Search Results

You are looking at 1 - 10 of 147 items for :

  • "interpersonal relationships" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

A tanulmány a Bombi és munkatársai (Bombi, Pinto és Cannoni, 2007) által kifejlesztett PAIR (Pictorial Assessment of Interpersonal Relationship) rajzelemző eljárást ismerteti, mely módszer segítségével a 6–14 éves gyermekek interperszonális kapcsolatokat ábrázoló rajzai elemezhetők és hasonlíthatók össze hat fő szempont mentén (kohézió, távolítás, hasonlóság, érték, érzelmek és konfliktus). Az eljárás olyan kommunikációs eszközként kezeli a rajzokat, mely kiválóan alkalmas a gyermekek szociális világról, társas jelenségekről és társas érzelmekről való tudása tudományosan megbízható megismerésére. Segítségével feltárható hogyan értelmezik a gyermekek az interperszonális jelenségeket (például barátság, versengés, együttműködés stb.), a társadalmi státuszt (szegény, gazdag), milyen módon differenciálnak a különböző társas kapcsolatok között (például baráti és testvérkapcsolat, győztes és vesztes), és hogyan észlelik ugyanazon kapcsolatot különböző feltételek mentén (például harmonikus és konfliktustelített testvéri kapcsolat). A módszer lehetőséget ad arra is, hogy a gyerekek által megjelenített társas interakciókat és az ezeket kísérő érzelmeket egységes rendszerben lehessen értelmezni. Az eljárás előnyei közé tartozik, hogy objektív, kidolgozott komplex rendszerrel rendelkezik a diádikus interperszonális kapcsolatok (két teljes alakban ábrázolt személy) elemzésére, és a klinikai rajzvizsgálatokkal szemben jól alkalmazható olyan fejlődés-szociálpszichológiai kutatásokban is, amelyekben a gyerekek társas kapcsolati tudását kívánják vizsgálni. A jelen tanulmány célja, hogy a részletes ismertetéssel beemelje ezt a rajzos vizsgálatot a hazai fejlődés szociálpszichológiai vizsgálati módszerek sorába.

Restricted access

Abstract

Female competitor derogation has been found to involve evaluations of facial attractiveness, such that women are more likely to derogate other women when they are most fertile (Fisher 2004). However, the ultimate purpose of this derogation remains unknown. In this article, we explore the possibility that women's derogations of rivals will influence potential mates, such that derogatory comments cause men to lower their attractiveness judgments of the rivals. Moreover, given that attractive women should be more preferred as mates by men, we investigate how a woman's facial attractiveness can affect her ability to influence men's perceptions. Our results indicate that the type of statements one makes significantly influences ratings of attractiveness, and that derogations by an attractive woman are more effective in their ability to influence men's evaluations of female facial attractiveness than are derogations by an unattractive woman. These effects do not hold for women, who are not significantly swayed by the attractiveness of the derogator. Several directions for future research are presented.

Restricted access

Abstract

In a series of two studies, we explored people's selection of self-promotion or competitor derogation when intrasexually competing for mates, as influenced by sex and romantic relationship involvement. In Study 1, student participants completed a forced-choice survey outlining six hypothetical competitive tactics. The findings indicated that self-promotion was chosen more often than competitor derogation, regardless of sex and current relationship involvement. In Study 2, we relied upon a community sample that completed a continuous measure that expanded upon the survey of Study 1. We found that women reported significantly more self-promotion than men, and men reported significantly more competitor derogation. Individuals who were romantically uninvolved and those who were dating reported higher levels of self-promotion and competitor derogation than those who were married or in a common-law relationship. Social desirability impacted on competitor derogation but not self-promotion. In contrast, self-ratings of physical attractiveness significantly positively correlated with both strategies. We discuss these findings using the conceptual framework of indirect aggression and intrasexual competition.

