Search Results

You are looking at 1 - 4 of 4 items for :

  • "innovation indices" x
  • All content x
Clear All

Absztrakt:

A tanulmányban a magyar innovációs teljesítményt vizsgáljuk különböző mérőszámokkal nemzetközi összehasonlításban. Ezek a mérőszámok a következők: az egymillió lakosra és az egy kutatóra-fejlesztőre jutó szabadalmak száma; az egymillió lakosra és az egy kutatóra-fejlesztőre jutó nemzetközi publikációk száma; az innovátor vállalatok aránya; Global Innovation Index; Bloomberg Innovation Index; Innovation Union Scoreboard; Global Talent Competitiveness Index; Global Competitiveness Index. Az oktatástudomány esetében is megvizsgálunk két innovációs teljesítménymutatót: az egymillió lakosra és az egy kutatóra-fejlesztőre jutó nemzetközi oktatástudományi publikációk számát, és az OECD oktatásra vonatkozó innovációs adatait. Az elemzés alapján azt állapítottuk meg, hogy az innovációs mutatók nagy része a magyar innováció teljesítményromlását, esetleg stagnálását mutatja. Az oktatás területén mérhető innováció hazai jellemzői pedig elég ellentmondásos képet mutatnak.

Open access

, S. ( 2013 ): Knowledge Economy and Innovation Indices: Their Concordance and Diversity . In: The 7th International Days of Statistics and Economics , pp. 1295 – 1303 . Prague : University of Economics

Restricted access

scientific output and knowledge economy and innovation indices. This correlation has a number of implications for scientific development in ASEAN countries. First, if we accept the assumption that technology is a result of scientific research, and technology

Restricted access

innovation indices development. Table 1 Descriptions of dimensions of SERVQUAL

Restricted access