Search Results

You are looking at 1 - 10 of 11 items for :

  • "increased sympathetic activity" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All
Interventional Medicine and Applied Science
Authors:
Zsolt Komka
,
E. Bosnyák
,
E. Trájer
,
A. Protzner
,
Zs. Major
,
G. Pavlik
,
M. Tóth
, and
A. Udvardy

Abstract

Sudden cardiac death (SCD) of athletes usually occurs during warm-up or shortly after training. At this point sympathetic tone is still elevated but oxygen demand does not differ from resting levels. It is supposed not to have a primarily ischemic origin but most likely relates to repolarization abnormalities which can be associated with intracellular cAMP level caused by increased sympathetic tone. The mediators of sympathetic nervous system are the catecholamines (epinephrin, norepinephrin). Measuring QT-dispersion can show the repolarization's inhomogeneity. 27 elite soccer players, 28 triathletes and 29 non-trained control person took part in our study. It was recorded cardiac ultrasound, an ECG and taken blood before and after exercise. We found significantly higher QT-dispersion and catecholamines in soccer players compared to the triathletes and the controls. However the soccer players did not show larger athlete's heart than the triathletes. After exercise the increased repolarization inhomogeneity persisted in soccer players, but in triathletes it decreased. Increased sympathetic tone in athletes can enhance arrhythmia propensity. Our data may explain why the soccer players die of sudden cardiac death most commonly in Europe.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors:
Gábor Simonyi
and
Réka Kollár

A hypertonia és az elhízás gyakorisága fokozatosan nő hazánkban. Magyarországon a hypertoniás férfiak 68,52%-a, míg a nők 78%-a elhízott. A magas vérnyomás és az elhízás külön-külön is a cardiovascularis morbiditás és mortalitás fontos kockázati tényezői. A fokozott szimpatikus aktivitás és a hypertonia kapcsolata jól ismert, ugyanakkor a haskörfogat és a test zsírtömege szignifikáns, pozitív korrelációban áll a szimpatikus aktivitással, amelyben a hyperleptinaemia is szerepet játszik. A renin-angiotenzin-aldoszteron rendszer fokozott aktivitása vascularis és renalis hatásai útján szintén vérnyomás-emelkedést okoznak. A fokozott szimpatikus aktivitással és a csökkent vagustónussal kísért autonóm idegrendszer egyensúlyzavara független és meghatározó kockázati tényezője a cardiovascularis eseményeknek, beleértve a hirtelen szívhalált is. Orv. Hetil., 2013, 154, 1736–1742.

Restricted access

pronounced percentage increase in DBP was detected during exercise, and during the recovery period after exercise, increased sympathetic activity without a return to baseline values was revealed. Discussion The excessive use of Internet resources is

Open access
Orvosi Hetilap
Authors:
Réka Urbancsek
,
Ildikó Noémi Forgács
,
Tímea Bianka Papp
,
Judit Boczán
,
Judit Barta
,
István Édes
,
Zoltán Csanádi
, and
László Rudas

Összefoglaló. Bevezetés: Az artériás baroreflex-érzékenységi (BRS-) indexek egységnyi nyomásváltozásra adott élettani válaszokat írnak le. Az RR-intervallum gyors válaszait a cardiovagalis BRS-indexekkel, a vasomotorválaszokat az izom szimpatikus idegi aktivitás (MSNA) válaszain alapuló szimpatikus-BRS-indexekkel jellemezzük. Szívelégtelenségben kórosan csökkent értékeik kedvezőtlen kimenetelt jeleznek. Betegek és módszerek: A BRS-indexek meghatározhatóságát 52, szívelégtelenségben szenvedő betegben (kor: 59 ± 10 év; EF: 37 ± 11%) és 11, kor szerint illesztett egészséges önkéntesben vizsgáltuk. EKG- és vérnyomásfelvételekből három cardiovagalis BRS-indexet számítottunk; a növekvő, illetve csökkenő spontán szekvenciák módszerén alapuló up-BRS-t és down-BRS-t, továbbá az alacsony frekvenciatartomány-beli ’cross-spectralis ’ indexet, az LF-alfát. Egy perifériás ideg (nervus peroneus) perkután punkciójával detektáltuk az MSNA szimpatikus csúcs incidenciáját (csúcs/100 szívciklus), s ezt korreláltattuk a diastolés nyomás 3 Hgmm sávokba rendezett értékeivel. Így nyertük a szimpatikus BRS jellemzőit, a BRS SY-incidencia-értékeket. Eredmények: Az up- és down-BRS-szekvenciák csak a betegek 19%-ában voltak meghatározhatók, az LF-alfa a 69%-ukban. Azok, akiknél cardiovagalis BRS nem volt meghatározható, szignifikánsan csökkent RR-intervallum-ingadozást és magasabb NT-proBNP-értékeket mutattak. A meghatározható cardiovagalis BRS-indexek nem különítették el a betegeket és a kontrollszemélyeket. A BRSSY-incidencia-érték 58%-ban állt rendelkezésre, s csakúgy, mint maga a „csúcs” incidencia, jól elkülönítette a betegeket és az önkénteseket. A hiányzó baroreflexérték a magas „csúcs” incidenciával állt összefüggésben. Következtetés: A cardiovagalis BRS-értékek csak korlátozottan alkalmasak egészséges önkéntesek és szívelégtelen betegek elkülönítésére, a meghatározhatatlan értékek súlyosabb betegségre utalnak. A BRSSY-incidencia elkülöníti az egészséges és a beteg csoportokat; a hiányzó érték a fokozott szimpatikus aktivitással áll összefüggésben. Orv Hetil. 2021; 162(3): 91–98.

