Search Results

You are looking at 1 - 10 of 60 items for :

  • "individualism" x
  • All content x
Clear All

Abstract

In Gogol’s Dikanka stories cycle, the absence of a fundamental figure for the genre in question (the mother) is evident. Each story, in fact, features a “stepmother” or a surrogate of some sort, who turns out to be a demonic entity, if not a witch. This paper argues that for Gogol the Mother God, originally venerated as the main deity, assumes the form of Moist Mother Earth, forgotten by the modern Slavonic man as he increasingly distances himself from the collective (the “mir”). This process culminates in the Dikan’ka’s tale The Terrible Revenge, in which Gogol highlights the transition from the feminine to the male principle, that is to say from the Moist Mother Earth to the apocryphal God of the Ukrainian sung epic poem (“duma”). Evenings on a Farm Near Dikanka tells of the dangerous path trodden by modern man, a path where he – in the empty space left by Moist Mother Earth – takes exclusively responsibility for the eponymous revenge.

Restricted access

Taking stock of the external factors influencing the development (embourgeoisement) of the peasantry on the Hungarian Great Plain, the author identifies stages between 1850 and 2010. She places special emphasis on presenting the influences affecting the life of peasant families. Political events and decisions have always greatly influenced changes in peasant culture and the stability of peasant society. These have been accompanied by changing attitudes. In the period of state socialism (second half of the 20th century) growing numbers abandoned the peasant way of life and traditional culture. Since the latest change of system (turn of the 20th to 21st centuries) there have been big shifts in rural society but a clearly identifiable social picture has not yet emerged. Attachment to family tradition and the desire to acquire new agricultural knowledge are determining features in the attitude of those choosing the peasant way of life. They are the most successful. Those who have not adopted this attitude have two options: migration away from the place where they were born and live (to take up employment in a city or abroad) or marginalisation. Predominance of the latter group could result in rural settlements on the Great Plain losing their character and even their inhabitants. It is therefore of vital importance for the development of rural areas for growing numbers to join the first group and shape the culture and way of life of their environment.

Restricted access

Az előadás Pataki Ferenc (1928–2015) vezető magyar szociálpszichológus munkáiban elemzi a közösség és haladás fogalmak történetét. A közösség Pataki számára a csoporttal szemben értéktelített fogalom, Az érintett értékek többnyire a kibontakozásra, fejlődésre, a változás lehetőségére vonatkoznak. A dolgozat ezt a közösségi irányultságú megközelítést szembeállítja a következő nemzedékek egyénközpontúbb hozzáállásával. Ehhez kapcsolódva a haladás értelmezésében Pataki a demokratikus értékelkötelezettség mellett nagy szerepet tulajdonít a nemzeti mozzanatnak is. A nemzeti elem mint fontos identitásképző tényező jelenik meg nála, ugyanakkor magát az identitásalakulást nem öröktől adott lényegek keretében, hanem dinamikus konstrukcióként értelmezi.

Restricted access

Agassi, J. (1975): Institutional individualism. The British Journal of Sociology 26(2): 144–155. Agassi J. Institutional individualism

Restricted access

A kortárs építészet rendkívül heterogén, és ennek okai nyilvánvalóan összefüggnek a kor szellemi meghatározottságával. Kor és szellem kapcsolata egyrészt nehezen körülírható filozófiai kategória, másrészt viszont éppen általánosan érvényes karakterjegyeivel jellemezhető és ezáltal megragadható minőség. Egy-egy adott időszak szellemiségének és építészetének kapcsolata ab ovo kétirányú; az elvont szellemi jelentések konkrét építészeti alakzatokban tükröződnek, ugyanakkor ezekből a valós formákból induktív módon következtethetők a mögöttes absztrakt tartalmak is. A kortárs építészet heterogenitása mögött tehát szükségszerűen a kor szellemi töredezettsége áll.

Restricted access

A gazdaságifolyamatok alapvetoen befolyásolják a kollektív érdekvédelem alakulásának körülményeit, és közvetlenül hatást gyakorolnak a kollektív szerzodések számának alakulására is. A vizsgált idoszakban a magyarországi gazdasági fejlodés nem járult hozzá a kollektív szerzodések számának növekedéséhez. Éppen ellenkezoleg, a statisztikai elemzés alapján fordított irányú kapcsolat mutatható ki. Ezt támasztják alá a kollektív szerzodések száma és a regionális gazdasági jellemzok közötti összefüggések is.A gazdasági fejlodés motorja a külföldi toke beáramlása volt, amelynek következtében két szempontból is jelentosen megváltoztak a munkahelyi szintu érdekvédelem feltételei. A munkahelyek átlagos méretének csökkenése alacsonyabb munkaero-suruségeteredményezett, ezzel az objektív feltételek oldaláról csökkentette a munkavállalók megszervezodésének esélyeit. Másrészt az átlagbérek emelkedése (a szubjektív feltételek) aláásta a szolidaritás alapjait, ellenérdekelttétette az embereket a kollektív érdekvédelmi akciókban, teret engedve az egyéni érdekvédelemnek. A kollektív szerzodések elofordulásának az esélyei tehát nagyobbak a gazdaságilag fejletlenebb régiókban.

Restricted access

. Somló , Bódog (Felix) , Állami beavatkozás és individualismus [ State Intervention and Individualism ] ( Budapest : Politzer , 1903 , 2nd edition: Grill, 1907 ) Somló

Restricted access

upholding an egoistic and materialistic worldly philosophy within the individualistic constituency. In fact, utilitarianism offers a much broader context than individualism ( Riley 1988 ), given that utilitarianism concerns the interests of all the affected

Open access

A cikk az European Social Survey Európa 27 országában, országos reprezentatív mintákon 2008-ban elvégzett kérdőíves kutatás értékek választásával kapcsolatos adatai elemzésének eredményeire épül. Az elemzés során arra voltunk kíváncsiak, hogy a huszonegyedik század Európájában az emberek értékválasztásainak mintái mutatnak-e összefüggést Európa három középkori régiójával, melyek létét Szűcs Jenő történeti elemzéssel kimutatta. Elemzésünk eredményei azt bizonyítják, hogy a feudalizmus szerkezeti mintái szerint fejlett egykori Nyugat-Európa, a fejletlen Kelet-Európa, valamint a két régió között elhelyezkedő Közép-Európa a mai európai társadalom kulturális térképén is megtalálható. A különbség csak annyi, hogy a XXI. században Észak-Európa vette át az egykori Nyugat-Európa vezető szerepét.

Restricted access
Studia Slavica
Author: Дьёрдь Зольтан Йожа

Reconsidering Beltov’s figure in Herzen’s Who is to Blame? will lead to revealing psychological traits relevant for the ‘superfluous man’. Features of narcissism and a set of motifs related to the mythologeme of Narcissus traced in the text allow us to conclude that selfreflexion, autobiographical method in poetics as well as a dialogue between individualism and collectivism will prevail, surpassing social aspects.

Restricted access