Search Results

You are looking at 1 - 10 of 23 items for :

  • "informal learning" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

the context of work, but there are no uniformly applied practices for measuring it, so in many cases we think of it in terms of definitions. There is a risk that the use of overly narrow definitions of informal learning, a dominant but often invisible

Open access

Rethinking Informal and Incidental Learning in Terms of Complexity and the Social Context Adult and workplace education in the knowledge era has increasingly embraced informal learning as a complementary partner to more

Open access

, including how and where appropriate empirical data might be collected. What is ‘informal learning’ and why it is important? Research from socio-cultural and anthropological perspectives on the organisation of work has been pointing to the significance of the

Open access

Az „árnyékoktatás” metaforájától a tanulási rendszerekig

From ‘Shadow Education’ to Learning Systems

Educatio
Author:
János Setényi

Abstract:

This paper examines the historical reflection on the co-existence of non-formal and informal learning activities with the school system. Non-formal education is analysed here vis-à-vis its connection to the traditional school system, from symbiosis to disruption. Finally the paper aims at presenting the latest technological innovation behind the current growth of systemic disruption, and provides four scenarios for the better understanding of future developments.

Open access

Regionális hátránykompenzáció a közművelődésben megvalósuló kulturális tanulás segítségével

Regional Disadvantage Compensation with the Aid of Cultural Learning Realised in Community Learning

Educatio
Authors:
Judit Kuthy-Megyesi
and
Erika Juhász

A hazai közművelődésben megvalósuló kulturális tanulás magába foglalja mindazokat a nem formális, illetve informális tanulási eseményeket, amelyek részben a saját, részben a partneri kezdeményezések révén az egyes közművelődési intézményekben létrejönnek (vö. Juhász–Szabó 2016; Kozma et al. 2015). Ezek a tanulási alkalmak aktív (rendszeres és nem rendszeres művelődési formák szervezői, szolgáltatói, résztvevői), illetve passzív (külső szervek tevékenységei, alapterületből kizárólagossággal átengedett területi, terembérlési, helyszínbiztosítási) formában valósulnak meg a helyi közösségek igényeinek, szükségleteinek figyelembevételével. A területspecifikus igényekre és adottságokra építő közművelődésben megvalósuló kulturális tanulás hátránykompenzáló, esélyteremtő funkciói empirikus vizsgálatunk alapján beazonosíthatók. A lokalitást célzó, a helyi művelődő közösségeket központba helyező szakmai szemlélet a vizsgálati eredmények tükrében a közművelődés csúcsintézményeiben (N = 197) még további fejlesztési kezdeményezéseket igényel, de regionálisan már eredménnyel mérhető.

Open access

employees, whereas in others, learning is integrated into the flow of working processes. Therefore, the ‘learning continuum’ between formal, non-formal and informal learning is a key framework for understanding how opportunities for professional and personal

Open access

Mesterpedagógus szakmai tanárok szakmai életútjai

Career Paths and the Professional Development of Vocational Teachers

Educatio
Author:
Eszter Bükki

Kyndt, E., Gijbels, D., Grosemans, I. & Donche, V. (2016) Teachers’ Everyday Professional Development: Mapping Informal Learning Activities, Antecedents, and Learning Outcomes. Review of Educational

Open access

A szakképzésben dolgozó pedagógusok folyamatos szakmai fejlődése a mesterpedagógus programok tükrében

Continuous Professional Development of VET Teachers/Trainers: Analysis of the So-called ‘Master Teacher Programmes’

Educatio
Author:
Eszter Bükki

, 3/5. 13 Kyndt, E. – Gijbels, D. – Grosemans, I. – Donche, V. (2016) Teachers’ Everyday Professional Development Mapping Informal Learning Activities, Antecedents, and

Open access

elements of the system must also be taken into consideration ( Anderson-Levitt, 2003 ; Caena, 2011 ). Participation in formal and informal learning activities is strongly influenced by the professional attitude, the task factors related to stress, the

Open access

have, but also leading to effective work. (FNID: 43-49). The teachers in their narratives revealed that they seek knowledge, not only formal training in an institution, but also informal. Eraut (2004) , defines informal learning as learning that comes

Open access