Summary. Introduction: Arterial baroreflex sensitivity (BRS) is characterized by the magnitude of physiological responses to arterial pressure changes. Rapid RR interval responses are quantified by cardiovagal BRS parameters, sympathetic responses could be assessed by changes in muscle sympathetic nerve activity (MSNA). Abnormal indices in heart failure are associated with poor outcome. Patients and methods: 52, heart failure patients (age 59 ± 10 years, EF 37 ± 11%), and 11, age-matched healthy volunteers were studied. From ECG and arterial pressure recordings up-BRS and down-BRS values were determined using the method of spontaneous sequences. The low frequency cross-spectral gain, the LF alpha was also determined. Percutaneous puncture of the peroneal nerves allowed determination of MSNA burst incidence (burst/100 cycles), which was correlated to corresponding diastolic pressure bins of 3 mmHg, yielding a sympathetic BRS, the BRS SY-incidence. Results: Up- and down-BRS could be calculated in 19% of the patients, LF alpha was determined in 69%. Those with missing cardiovagal BRS values showed diminished RR interval variation, and higher levels of NT-proBNP. The measurable cardiovagal BRS indices did not separate patients and healthy volunteers. BRSSY-incidence could be determined in 58% of the patients. The sympathetic gain as well as the burst incidence differed significantly between patients and healthy volunteers. Missing BRSSY-incidence was associated with higher burst incidence. Conclusion: Cardiovagal BRS indices have limited value in differentiating healthy and heart failure subjects. Incalculable values among patients indicate more severe disease state. BRSSY-incidence does separate healthy and diseased population, the missing BRSSY-incidence values are related to increased sympathetic activity. Orv Hetil. 2021; 162(3): 91–98.

Open access
Orvosi Hetilap
Authors:
Judit Nádas
,
Sándor Czirják
,
Péter Igaz
,
Erika Vörös
,
György Jermendy
,
Károly Rácz
, and
Miklós Tóth

A nyúltvelő bal ventrolateralis részének kompressziója a terápiarezisztens hypertonia okaként ritkán diagnosztizált eltérés. A neurovascularis kompresszió okozta hypertonia gyógyszerre nem reagáló eseteiben dekompressziós műtét végzése jön szóba. A 20 éves férfi betegnél a hypertonia hátterében meghúzódó okot a szekunder hypertonia egyéb lehetőségeinek kizárása, a MR-angiográfiával igazolt neurovascularis kompresszió és a vérnyomáskiugrások alatt jelentkező fokozott szimpatikus aktivitás (sinus tachycardia) bizonyította. Ismételten jelentkező hypertoniás kríziseket követően műtétre került sor, amely során a bal arteria vertebralis és az agytörzs közé izomgraft behelyezése történt. A beteg a műtét után hat hónapig panaszmentes volt, a vérnyomáscsökkentő gyógyszereket jelentősen csökkenteni lehetett, a koponya MR-angiográfia is a nyúltvelői kompresszió megszűnését mutatta. Hat hónap után a vérnyomáskiugrások újra jelentkeztek, bár ritkábban és kisebb mértékben. A műtét után 22 hónappal készült koponya MR-angiográfia lelete alapján a betegnek reoperációt javasoltak. Szakirodalmi adatok alapján dekompressziós műtét után hosszú távon fennmaradó kedvező hatás csak az esetek harmadában várható. A betegek nagyobbik hányadában a műtét a vérnyomás csökkenéséhez, a vérnyomáscsökkentő terápia kifejezettebb hatásához, a vérnyomáskiugrással járó rosszullétek ritkulásához és ezzel a betegek életminőségének javulásához vezethet. A beteg története ez utóbbi kórlefolyást példázza. Orv. Hetil., 2014, 155(21), 838–842.

Open access
Clinical and Experimental Medical Journal
Authors:
Saleh Alqasoumi
,
Mohammed Al-Dosari
,
Mohammed Al-Sohaibani
,
Tawfeq Al-Howiriny
,
Mohammed Al-Yahya
, and
Syed Rafatullah

. Taubin L. Landsburg 1973 Increased sympathetic activity in the pathogenesis of restraint ulcer in rats J. Pharmacol. Exp. Ther. 184 163 – 168 . [27]. C. H. Cho C. W. Ogle S. Dai 1976 Acute gastric ulcer formation response to

Restricted access

, 2008, 139 (1–2), 38–45. Fazan, R. Jr., Huber, D. A., Silva, C. A., et al.: Sildenafil acts on the central nervous system increasing sympathetic activity. J. Appl. Physiol., 2008, 104 (6), 1683

Open access

increased maximum P wave duration. However, in this study, we found that minimum P wave was shorter and PWD was significantly longer in patients with ED as compared to those in the control group. It is revealed that increased sympathetic activity causes

Open access

; Senthinathan et al., 2017 ; Vrijkotte et al., 2000 ). Lower HRV is a marker of reduced ANS flexibility, increased sympathetic activity, and reduced parasympathetic tone and is a predictor of major depressive disorder and depressive symptoms ( Brunoni et al

Open access

short term and long term, caused by PE depend on the environment in which the exercise was performed ( 12 , 19 , 39 ). PE that is performed in a land environment produces increased sympathetic activity and cardiac output, and decreased blood flow from

Restricted access