Restricted access

A pair rajzelemzési technika alkalmazása 8–9 éves gyermekek győzelemmel és vesztéssel kapcsolatos rajzain

Using the pair method on 8–9 years old children’s drawings related to winning and losing

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
Mónika Sándor
,
Márta Fülöp
, and
Nóra Sebestyén

). Pictorial assessment of interpersonal relationships (PAIR): An analytic system for understanding children’s drawings . Firenze : Firenze University Press . Brim

Restricted access

. Finally, this study also examined how the extracted latent classes explained the interpersonal relationships, mental health, and academic engagements over time, based on the Bolck-Croon-Hagenaars (BCH) approach. These methods consider the uncertainty in

Open access
Journal of Behavioral Addictions
Authors:
Sam-Wook Choi
,
Dai-Jin Kim
,
Jung-Seok Choi
,
Heejune Ahn
,
Eun-Jeung Choi
,
Won-Young Song
,
Seohee Kim
, and
Hyunchul Youn

). Similarly, one of the major uses of smartphones is to facilitate interpersonal relationships. Considering that the participants of our study were not alcohol-dependence patients, but college students, it appears that increased alcohol use may be associated

Open access

This paper aims to examine gender differences in hedging in Chinese–English conference interpreting based on a transcribed parallel corpus. The point of departure was to test Holmes’s (1986, 1988a) claims that women do not necessarily employ more hedges than men but that women’s use of hedges tends to focus more on interpersonal relationships while men’s is more on propositional precision. Hyland’s (1996a, 1996b) model in which hedges were categorized into accuracy-oriented, speaker-oriented and audience-oriented, has been adapted for this end. Our finding shows that male interpreters actually employ more hedges than their female counterparts on the whole. In particular, their accuracy-oriented and speaker-oriented hedges exceed those of female interpreters, but not for audience-oriented ones. To find out whether these differences were caused by the source texts per se or by interpreters’ manipulation, we named four types of interpreting approach towards hedge items: direct transfer, indirect transfer, shift and addition. The former two types were identified as source text interference while the latter two as interpreters’ manipulation. The results indicate that male interpreters exceed female interpreters in terms of shift and addition cases in all three types of hedges. The findings of the present study contribute to a more profound understanding of gender difference in language mediation and also have implications for future interpreter training.

Restricted access

Érzelemszabályozás és machiavellizmus kapcsolata az agyi aktiváció tükrében: fMRI-kísérlet

The relationship of emotion regulation and Machiavellianism in the light of neural activation: An fMRI experiment

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
Anita Deák
,
Barbara Bodrogi
,
Gábor Perlaki
,
Gergely Orsi
, and
Tamás Bereczkei

A klasszikus nézet szerint a machiavellista személyek érzelmileg nem vagy kevésbé vonódnak be egy helyzetbe. Interperszonális kapcsolataikat a melegség hiánya jellemzi, kerülik mások szoros közelségét. A rájuk váró feladat kognitív aspektusára koncentrálnak, tehát egy helyzet értékelése és pontos megértése vezérli őket. Affektív távolságtartásuk következtében érzelmileg megterhelő helyzetekben is képesek hideg fejjel és logikusan gondolkodni.

A kérdés az, hogy a machiavellisták érzelmi távolságtartása mögött az érzelmek megélésének hiánya áll-e, vagy a kialakuló érzelmeiket erősen kontroll alatt tartják? Kísérletünkben a résztvevők agym7ködését mértük érzelmeket előhívó feladat végrehajtása közben, ami egyúttal megkövetelte a helyzet eltérő nézőpontokból való értelmezését, a rugalmas váltás képességét is. Az eltérő (és átváltást igénylő) helyzetek egyben eltérő érzelmi állapotokat is jelentettek.

Az érzelmi átkeretezési feladat során agyi aktivációt találtunk a machiavellisták hippokampuszában, az inzulában, a hátulsó cinguláris tekervény és a cuneus területén. A machiavellistákra jellemző agyi aktiváció többsége (hippokampusz, cuneus) kognitív funkciókat ellátó területeken jelentkezik. Ezek részt vesznek a figyelmi, emlékezeti folyamatok végrehajtásában, a nem releváns információk gátlásában. Ugyanakkor az érzelemszabályozás agyi folyamatai is megjelennek, melyet az inzula és a hátulsó cinguláris kéreg területeinek aktivációja bizonyít.

