Search Results

You are looking at 1 - 10 of 196 items for :

  • "invariance" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

psychometric testing was performed including CFA on construct validity and measurement invariance. Also, concurrent validity was tested using zero-order Pearson’s correlations, and partial correlations were adjusted for age because age was associated with the

Open access
In this article we prove a weak invariance principle for a strictly stationary φ -mixing sequence { X j } j≧1 , whose truncated variance function
\documentclass{aastex} \usepackage{amsbsy} \usepackage{amsfonts} \usepackage{amssymb} \usepackage{bm} \usepackage{mathrsfs} \usepackage{pifont} \usepackage{stmaryrd} \usepackage{textcomp} \usepackage{upgreek} \usepackage{portland,xspace} \usepackage{amsmath,amsxtra} \usepackage{bbm} \pagestyle{empty} \DeclareMathSizes{10}{9}{7}{6} \begin{document} $$L(x): = EX_1^2 1_{\{ |X_1 | \leqq _x \} }$$ \end{document}
is slowly varying at ∞ and mixing coefficients satisfy the logarithmic growth condition: Σ n ≧1 φ 1/2 (2 n ) < ∞. This will be done under the condition that
\documentclass{aastex} \usepackage{amsbsy} \usepackage{amsfonts} \usepackage{amssymb} \usepackage{bm} \usepackage{mathrsfs} \usepackage{pifont} \usepackage{stmaryrd} \usepackage{textcomp} \usepackage{upgreek} \usepackage{portland,xspace} \usepackage{amsmath,amsxtra} \usepackage{bbm} \pagestyle{empty} \DeclareMathSizes{10}{9}{7}{6} \begin{document} $$\mathop {\lim }\limits_n Var\left( {\sum\limits_{j = 1}^n {\hat X_j } } \right)/\left[ {\sum\limits_{j = 1}^n {Var (\hat X_j )} } \right] = \beta ^2$$ \end{document}
exists in (0, ∞), where
\documentclass{aastex} \usepackage{amsbsy} \usepackage{amsfonts} \usepackage{amssymb} \usepackage{bm} \usepackage{mathrsfs} \usepackage{pifont} \usepackage{stmaryrd} \usepackage{textcomp} \usepackage{upgreek} \usepackage{portland,xspace} \usepackage{amsmath,amsxtra} \usepackage{bbm} \pagestyle{empty} \DeclareMathSizes{10}{9}{7}{6} \begin{document} $$\hat X_j = X_j I_{\{ |X_j | \leqq \eta _j \} }$$ \end{document}
and η n 2nL ( η n ).
Restricted access

. [8] Głazowska , D. , Matkowski , J. 2007 An invariance of the geometric mean with respect to Lagrangean means J. Math. Anal. Appl. 331 1187 – 1199 10.1016/j.jmaa.2006.09.005 . [9

Restricted access

gender: A case of invariance? Journal of Personality and Social Psychology 67 998 1011 . J. Sidanius

Restricted access

Abstract  

Consider the set Θ n of all a n -sized increment processes of the uniform empirical process α n on [0, 1]. We assume that a n ↓ 0, na n ↑ ∞, d n = na n (log n)−1 → ∞ and na n (log n)−7/3 = O(1). In Berthet (1996, 2005) the fourth assumption was shown to be critical with respect to the pointwise rates of convergence in the functional law of Deheuvels and Mason (1992) for Θ n because strong approximation methods become ineffective at such a small scale a n . We are now able to study directly these small empirical increments and compute the exact rate of clustering of Θ n to any Strassen function having Lebesgue derivative of bounded variation by making use of a sharp small deviation estimate for a Poisson process of high intensity due to Shmileva (2003a). It turns out that the best rates are of order d n 1/4(log n)−1 and are faster than in the Brownian case whereas the slowest rates are of order d n −1/2 and correspond to the apparently crude ones obtained in Berthet (2005) by means of Gaussian small ball probabilities. These different sharp properties of the empirical and Brownian paths imply an almost sure lower bound in the strong invariance principle and provide a new insight into the famous KMT approximation of α n .

Restricted access

Elméleti háttér: A Rosenberg (1965) által kidolgozott Önértékelés Skálát világszerte számos kutatásban alkalmazzák az önértékelés konstruktumának mérésére. A kérdőív különböző változatainak faktorstruktúráját hazai mintákon Urbán, Szigeti, Kökönyei és Demetrovics (2014), illetve Rózsa és V. Komlósi (2014) vizsgálták. Cél: A tanulmányban ellenőrizzük a Rosenberg Önértékelés Skála (RSES-H) egy alternatív fordítási változatának faktorstruktúráját, a kérdőív strukturális invarianciáját, valamint bemutatjuk pszichometriai jellemzőit. Módszer: Négy, felnőtt válaszadókkal folytatott kérdőíves keresztmetszeti vizsgálat (N = 1702, 674 férfi, 1025 nő) adatait elemezzük. Az RSES-H mellett mértük az élettel való elégedettséget, az élet értelmességét, illetve a társas kívánatosság irányába való torzítást is. Eredmények: Az RSES-H faktorstruktúrája megfelelt a korábban közölt bifaktoriális modellnek (egy általános önértékelés faktor, illetve két „módszertani faktor” a pozitív és negatív szövegezésű tételekre), továbbá invariánsnak mutatkozott az egyes alminták között. A skála belső konzisztenciája valamennyi mintában jónak bizonyult (Cronbach-alfa ≥ 0,857). Az önértékelés szintje jelentős mértékben függetlennek bizonyult a szociodemográfiai változóktól (kor, nem, iskolai végzettség), illetve a társas kívánatosságtól, és megfelelő konvergens validitást mutatott más pozitív pszichológiai mérőeszközökkel, így az élettel való elégedettséggel (r = 0,440; p < 0,001) és az élet értelmességének megtapasztalásával (r = 0,415; p < 0,001). Következtetések: A Rosenberg Önértékelés Skála általunk alkalmazott változata megbízható és érvényes mérőeszköz, mely jól alkalmazható az általános önértékelés szintjének felmérésére.

Restricted access

Abstract  

Giving a generalization of Berkes and Horvth (2003), we consider the Euclidean norm of vector-valued stochastic processes, which can be approximated with a vector-valued Wiener process having a linear drift. The suprema of the Euclidean norm of the processes are not far away from the norm of the processes at the right most point. We also obtain an approximation for the supremum of the weighted Euclidean norm with a Wiener process.

Restricted access