Search Results

You are looking at 1 - 10 of 182 items for :

  • "infertility" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All
Acta Veterinaria Hungarica
Authors:
Gabriella Kútvölgyi
,
Kristin Brabender
,
Magnus Andersson
,
Ariuntungalag Javkhlan
,
Szabolcs Nagy
,
Tamás Páble
,
István Egerszegi
,
András Hidas
,
István Soós
, and
András Kovács

culled for different reasons, namely chronic diseases, behavioural abnormalities, or high inbreeding factors. One of those horses, the stallion ‘Gagarin’, was known to be infertile with no sperm cells in his semen taken by electroejaculator (Christine

Open access
Pszichológia
Authors:
Enikő Lakatos
,
Nikolett Pápay
,
Szilvia Ádám
, and
Piroska Balog

Abbey, A., Andrews, F. M., Halman, L. J. (1991): The importance of social relationships for infertile couples’ well-being. In: A. L. Stanton, C. Dunkel-Schetter (eds), Infertility. Perspectives from Stress and

Restricted access

Schmidt, L.: Psychosocial burden of infertility and assisted reproduction. Lancet, 2006, 367 (9508), 379–380. Kraaij, V., Garnefski, N., Vlietstra, A.: Cognitive coping and

Restricted access

Bernard, A., Krizsa, F.: Generally about infertility. In: Kaáli, S. (ed.): Modern diagnostic and therapy in infertility. [A meddőségről általában. In: Kaáli, S. (szerk.): A meddőség korszerű diagnosztikája és

Restricted access

as a path to infertility. Technically, to be more precise, we cannot infer that Kore/Persephone is sterile, but the afterlife is a sterile place and her marriage is, therefore, sterile. In fact, the afterworld is the opposite of birth and life. If we

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors:
Attila Mokánszki
,
Anikó Ujfalusi
,
Erzsébet Balogh
,
Zsuzsanna Molnár
,
Tamás Sápy
,
Attila Jakab
,
Attila Varga
, and
Éva Oláh

Krausz, C.: Male infertility: pathogenesis and clinical diagnosis. Best Pract. Res. Clin. Endocrinol. Metab., 2011, 25 , 271–285. Krausz C

Restricted access

A meddőség világméretű probléma, a házaspárok 10–15%-át érinti. A biomedikális szemlélet a meddőséget biológiai zavarnak tekinti. A meddőség igen nagy százaléka azonban pszichés faktorokra, mint stresszre, depresszióra, traumatizáltságra, rejtett házastársi konfliktusokra vezethető vissza. Evolúciós megközelítésben ezeket a meddő eseteket adaptív reprodukciós kudarcnak tekinthetjük, s sikeres kezelésük csakis megfelelő – olykor evolúciós szempontokat is tartalmazó – pszichoterápiás segítséggel oldható meg. A szerző áttekinti a vonatkozó szakirodalmat és a terápiás lehetőségeket.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors:
János Szöllősi
,
Zoltán Závaczki
, and
Attila Pál

Agarwal, A., Saleh, R. A.: Role of oxidants in male infertility: rationale, significance, and treatment. Urol. Clin. North. Am., 2002, 29 , 817

Restricted access

Háttér és célkitűzések: vizsgálatunk célja magyar mintán ellenőrizni a meddőség pszichés vonatkozásait feltáró eddigi, nemzetközi eredményeket. Módszer: 75 fős (63 nő, 12 férfi), magyar, kényelmi, keresztmetszeti minta felmérése történt önkitöltős, részben sztenderdizált kérdőívekkel. Eredmények: a vizsgált nők depresszióértékei szignifikánsan magasabbak a Hungarostudy Epidemiológiai Panelvizsgálat országos reprezentatív vizsgálatban talált, nőkre vonatkozó, 2006-os pontszámoknál (BDI-S; átlag (M)=13,9; szórás(SD)=13,4; vs. M=9,7; SD=11,9; p<0,05). Az élet értelmességének mértéke szignifikánsan alacsonyabb az átlagnépesség sztenderdjeinél (BSCI-LM-7, M=8,9; SD=3,2; vs. M=9,9; SD=2,8; p<0,05). Állapot- és vonásszorongásszintjük azonban nem különbözik ezektől (rendre p=0,205 és p=0,477). A férfiak semmilyen mutató mentén nem tértek el az országos átlagoktól. Mintánkon belül sem a nem, sem az életkor, egy gyermek léte vagy a meddőség hossza, diagnózisa, a kezelések mennyisége és minősége nem látszott befolyásolni a lelkiállapotot. Szignifikánsan magasabb volt mind az állapot-, mind a vonásszorongása azoknak a nőknek, akik spontán vetélést éltek át, szemben azokkal, akiknek nem volt vetélésük, vagy terhesség-megszakításuk (is) volt (STAI-S; M=49,5; SD=13,8; vs. M=41,4; SD=11,9; p<0,05; / STAI-T; M=47,4; SD=11,6; vs. M=41,5; SD=10,4; p<0,05). Azok a med-dők, akik nem hisznek egy transzcendens hatalom létében vagy bizonytalanok, szignifikánsan magasabb depresszió-pontszámot értek el azoknál, akik hisznek (BDI-S, M=17,1; SD=15,1; vs. M=10,0; SD=10,1; p<0,05). A válaszadók 44%-a hiányolja a meddőségi centrumokban a pszicho-lógiai segítségnyújtást. Következtetések: a pilot-vizsgálat alátámasztja a nemzetközi eredményeket, miszerint a termékenységre várók lényegesen lehangoltabbak és életüket kevésbé érzik értelmesnek a ter-mékenységi nehézségekkel nem küzdőknél. Ez megfontolandóvá teszi a meddőségi kezelések során nyújtott pszichés támogatás beépítését a szakmai protokollba.

Restricted access

Protocol of the Hungarian Ministry of Health for infertility work-up. [Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja a meddőség kivizsgálásáról és a kezelés általános lehetőségeiről.] http

Restricted access