Search Results

You are looking at 1 - 10 of 13 items for :

  • "institutional trust" x
Clear All

Boda , Z. – Medve-Bálint , G. ( 2014 ): Does Institutional Trust in East Central Europe Differ from Western Europe ? European Quarterly of Political Attitudes and Mentalities 3 ( 2 ): 1 – 17

Open access

Absztrakt:

A tanulmány az elvándorlási szándékok egyéni szinten megnyilvánuló befolyásoló tényezőit vizsgálja. Amellett érvelünk, hogy a humán tőke elméletben szereplő tételeken túl az intézményekbe vetett bizalom mértéke is befolyásolja a migrációs hajlandóságot. Álláspontunk szerint, ha az emberek nem bíznak abban, hogy az intézmények betöltik bizonytalanságcsökkentő funkciójukat, az kivándorlásra ösztönözheti őket. Hipotézisünket egyéni szintű Eurobarometer-adatokon, logit modell segítségével teszteljük. Eredményeink igazolják, hogy az intézményi működés, illetve az intézményi bizalom a migrációs folyamatok alakulásában is érdemi szereppel bírnak.

Open access

Interpersonal and Institutional Trust in Political and Health Care Contexts. In: E. Shockley, T. M. S. Neal, L. M. PytlikZillig & B. Bornstein (eds) Interdisciplinary Perspectives on Trust – Towards Theoretical and

Open access

.1068/c0225 12 Ervasti, H., Kouvo, A. & Venetoklis, T. (2018) Social and Institutional Trust in Times of Crisis: Greece, 2002–2011. Social Indicators Research

Open access
Acta Oeconomica
Authors: Zack Kramer, István Csillag and Tomislav Leko

Acta Oeconomica 2014 64 247 251 Veres, A. (2014): Institutional Trust and Economic Policy

Restricted access

2007 Gyõrffy, D. (2013): Institutional Trust and Economic Policy: Lessons from the History of the Euro . Budapest and New York: CEU Press

Restricted access

2011 39 1735 1748 Győrffy, D. (2013): Institutional Trust and Economic Policy: Lessons from the History of the Euro

Restricted access

. 213–237. 14 Győrffy D. (2012) Institutional Trust and Economic Policy: Lessons from the History of the Euro. Budapest, Central European University Press

Open access

Győrffy, D. (2013): Institutional Trust and Economic Policy: Lessons from the History of the EU . Budapest — New York: CEU Press. Győrffy D. Institutional

Restricted access

2000 Schneider, C.Q. (2003): Prospects for the Consolidation of Latin American Democracies. Rethinking the Role of Corruption and Institutional Trust

Restricted access