Search Results

You are looking at 1 - 10 of 274 items for :

  • "internalization" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

1 Introduction: Two types of externalities Internalizing some cost X that is externalized by party A onto party B is a natural economic and moral aim. From an economic standpoint, a negative externality is inefficiency because party A is not bearing

Open access

, internalizing problems, and externalizing problems at baseline. Based on the identification of such a covariation, we next tested whether the brain co-development pattern mediated the relationship between baseline total screen time and future psychopathological

Open access

Fruits and vegetables can be transmission vehicles of human opportunistic and obligate pathogenic bacteria, persisting in inner tissues for shorter or longer periods or colonizing the plants as facultative endophytes. In this study we investigated the ability of commensal E. coli and pathogenic L. monocytogenes strains to internalize sweet pepper seedlings via seed bacterization, as germinating seeds and roots are important infiltration sites for entry of enteric bacteria. By combining cultivation dependent and independent (PCR and FISH-CLSM) techniques we could not detect stably or transiently colonized inoculated bacteria in 6–7 weeks old pepper seedlings, suggesting that there is low risk associated with internalized enteric or human pathogenic bacteria via germinating seeds in sweet pepper.

Restricted access
Journal of Behavioral Addictions
Authors:
Álvaro Sicilia
,
Manuel Alcaraz-Ibáñez
,
María-Jesús Lirola
,
Rafael Burgueño
, and
Anthony Maher

understand the reasons that lead individuals to exercise and reasons that can explain EA. The degree to which the regulation of the exercise behavior becomes internalized, i.e., the degree to which one synthesizes the social values of exercise and

Open access

Abstract

In this article, the ability to efficiently apply internalised source-culture knowledge when solving cultural translation problems is analysed at different stages of acquisition of the translator's cultural competence by means of a cross-sectional, quasi-experimental study. Thirty-eight BA students from the first through fourth year studying Translation and Interpreting at the Universitat Autònoma de Barcelona, as well as ten professional translators participated in this investigation. The subjects’ knowledge of German culture and their knowledge of a selection of cultural translation problems in a text were measured prior to its translation. The translation strategies employed by the subjects to solve these problems were recorded and classified using PACTE's (2017b) sequences of actions. The quality of the subjects' solutions to the cultural translation problems of the text was assessed with PACTE's (2017a) acceptability index. These data were combined to compute the source-culture knowledge application index. Results show that the students in all cohorts preferred to utilise information-seeking strategies even when they possessed cultural knowledge about a specific cultural translation problem, while the professional translators in this study were able to apply their internalised source-culture knowledge. The solutions proposed by both the translation students and the professional translators were of a higher quality when internalised source-culture knowledge was applied.

Restricted access

Elméleti háttér: A nyugati kultúrában negatív attitűdök kapcsolódnak az elhízáshoz. Az elhízással kapcsolatos előítéletek már óvodáskortól kezdődően kimutathatóak. A negatív előítélet és diszkrimináció káros hatást gyakorolhat az elhízott gyermekek és serdülők mentális és testi egészségére. A stigmatizáció típusának és mértékének felmérése kulcsfontosságú lehet a megfelelő intervenciós programok kidolgozása szempontjából. Cél: A kutatás célja az elhízottakkal szembeni előítéletek potenciális magyarázó változóinak vizsgálata volt 10–15 év közötti gyermekek körében. Módszerek: Keresztmetszeti, kérdőíves vizsgálatunkban 370, 10–15 év közötti diák (145 fiú és 225 lány) vett részt. Az alábbi mérőeszközöket alkalmaztuk: Szociokulturális Hatások Kérdőív, Megjelenéssel Kapcsolatos Szociokulturális Attitűdök Kérdőív, Vizuális Analóg Skála, Melléknévlista, Közös Tevékenységek Kérdőív. Eredmények: A serdülők felismerik és elfogadják a megjelenés szociokulturális standardjait, azaz internalizálják korunk szépségideáljait. Ezzel párhuzamosan mindkét nem körében jelen van az elhízottakkal szembeni előítélet, ugyanis mind a fiúk, mind a lányok az elhízott gyermekfigurákat preferálták a legkevésbé. A külső megjelenésre vonatkozó szociokulturális (média-, kortárs-, szülői) hatások, valamint a megjelenés szociokulturális standardjainak (karcsú, illetve sportos testideál) internalizálása azonban csak kevés prediktív erővel bírt az előítélet alakulására vonatkozóan. Következtetések: Tekintettel az elhízással kapcsolatos negatív előítéleteknek és diszkriminációnak az elhízott egyének pszichés és testi egészségére gyakorolt potenciálisan káros következményeire, különösen fontos lenne további kutatásokat végezni a serdülőkorúak körében megjelenő, elhízással kapcsolatos negatív attitűdök és előítélet magyarázó változóinak feltárása érdekében.

