. As a counterpoint to Providence bringing the glimmer of dawn, the Allegory of the Night is depicted at the other end of the ceiling. The two sleeping figures are captives of the lulling power of the fauns symbolizing irrational existence governed by instincts. The pseudo-reliefs and sculptures painted in the corners represent heathenism, the ante legem period of the process of salvation. The medallions show typical episodes of bacchanals of putti, and the grisaille figures most likely repeat motifs of the bacchanal scene in the Louka fresco. The themes of the other three colour frescoes are Europe's apotheosis among the continents, Revelation of the True Religion, and the Apotheosis of Truth in the company of Religion, Humility and the Christian martyrs. It is actually a modernized psychomachy, presenting the victory of Christianity, faith and the virtues over paganism, the instincts and vices. The allegoric groups are witty renderings of conventional formulae.

The rich painted architecture of the ceiling is based on Paul Decker's pattern sheet complemented with neoclassical elements but preserving its irrational character. The illusory architecture, the rivaling lifelikeness of colourful and monochrome figures creates a play of degrees of reality that mobilize the imagination. Maulbertsch's pictorial world can be characterized with the concepts of delicieux and charmant used to describe Mozart's music; his tools of expression convey an ease and serenity that are not light-minded but with the tools of subtle irony and humour invite the viewer for more sophisticated reflections, contrary to the propagandistic allegories.

Restricted access
Journal of Behavioral Addictions
Authors: Rune A. Mentzoni, Jon Christian Laberg, Geir Scott Brunborg, Helge Molde, and Ståle Pallesen

. Sévigny 2005 Structural characteristics of video lotteries: Effects of a stopping device on illusion of control and gambling persistence Journal of Gambling Studies 21

Open access

price deflation and are willing to accept inflation. We may regard this reason for deflation phobia as an example of collective corruption which makes people to favour an inflationary monetary system. 25 5 Money illusion and disillusion Another reason

Restricted access

). Sajó , András , Látszat és valóság a jogban (Illusion and Reality in Law) (Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó 1986 ). Sajó , András , Társadalmi-jogi változás

Full access