Ezek az eredmények azt mutatják, hogy valóban jellemző rájuk egy érzelmi távolságtartás, ugyanakkor intenzív érzelmeket élnek át, amely befolyásolhatja a döntéshozatali folyamataikat.

Restricted access

Kulturális sokk? Kulturális különbségek Budapesten tanuló amerikai egyetemisták szemével

Culture shock? Cultural differences reflected in the narratives of American sojourners studying in Budapest

Pszichológia
Authors:
Márta Fülöp
and
Nóra Sebestyén

Absztrakt

Jelen kutatásban Budapesten tanuló amerikai egyetemisták (N = 61) akkulturációs tapasztalatait vizsgáltuk. Arra voltunk kíváncsiak, hogy az amerikai és a magyar kultúra találkozásakor milyen pszichológiai folyamatok zajlanak le, továbbá hogy e találkozások tükrében milyen kulturális profil rajzolódik ki. Az amerikai egyetemisták egy kulturális élménynapló keretében számoltak be a tapasztalt kulturális különbségekről és hasonlóságokról, valamint hogy milyennek ítélték meg az új kulturális közeghez történő alkalmazkodásukat és milyen támogató, illetőleg nehezítő tényezőket azonosítottak. A beszámolók tartalomelemzése során öt fő kategória emelkedett ki, amelyek mentén a diákok kulturális élményeiket rendezték: az USA és Magyarország között észlelt kulturális különbségek (pl. mindennapi élethez kapcsolódó eltérések, interperszonális kapcsolatok különbségei, különbségek az oktatásban stb.); az interkulturális találkozásra adott érzelmi válaszok (az átélt érzelmek inkább negatívak, mint pozitívak); az átélt kulturális sokk okai (nyelv, rasszizmus, kommunikációs jellegzetességek stb.); megküzdési stratégiák (elutazás előtti megküzdési stratégiák, megérkezés utáni megküzdési stratégiák); a külföldi tanulás diákok által megnevezett előnyei és pozitív következményei (kulturális tanulás, személyes növekedés). A vizsgálat eredményei hasznosak lehetnek hazánk kultúratudatának növeléséhez, valamint hozzájárulhatnak az interkulturális tréningek, tanácsadások hatékonyabb megszervezéséhez.

Restricted access

Absztrakt:

Bevezetés: A Raynaud-szindróma az erek epizodikus spasmusával és ischaemiájával járó kórkép, amely az érintett területek fájdalmát, zsibbadását és hidegségét okozza. A krónikusan jelentkező, komoly szubjektív panaszok ellenére az eddigi kutatásokban a kórkép életminőség szempontú vizsgálata eddig kevés hangsúlyt kapott. Célkitűzés: A szerzők célul tűzték ki annak vizsgálatát, hogy a betegség fennállása hogyan hat az életminőségre. Módszer: Félig strukturált interjúkat készítettünk és elemeztünk ki 28, Raynaud-szindrómával diagnosztizált beteg bevonásával. Eredmények: Az életminőség csaknem összes területe érintett. A betegség szomatikus tünetei jelentős szenvedést okoznak, a végtagok funkcióromlásával járnak, gyakori megelőző intézkedéseket igényelnek, továbbá hatással vannak a munkavégzésre, közlekedésre és az alvásra is. Az érzelmi és a kognitív terheltség és a személyközi kapcsolatok negatív változása is kimutatható volt. Következtetés: A vizsgálat megmutatta, hogy a betegség jelentős teherként jelenik meg a mindennapi élet számos területén. A krónikus betegség okozta pszichés megterhelés és életminőség-romlás miatt az orvosi ellátás mellett a pszichológiai ellátási forma is indokoltnak tekinthető. Orv Hetil. 2018; 159(16): 636–641.

Restricted access