Search Results

You are looking at 1 - 9 of 9 items for :

  • "incidence" x
  • Earth and Environmental Sciences x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All
Central European Geology
Authors: Olle Selinus, Robert B. Finkelman, Jose A. Centeno, and Mark Cave

estimation of incidence of cancer around a known source of exposure with fine resolution data Occupational and Environmental Medicine 58/ 5 315 320

Restricted access

Ground based observations of the “Széchenyi István” Geophysical Observatory of the Hungarian Academy of Sciences (Nagycenk) offer a unique opportunity for investigation of the complex processes of Earth’s environment and of its effect on radio wave propagation. High temporal resolution recording of variations of the geomagnetic field, vertical incidence sounding of the ionosphere and observation of whistlers enable determination of plasma density profiles in the inner magnetosphere (plasmasphere) and their changes. Study of ionospheric processes and their effects in the upper atmosphere (thermosphere) is supported by a permanent GPS station. Both DC and AC fields of lightning discharges are also recorded in the Observatory. Measurement of the DC field is related to the atmospheric electric circuit, where the global thunderstorm activity is the generator and fine weather areas play the role of loading. Loading of the atmospheric electric field depends on rate of ionization, ionization being caused by galactic cosmic rays. However, galactic cosmic rays are modulated by solar activity. Similarly amplitude of Schumann resonances depend on thunderstorm activity and its distance from the recording site. Resonance frequencies occurring at wave-lengths approximating dimensions of the Earth-ionosphere waveguide are affected by conductivity variations of the upper boundary of the cavity resonator and thus, by changes of thickness of the cavity resonator.

Restricted access

Mid latitude spread-F has extensively studied recently as  compared to the earlier periods. In the course of these  investigations two concepts have appeared in the literature concerning the origin of the mid-latitude spread-F. The first concept based on radar measurements attributes the development of spread-F to plasma instabilities (Fukao et al.\ 1988), while according to the other concept based on the vertical incidence sounding of the ionosphere the occurrence of mid-latitude spread-F is related to travelling ionospheric disturbances (Bowman 1981). Therefore, it seemed worthy to study mid-latitude spread-F from the point of view of its origin. This study has been carried out by analysing the connection between  the occurrence of spread-F and the occurrence of sporadic E layers, keeping in mind that the development of sporadic E layers at mid-latitude is due to atmospheric gravity waves, which initiate plasma instabilities. On the other hand, the relation of the occurrence of spread-F to enhancements of the auroral electrojet index (AE) has been studied indicating the occurrence of large scale travelling ionospheric disturbances.

Restricted access

Mid latitude spread-F has extensively studied recently as  compared to the earlier periods. In the course of these  investigations two concepts have appeared in the literature concerning the origin of the mid-latitude spread-F. The first concept based on radar measurements attributes the development of spread-F to plasma instabilities (Fukao et al.\ 1988), while according to the other concept based on the vertical incidence sounding of the ionosphere the occurrence of mid-latitude spread-F is related to travelling ionospheric disturbances (Bowman 1981). Therefore, it seemed worthy to study mid-latitude spread-F from the point of view of its origin. This study has been carried out by analysing the connection between  the occurrence of spread-F and the occurrence of sporadic E layers, keeping in mind that the development of sporadic E layers at mid-latitude is due to atmospheric gravity waves, which initiate plasma instabilities. On the other hand, the relation of the occurrence of spread-F to enhancements of the auroral electrojet index (AE) has been studied indicating the occurrence of large scale travelling ionospheric disturbances.

