Search Results

You are looking at 1 - 10 of 26 items for :

  • "intersubjectivity" x
Clear All

Translation studies and other disciplines in the humanities have become increasingly politicized as scholars act on the presumption that the dominance of Western theories is the result of power differentials rather than academic merit. This postcolonialist mindset is based on the claim that cultures are equally valid, but there are objective and cross-culturally intersubjective standards for comparing certain aspects of cultures. The problems with such prescriptive cultural relativism are that the nation-state is regarded as the only legitimate unit of culture, that national differences are overemphasized, and that an “is” is turned into an “ought.” Built on these misconceptions, postcolonialism challenges the political establishment in central countries but serves as an excuse to suppress the demand for progress from peripheral sectors in peripheral cultures. The attempt to export postcolonialism, a culture-specific theory, to the whole world is thus itself a colonialist act.

Restricted access

, Topographien der Geschlechter: Kulturgeschichtliche Studien zur Literatur . Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 1990. Benjamin, Jessica, ``A Desire of One's Own: Psychonanlytic Feminism and Intersubjective Space." Theresa de

Restricted access

The author utilises the hermeneutic approach and emphasises the acceptance of responsibility through dialogue. He demonstrates that the dialogical way of thinking represented by Buber, Levinas, Apel and Habermas constitutes a productive approach to business ethics. By including dialogical conceptions in the ethical discussion about business activity we can hope to reach an insightful, more creative, responsive and responsible praxis of management.

Restricted access

7 Chen, Daliang. 2005. Fanyi yanjiu: Cong zhutixing zouxiang zhuti jianxing [Translation research: From subjectivity to intersubjectivity]. Zhongguo Fanyi Vol. 2. 3

Restricted access

For the Stoics, the lekton is as an intermediary between the thought and the object. They do not exist independently of the mind, but, at the same time, the mind does not create them. Due to this status, they guarantee intersubjectivity of the rational discourse. They are incorporeals that do not exist, but subsist and the Stoic Logos-God guarantees their permanent subsistence. The lekta are semantico-syntactic entities. Their role is analogous to the role of an interlingua used as a tool for automated translation of languages.

Restricted access

Agy és tudat 194 220 Murray, L. (1991) Intersubjectivity, object relations theory, and empirical evidence from mother-infant interactions. Infant

Restricted access
Pszichológia
Authors: Katalin Egyed, György Gergely and Ildikó Király

intersubjectivity . In: Bullowa , M. (ed.), Before Speech . New York , Cambridge University Press , 321 – 347 . 22. Trevarthen , C. ( 1998 ): The concept and foundations of infant

Restricted access

: Language as skilful intersubjective engagement . Cognitive Systems Research , 29 , 31 – 39 . Fusaroli , R. , Rączaszek-Leonardi , J. , & Tylén , K. ( 2014 ). Dialog as

Restricted access

A humán kultúrát egyedülállóan jellemzi a kulturális ismeretek és produktumok felhalmozása, valamint átadása a következő generációnak. Az egyre komplexebb adaptációk megőrzésére irányuló folyamatot nevezzük kumulatív kulturális evolúciónak (Richerson , Boyd , 2005; Tomasello , 1999). Milyen feltételek voltak szükségesek az emberré válás során ahhoz, hogy létrejöhessen a kumulatív kulturális evolúció? – a tanulmány erre a kérdésre keresi a választ. A mém-elmélet (Dawkins , 1986) a biológiai evolúció törvényszerűségeivel magyarázza a kultúra evolúcióját, azonban több lényegi ponton sem ad kielégítő választ. Az elmékben és artefaktumokban hordozott ismeretek nem önmagukat másoló diszkrét entitások. Replikátorok helyett kognitív értelmezési és következtetési mechanizmusok – sémák, modulok – rögzítik a kulturális tartalmakat, és így lehetővé teszik a darwini evolúciós elmélet alkalmazását (Sperber , Hirschfeld , 2006; Boyd , Richerson , 2005). A kulturális evolúció populációdinamikai elemzése szerint az utánzásnak növelnie kell az egyéni tanulók fitneszét, hogy a teljes populáció rátermettsége nőhessen (Rogers , 1989). Ez akkor lehetséges, ha az egyedek hatékonyan tudnak választani az egyéni tanulás és az utánzás között, attól függően, hogy adott környezeti feltételek mellett melyik a pontosabb és a kevésbé költséges mód. Az utánzásos tanulás hátterében álló kognitív képességekre irányulhatott adaptív nyomás, mint például a tudatelméletre (Richerson , Boyd , 2005), az interszubjektivitásra (Tomasello , Kruger , Ratner , 1993), és a humán pedagógiára (Gergely , Csibra , 2005). A matematikai modellek, a terepkutatások és a laboratóriumi vizsgálatok – mint az átadási lánc, a helycserés módszer és a zárt csoport – egyre gyarapodó eredményei hozzájárulnak a kultúra kialakulásának és törvényszerűségeinek egyre pontosabb megismeréséhez.

Restricted access

. Thalassa 2-3 2 3 Stolorow, R. D. (1997) The Intersubjective Context of Intrapsychic Experience. In Stolorow, R

Restricted access