Search Results

You are looking at 1 - 10 of 739 items for :

  • "individual differences" x
  • All content x
Clear All

B. P. Buunk 1999 Individual differences in social comparison: The development of a scale of social comparison orientation Journal of Personality and Social Psychology

Restricted access

Individual differences in attitude structure G. Haddock G. R. O. Maio Contemporary Perspectives on the Psychology of Attitudes

Restricted access

, suggest that the relationship between problem gambling and scratch card play warrants further exploration. One other area of gambling research that remains understudied is the influence of individual differences in thinking style, which may play a

Open access
Journal of Evolutionary Psychology
Authors: Christopher D. Watkins, Lisa M. Debruine, Anthony C. Little, David R. Feinberg, Paul J. Fraccaro, and Benedict C. Jones

Partner characteristics associated with masculinity, health and maturity in male faces Personality and Individual Differences 43 1161 1173

Restricted access

information processing: Individual differences in curiosity and cognitive closure Journal of Personality and Social Psychology 72 5 1217 1230

Restricted access

C. McCauley P. Rozin 1994 Individual differences in sensitivity to disgust: A scale sampling seven domains of disgust elicitors

Restricted access
Pszichológia
Authors: Gábor Orosz, Miriam Ivett Jánvári, and János Salamon

competition and cooperation in shaping personality: An evolutionary perspective on social dominance, machiavellianism, and children's social development . In: D. M. Buss , P. H. Hawley (eds.), The Dvolution of Personality and Individual Differences . New

Restricted access

To determine whether infant facial attractiveness is related to perceived adoptability, participants were asked to rate photographs of Asian, Black, and White babies on perceived: adoptability, attractiveness, intelligence, health, proportional eye size, and facial shape. It was hypothesized that (a) Asian babies would be rated highest in adoptability, attractiveness, intelligence, health, and facial shape, (b) that attractiveness would be the strongest predictor of adoptability, (c) and that babies perceived as having the largest eyes would also be rated as most attractive, and most adoptable. The results obtained were partially consistent with the first hypothesis and entirely consistent with second and third hypotheses. These findings are discussed in terms of prior research on facial attractiveness,and adoptability.

Restricted access

Absztrakt

E feltáró jellegű tanulmányban a szerzők hét problématípus megoldásában egyéni különbségeket kívántak föltárni. A vizsgált csoportok fő jellemzői: 1) A matematika szakos egyetemi hallgatók kiválóak voltak a vizuális belátásos problémákban és a térszemlélettesztben. Ők tudták a legélesebben differenciálni az analóg és nem analóg sztoriproblémákat, és legjobbak voltak a két sztoriprobléma közös konvergencia megoldásában. Tehát ők főként vizuális lények. 2) A történelem szakos egyetemi hallgatók legjobbak a négytagú analógiákban és a verbális kreativitásban, de negatív csúcs jellemezte vizuális belátásos problémamegoldásukat. Az analóg problémák közös megoldásában másodikak a matematikusok mögött. Ők főként intelligens verbális személyek. 3) A gimnazisták profilja mind a hat probléma megoldásában egyenletesen magas szintet mutat, de rosszul differenciálnak az analóg/nem analóg sztoriproblémák között. Úgy tűnik, ez a csoport több irányba nyitott. 4) A szakközépiskolások profilja egyenletesen alacsony szintet mutat az átlag alatt. Az analóg/nem analóg sztoriproblémák között rosszul differenciálnak, így azok közös megoldásának mértéke elhanyagolható. A profilok föltárásával úgy véljük, jelentősen kiterjesztettük a kognitív képességek vizsgálati körét.

Restricted access