Search Results

You are looking at 1 - 10 of 606 items for :

  • "interdisciplinary" x
  • All content x
Clear All

A polycystás ovarium szindróma a nők leggyakoribb endokrin és anyagcsere-betegsége. A különböző klinikai formában jelentkező betegség kardinális tünetei közé tartoznak a hiperandrogén bőrtünetek és/vagy emelkedett szérumandrogénszintek, oligo- vagy amenorrhoea, anovuláció miatt kialakuló meddőség és esetenként a petefészek polycystás szerkezete. A szindróma prevalenciája, klinikai megjelenése és a társuló betegségek függnek az alkalmazott diagnosztikus technológiák pontosságától, valamint attól, hogy mely kritériumrendszer alkalmazásával történt a diagnózis felállítása. Újabb kutatások szerint a társuló betegségek kockázata főleg azoknál a betegeknél fokozott, akiknél a National Institute of Health által megfogalmazott kritériumok alapján történt a diagnózis. Tekintettel a kórkép komplex megjelenésére és a kritériumrendszerekben jelenleg tapasztalható jelentős eltérésekre, a diagnózis kimondásához interdiszciplináris, bizonyítékon alapuló megközelítés szükséges, amellyel javulna a diagnózis eredményessége, hatékonysága. A dolgozat a rendelkezésre álló legmagasabb bizonyítékok, szisztematikus irodalmi áttekintések és metaanalízisek felhasználásával ismerteti a szindróma diagnosztikai kritériumainak legújabb eredményeit és a kórképhez társuló klinikai és anyagcsere-elváltozások diagnosztikájához szükséges bizonyítékokat. Orv. Hetil., 2014, 155(30), 1175–1188.

Restricted access

Számos, az akut stroke-kezeléssel kapcsolatos nagy, nemzetközi, randomizált, multicentrikus vizsgálatot kezdeményeztek vagy fejeztek be az elmúlt években. Ezeknek köszönhetően a magyar és nemzetközi társaságok evidenciákon nyugvó ajánlásokat dolgoztak ki az ischaemiás stroke kezelésére. A mindennapi gyakorlatban a stroke-kal foglalkozó neurológus, belgyógyász, kardiológus, ér- és szívsebész azonban számos olyan diagnosztikus és terápiás problémával találkozik, melyekre a típusos esetekre fókuszáló nemzetközi vizsgálatokban nem talál elfogadott ajánlást. A szerző az irodalom és saját tapasztalatai alapján a határterületi kérdésekkel (stroke a kórházban, szívműtét és carotis-endarterectomia, endarterectomia vagy stent, endarterectomia utáni szövődmények) kapcsolatos diagnosztikus és terápiás javaslatait foglalja össze.

Restricted access

materials from LS-oriented journals and IS-oriented journals may lead to different interdisciplinary characteristics of LIS. Therefore, the interdisciplinary characteristics of LIS based on IS or LS articles cannot be demonstrated properly. As Åström ( 2010

Restricted access

Introduction Interdisciplinary cooperation has become more and more common in the areas of science and technology (Klein 2008 ) as we have to explore knowledge from multiple backgrounds to solve the complex problems and cross

Restricted access

. Synthesizing building physics with social psychology: An interdisciplinary framework for context and behavior in office buildings , Energy Ressearch and Social Sciences , Vol. 34 , 2017 , pp. 3 – 251 . [23

Restricted access
Scientometrics
Authors: Ed Rinia, Thed. Van Leeuwen, Eppo Bruins, Hendrik Van Vuren, and Anthony Van Raan

