Search Results

You are looking at 1 - 3 of 3 items for :

  • "intensity modulated arc therapy" x
Clear All
Authors: László Mangel, Zoltán László, Zsuzsanna Varga, Zsolt Sebestyén, Szabolcs Szappanos, Zoltán Lőcsei, Emese Mezősi, Örs Péter Horváth, István Battyáni, Antal Zemplényi, István Földi and Lajos Kollár

., Alongi, F., et al.: Stereotactic body radiation therapy for abdominal targets using volumetric intensity modulated arc therapy with RapidArc: feasibility and clinical preliminary results. Acta Oncol., 2011

Restricted access
Authors: Szabolcs Szappanos, Róbert Farkas, Zoltán Lőcsei, Zoltán László, Judit Kalincsák, Szabolcs Bellyei, Zsolt Sebestyén, László Csapó, Klára Sebestyén, Judit Halász, Zoltán Musch, Tamás Beöthe, László Farkas and László Mangel

Bevezetés: A prosztatarák az idősebb életkor és a fejlett világ daganatos megbetegedése. Lokalizált prosztatarák esetében a műtéti ellátás mellett komoly szerepe van a definitív sugárkezelésnek. Célkitűzés: A szerzők intézetében telepített Novalis TX gyorsító segítségével úgynevezett intenzitásmodulált sugárterápia, annak dinamikus ívbesugárzással elvégzett formája, illetve verifikáció során háromdimenziós lágy szöveti képellenőrzést biztosító, integrált kilovoltos cone-beam komputertomográfiával végzett képvezérelt sugárterápia került bevezetésre, amely módszerekkel szerzett első tapasztalataikat ismertetik a szerzők. Módszer: 2011 decembere és 2013 februárja között, dóziseszkalációt követően, 102 dinamikus ívbesugárzással elvégzett kezelést végeztek, majd 10-10 szelektált, alacsony és magas kockázatú betegnél (átlagéletkor 72,5 év) elkészítették a háromdimenziós konformális besugárzási terveket is. Azonos célterület-lefedettség mellett összevetették a rizikószervek dózisterhelését. Eredmények: A dinamikus ívbesugárzással elvégzett kezelések mellett a rizikószervek szignifikánsan alacsonyabb dózisterhelését érték el, amelyet a kedvező korai mellékhatásprofil is alátámaszt. Következtetések: Az intenzitásmodulált sugárterápia dinamikus ívbesugárzással elvégzett formája biztonsággal alkalmazott standard kezelési módozattá vált a szerzők intézetében. Késői mellékhatások és lokális kontroll további vizsgálata szükséges. Orv. Hetil., 2014, 155(32), 1265–1272.

Restricted access

A szolid tumorok perkután sugárterápiájában az új fejlesztésekkel, így a pozitronemissziós tomográfia/komputertomográfia alapú besugárzástervezéssel, az intenzitásmodulációval, az intenzitásmodulált ívbesugárzással és a besugárzás képi ellenőrzésének újabb generációjával (kilovoltos és megavoltos cone-beam komputertomográfia) a tervezett és a klinikai céltérfogatban lehetővé vált a lokális dózis emelése és a környező ép szövetek maximális védelme a sugaras károsodások valószínűségének csökkenése mellett. A technikai fejlődés így lehetőséget teremtett új indikációkra is. Ezek között említhető a primer tumor, valamint egyes lokalizációkban a metasztázisok (tüdő, máj, gerinc) kis volumenű, magas frakciódózisú, ablatív besugárzása sztereotaxiás módszerekkel. A szerzők a „bizonyítékokon alapuló” sugárkezelések hagyományostól eltérő frakcionálási sémáit is ismertetik. Orv. Hetil., 2014, 155(8), 283–290.

Restricted access