Restricted access

82 1275 1278 Anonymous 2001: Report on the incidence of open-well collapse in Kerala during June 2001. Prepared by CESS, CGWB, SGWD, DMG and GSI, submitted to

Restricted access

Szabadföldi P—Zn műtrágyázási tartamkísérletünket 1978 őszén állítottuk be löszön képződött, mély humuszrétegű, vályog mechanikai összetételű karbonátos csernozjom talajon, Intézetünk nagyhörcsöki kísérleti telepén. A talaj szántott rétege 5 % CaCO3-ot, 3 % humuszt tartalmaz; Ca, Mg, Mn és Cu elemekkel kielégítően, N és K elemekkel közepesen, P és Zn elemekkel gyengén ellátott. A talajvíz 13–15 m mélyen helyezkedik el, a termőhely aszályra hajló, vízmérlege negatív.

A 4P × 3Zn = 12 kezelést 3 ismétlésben, split-plot elrendezésben állítottuk be. A parcellák mérete 4,9x15=73,5 m². Főparcellaként a 0, 100 kg/ha/év, 500 kg/ha/5 év, 1000 kg/ha/5 év P2O5-trágyázás, alparcellaként a 0, 20, 40 kg/ha/5 év Zn-trágyázás szolgált szuperfoszfát és ZnSO4 formájában. Alaptrágyaként az egész kísérletben egységesen 200 kg/ha N-és 200 kg/ha K2O-műtrágyát alkalmaztunk NH4NO3 és KCl formájában. A termesztett kukoricahibrid az Mv-SC 580 volt. Az első 4 év eredményei alapján levonható főbb következtetések:

  • Kísérleti körülményeink között, ezen a foszforral gyengén ellátott talajon, az évenként adott 100 kg/ha P2O5-trágyázás kielégítheti a kukorica P-igényét. Előretrágyázás formájában ez a mennyiségű foszfor 4–5 évre számolva egyszerre is kiadható. Az 1000 kg/ha feltöltő P2O5-trágyázás gazdaságtalan és Znhiányt indukálva terméscsökkenéshez vezethet. Az AL-oldható P2O5-tartalom optimumát a 100–150 mg/kg érték jelezheti a szántott rétegben.

  • Az egyoldalú, 1000 kg P2O5/ha adaggal előidézett P-túlsúlyt és szemterméscsökkenést a 40 kg/ha Zn-trágyázással lehetett ellensúlyozni. A KCl+EDTA módszerrel meghatározott Zn-tartalom optimumát 2–3 mg/kg talajbani koncentráció mutatta.

  • Irodalmi adagokkal összhangban a kukorica kiegyensúlyozott tápláltsági állapotát a 4–6 leveles légszáraz hajtásban mért 0,3–0,5 % P és 30–60 mg/kg Zn, míg a címerhányáskori levél optimális összetételét 0,25–0,40 % P és 25 mg/kg feletti Zn-koncentráció-tartomány jellemezheti. A P/Zn arányának ideális értéke a vegetatív növényi részekben 50–150 közöttire tehető. Amennyiben ez a P/Zn arány jelentősen 200 fölé emelkedik, a Zn-trágyázás hatékony lehet.

  • A P-túlsúly növelte a meddő tövek előfordulását 1978-ban, amikor szemtelítődés idején (augusztusban) aszály uralkodott. Ebben az évben a termő tövek 13–20 %-a bizonyult terméketlennek.

Restricted access

, A. 2013 . Regional differences between ambient temperature and incidence of Lyme Disease in Hungary . Időjárás . 117 : 175 – 186 . Van Breeemen

Restricted access
Agrokémia és Talajtan
Authors: Eszter Draskovits, Barbara Németh-Borsányi, Pierre-Adrien Rivier, and Anita Szabó

.A. , Dominguez , J. , Arancon , N.Q. 2004 . The influence of vermicomposts on plant growth and pest incidence . In Shakir , S.H. & Mikhail , W.Z.A. (eds), Soil Zoology fo r Sustainable Development in the 21 st Century , El Cairo, Egypt

Restricted access

fertilizers on the mineral composition of herbage and on the incidence of hypomagnesaemia in dairy cows. J. Agric. Sci. 60. 313–328. Mengel, K., 1976. A növények táplálkozása és anyagcseréje. Mezőgazdasági Kiadó. Budapest

Restricted access