Abstract  

As part of a larger project to investigate knowledge flows between fields of science, westudied the differences in speed of knowledge transfer within and across disciplines. The agedistribution of references in three selections of articles was analysed, including almost 800.000references in journal publications of the United Kingdom in 1992, 700.000 references inpublications of Germany in 1992, and more than 11 million references in the world total ofpublications in 1998.The rate of citing documented knowledge from other disciplines appears to differ sharplyamong disciplines. For most of the disciplines the same ratio's are found in the three data sets.Exceptions show interesting differences in the interdisciplinary nature of a field in a country. Wefind a general tendency of a citation delay in case of knowledge transfer between different fieldsof science: citations to work of the own discipline show less of a time lag than citations to work ina foreign discipline. Between disciplines typical differences in the speed of incorporatingknowledge from other disciplines are observed, which appear to be relatively independent of timeand place: for each discipline the same pattern is found in the three data sets. The disciplinespecific characteristics found in the speed of interdisciplinary knowledge transfer may be point ofdeparture for further investigations. Results may contribute to explanations of differences incitation rates of interdisciplinary research.

Restricted access

Abstract  

In an evaluation of physics research programs in the Netherlands, held in 1996, assessments of research by expert panels were supplemented with bibliometric analysis. This latter analysis included the calculation of several bibliometric indicators, among which some taking journal impact measures as a baseline. Final outcomes of this evaluation provided an opportunity to re-examine the results of this assessment from the perspective of the degree of interdisciplinarity of programs involved. In this paper we discuss results of this latter analysis, in particular with respect to the relation between several citation based indicators and interdisciplinary research in Dutch physics.

Restricted access

The paper gives an interdisciplinary overview of the emerging field of spirituality and business. It uses insights from business ethics, theology, neuroscience, psychology, gender studies, and philosophy to economics, management, organizational science, and banking and refers to different religious convictions including Christianity, Judaism, Islam, Hinduism, Buddhism, Confucianism, the Baha’i faith, and the North-American aboriginal worldview. The authors argue that the materialistic management paradigm has failed. They explore new values for post-materialistic management: frugality, deep ecology, trust, reciprocity, responsibility for future generations, and authenticity. Within this framework profit and growth are no longer ultimate aims but elements in a wider set of values. Similarly, cost-benefit calculations are no longer the essence of management but are part of a broader concept of wisdom in leadership. Spirit-driven businesses require intrinsic motivation for serving the common good and using holistic evaluation schemes for measuring success. The Palgrave Handbook of Business and Spirituality, edited by the authors, is a response to developments that simultaneously challenge the “business as usual” mindset.

Restricted access

Abstract  

An examination of the relationships between journal impact factors and individual subscription prices of interdisciplinary social science journals revealed a very small and statistically nonsignificant negative association.

Restricted access

Abstract  

The paper presents theses for discussion locating some common cultural denominators in view of the interest of the general practitioner of the discipline. Today, American scholars carve out from texts special angles pointing not inwards but outwards, toward other, prevalently non-aesthetic disciplines (political, ethnic, racial, gender-and-sex related, etc.) to illustrate their broadly 'cultural' commitments. Comparing integral literary works from different cultures, the crux of comparative literature, has become a rarity. Context is not brought in to elucidate the total import of the text, but, inversely, text is used to elucidate context, confirm theory, deductive rather than inductive. There has been a major shift from the vertical literary-cultural to the horizontal literary-non literary. In the United States the literary core of comparative literature has become secondary if not dropped altogether. On the pro side, truly interdisciplinary studies, especially in historiography, philosophy, anthropology, the hard sciences and technology, along with the consanguine inter-arts constellation, have enriched comparative literature scholarship. On the con side, the inter-disciplinary drive, with its pitfalls of amateurism, has pushed back the inter-national/inter-linguistic core of comparative literature which demands a slow-to-acquire, reasonably comprehensive knowledge of language, literature, and history of at least one non-English culture. Most interdisciplinary studies currently carried on in the United States are distressingly monolingual and monocultural. Of the two principal aims of interdisciplinary scholarship envisaged 40–50 years ago, the affinity-and-interaction-oriented goal of interdisciplinary studies in comparative literature has proved, if anything, too successful, but the co-equal goal of refining and redefining distinctions has been submerged in the tide of culture theory and criticism.

Restricted access