Restricted access

Elméleti háttér: Az evészavarok kialakulásában a szociokulturális tényezők is szerepet játszanak. Ezek közvetett, különböző szinteken megmutatkozó befolyást gyakorolnak a testsúlyszabályozásra. A tömegtájékoztatás kiemelkedő jelentőségű az értékek és normák közvetítésében. A manapság oly népszerű karcsú női testideál, divatos fogyókúrák, megjelenéssel kapcsolatos elvárások is gyakran a média által jutnak el az egyes személyekhez. Célkitűzés: A vizsgálat célja a magazinolvasási szokások és az evészavarok, illetve az evészavarokhoz vezető tünetek kapcsolatának vizsgálata volt. Módszer: A keresztmetszeti, kérdőíves vizsgálat résztvevői általános és középiskolás lányok, valamint egyetemi hallgatónők voltak (n = 193). Alkalmazott mérőeszközök: a magazinolvasási szokásokat felmérő kérdéssor, Megjelenéssel Kapcsolatos Szociokulturális Attitűdök Kérdőív (SATAQ-3), Testi Attitűdök Tesztje (BAT), Evési Zavar Kérdőív (EDI), valamint a SCOFF kérdőív. A vizsgálat keretében magyar nyelvre fordítottuk a Vonzóságról Alkotott Hiedelmek Skála módosított változatát (Beliefs About Attractiveness Scale-Revised, BAA-R). Eredmények: A 14—18 éves korosztály fokozottan érzékeny a magazinok soványságot hirdető képeire, üzeneteire. Ezen alcsoport esetében azt találtuk, hogy a divat- és fitneszmagazinok olvasásával töltött idő pozitív irányú kapcsolatot mutat az evészavarra utaló tünetek gyakoriságával (EDI Bulimia alskála: rs = 0,37; p<0,01; SCOFF Kérdőív: rs = 0,38; p<0,01), a karcsú szépségideál internalizálásával (rs = 0,55; p<0,001), a testtel való elégedetlenséggel (rs = 0,37; p<0,01), valamint a vonzóság/soványság fontosságával a szépség megítélése során (rs = 0,41; p<0,01). A fentieken túl a vonzóság/soványság fontossága (rs = 0,44; p<0,01) és jó testi kondíció/sportosság fontossága (rs = 0,34; p<0,05) pozitív irányú kapcsolatot mutat a testtel való elégedetlenséggel. Eredményeink szerint a médiából érkező, a karcsúság elérésére irányuló nyomás közvetítő szerepet tölt be a karcsúságideál internalizálása és a bulimiás attitűdök, illetve tendenciák között. Konklúzió: A magazinolvasás leginkább a középiskolás korosztály esetében függhet össze az evés- és testképzavarokkal, így a preventív programoknak elsősorban e korosztályra kell fókuszálniuk.

Restricted access

The effects of bafilomycin A1 and of the reduced level of endosomal epsilon-COP (coatomer protein) on the infectivity of human adenovirus type 5 were investigated in Coxsackie adenovirus receptor- (CAR-) transfected Chinese hamster ovary (CHO) cells. The endosomal proton pump inhibitor bafilomycin A1 was able to cause only partial inhibition. Using ldlF cells (an epsilon-COP thermosensitive mutant CHO cell line) the reduction of epsilon-COP level also had partial inhibitory effect. Based on these results and comparing them to existing models of the adenovirus entry, we propose a refined model in which there are two pathways of adenoviral entry: the first one involves the epsilon-COP as the downstream effector of the acidification and can be blocked by bafilomycin A1 and the second one is a pH-independent pathway.

Restricted access

A Megjelenéssel Kapcsolatos Szociokulturális Attitűdök Kérdőív hazai alkalmazásával szerzett tapasztalatok

Hungarian adaptation of the Sociocultural Attitudes Towards Appearance Questionnaire-3

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Authors:
Edit Czeglédi
,
Edit Pál
, and
Enikő Bartha

. 4 Cusumano, D.L., & Thompson, J.K. (1997). Body image and body shape ideals in magazines: Exposure, awareness, and internalization. Sex Roles, 37 (9—10), 701—721. 5 de Wit, L., Luppino, F

Restricted access

found to be comorbid with PG and PVG including internalizing (e.g., depression, anxiety, and low self-esteem) and externalizing problems (e.g., conduct problems, and inattention/hyperactivity) ( Derevensky, 2019 ; Dowling et al., 2017 ; Giralt et al

Open access