Search Results

You are looking at 1 - 10 of 27 items for :

  • "intrasexual competition" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

, Bellingham, Washington USA . Dalley , S. E. & Buunk , A. P. ( 2008 ): Women's Body Comparisons and Dieting Behaviors as Related to Intrasexual Competition . Manuscript submitted for publication

Restricted access

Intrasexual Competition Journal of Evolutionary Psychology 7 37 48 . N. A. Chagnon 1988

Restricted access

1988 The evolution of human intrasexual competition: Tactics of mate attraction Journal of Personality and Social Psychology 54 4 616 628

Restricted access

20 27 33 . D. Buss 1988 The evolution of human intrasexual competition: Tactics of mate attraction

Restricted access

women at work Yale University Press New Haven, CT . D. Buss 1988 The evolution of human intrasexual competition

Restricted access

1988 The evolution of human intrasexual competition: Tactics of mate attraction Journal of Personality and Social Psychology 54 616 628

Restricted access

Evolutionary theory based research shows that women and men may differ in their responses to sexual and emotional infidelity. The present research sought to determine how the mate value characteristics of rivals affect the levels of emotional reaction men and women experience with these types of infidelity. Women were expected to report higher levels of upset when their male partners committed infidelity with an attractive rather than an unattractive woman while men were expected to experience the most upset when their female partners committed sexual infidelity with a male rival regardless of the rival's financial status. The results were partially consistent with these hypotheses. Women were most upset by their partner's sexual infidelity regardless of the attractiveness of their female rival and more upset by their partner's emotional infidelity with an attractive woman. Men were most upset with their partner's commission of sexual infidelity regardless of the financial status of their male rival. These findings are discussed in terms of prior research examining sex differences in jealousy and intrasexual competition.

Restricted access

Az alternatív párválasztási stratégiák elméletében (Gross , 1996; Waynforth , 1998, 1999, 2000) főként a hímek intraszexuális versengésével kapcsolatban írták le azt a jelenséget, amelynek lényege, hogy kevésbé jó genetikai minőséggel bíró egyedek (alacsonyabb fizikai vonzerővel, magasabb aszimmetriaértékkel jellemzett), olyan alternatív párválasztási taktikát használnak, amely a reprodukcióhoz más szempontból fontos. Valószínűleg a nők között is működhet hasonló, az intraszexuális kompetícióval összefüggő szelekciós nyomás, amelynek eredményeként az eltérő fenotípusos minőségből fakadóan az egyének egymással versengő stratégiákat alkalmaznak genetikai sikerességük javítása érdekében. Hipotézisünk tesztelésére önként jelentkező nők arcát fényképeztük le, amelynek szépségét hétfokú skála segítségével, férfiakkal ítéltettük meg. A fotókra 15 különböző hajviseletet illesztettünk komputeres program segítségével, és arra kértük a (női és férfi) résztvevőket, hogy állítsanak fel rangsort aszerint, hogy melyik frizura a legelőnyösebb az adott archoz, és melyik kevésbé az. Így minden nővel kapcsolatban két adatsort kaptunk: 1. saját véleménye arcának megítéléséről, 2. a férfiak átlagolt véleménye ugyanarról a női arcról. A két hierarchia-sorrendet elemezve megtudtuk, hogy kik azok, akiknek a férfiak preferenciájával egybeesik saját döntésük, és kik azok, aki a férfiak értékítéletétől függetlenül alakítják véleményüket megjelenésükkel kapcsolatban. Ezenkívül a női válaszadókkal kérdőívet vettünk fel, ahol a hajviselettel és párválasztással kapcsolatos kérdések mellett regisztráltuk a cm-ben mért hajhosszat is. Eredményeink igazolták a predikciókat és megerősítették az alternatív párválasztási stratégiák elméletét.

Restricted access
Evolution, Mind and Behaviour
Authors:
Pablo Polo Polo
,
Jose Antonio Munoz-Reyes
,
Ana Maria Fernandez Tapia
,
Juan Enrique Wilson
, and
Enrique Turiégano

Introduction Intrasexual competition can be defined as competition between members of the same gender to gain reproductive access to the other ( Darwin, 1871 ). Intrasexual competition has been extensively studied in human

Open access
Journal of Evolutionary Psychology
Authors:
Lisa Dillon
,
Nicole Nowak
,
Kraig Shattuck
,
Glenn Weisfeld
,
Carol Weisfeld
,
E. Imamoğlu
,
Marina Butovskaya
, and
Shen Jiliang

Fisher, M.L. (2004): Female intrasexual competition decreases female facial attractiveness. Proceedings of the Royal Society of London. Series B: Biological Sciences , 271, S283–S285. Fisher M

Restricted access