Search Results

You are looking at 1 - 10 of 11 items for :

  • "incidental learning" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Rethinking Informal and Incidental Learning in Terms of Complexity and the Social Context Adult and workplace education in the knowledge era has increasingly embraced informal learning as a complementary partner to more

Open access

Vizsgálatunk célja az emlékezeti előhívás során aktiválódó asszociatív és stratégiavezérelt folyamatok (Shing és mtsai, 2010) mechanizmusainak feltárása volt perceptuális forrásmonitorozási paradigma segítségével. E kérdést fejlődési kontextusba helyezve óvodás korú, kisiskolás és felnőtt személyek teljesítményét hasonlítottuk össze egy emlékezeti feladatban. A hétköznapi színűk alapján kongruens, inkongruens és neutrális képeket alakítottunk ki és mutattunk be incidentális tanulási helyzetben, majd azt kértük a vizsgálati személyektől, hogy emlékezzenek arra, milyen színű volt a tesztfázisban újra bemutatott, ezúttal fekete-fehér kép. Hipotézisünk alapján azt vártuk, hogy különbség mutatkozik a csoportok között az inkongruens és neutrális képek helyes színére való emlékezésben, azonban nem feltétlenül találunk különbséget a kongruens színű képek színének felidézésekor, elsősorban a már gyermekkorban aktívnak és érettnek mutatkozó asszociatív folyamatoknak köszönhetően. Eltérést találtunk a kongruens és inkongruens képekre való emlékezésben, illetve az inkongruens képek színében elkövetett hibák mintázatában. Eredményeink megerősítették hipotézisünket, mely szerint a gyermekek előhívási profilját a már érett, felnőttekhez hasonló, univerzális tudásra építő asszociatív folyamatok és az éretlen, gátlási mechanizmusokat is tartalmazó stratégiavezérelt folyamatok jellemzik.

Restricted access
Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
Beatrix Lábadi
,
Annamária Leipold
, and
Diána Varró-Horváth

Doeller, Ch. , & Burgess, N. (2008). Distinct error-correcting and incidental learning of location relative to landmarks and boundaries. Proceedings of the National Academy of Sciences, 105 , 5909–5914. Burgess

Restricted access

learning: II. The effects of association value and of the method of testing. Journal of Experimental Psychology , 49 , 1–10. Phillips L. W. Studies in incidental learning: II. The

Restricted access

A modern technológia hatása a kognitív képességekre: Áttekintés

The impact of new technology on cognitive abilities: A survey

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
Kristóf Kovács
and
Boglárka Faragó

– . Rouet , J-F. , Vörös , Zs. , & Pléh , Cs. ( 2012 ). Incidental learning of links during navigation: The role of visuo-spatial capacity xx . Behaviour and Information Technology , 31 , 71 – 81

Restricted access

Introduction Learning at workplace includes formal learning, non-formal learning, informal or incidental learning and is practice-bound, centered on experience, and is shaped by work tasks and context in which the learning takes place ( Høyrup, 2012

Open access

repeating them with considerable frequency so that language learners can get used to them is an effective method, especially because as several studies point out ( Macis, 2018 ; Webb et al., 2013 ) repetition can lead to incidental learning as well. Besides

Open access

learning support all aspects – cognitive, affective, and psychomotor domains - of learning [ 57 , 58 ], while, compared to unimodal data, better guides equivalence learning [ 59 ] and incidental learning [ 60 ] as well. Multisensory processes additionally

Open access

learning on the job, advances in developing human resources . San Francisco : Berrett Koehler . Marsick , V. J. , & Watkins , K. E. ( 1990 ). Informal and incidental learning in the workplace . London : Routledge . Marsick , V. J. , & Watkins

Open access

Education, and Human Ressource Development]. Tönning, Germany : Der Andere Verlag . Cann , R. J. ( 1984 ). Incidental learning . Adult Education , 57 ( 1 ), 47 – 49

Open access