Search Results

You are looking at 1 - 3 of 3 items for :

  • "irodalmi hős" x
  • All content x
Clear All

Check List Manual . Consulting Psychologists Press , Palo Alto, CA , 3 – 13 . 5. Halász L. ( 2006a ): A terrorista mint irodalmi hős percepciója az irodalmi

Restricted access

Summary

A tanulmány egy kutatás 3. része, amely a terroristának mint irodalmi hősnek a felfogását vizsgálja különböző regényekben. A tanulmány Doris Lessing A jó terroristacímű regényéből vett szövegkorpuszt használja, méri meg fogadtatását különböző változókkal. Nevezetesen, bemutatja és megvitatja a) a k.sz.-ek önpercepciója és a hősről kialakított percepciója közötti viszonyt az agresszivitás/nem agresszivitás index alapján, összehasonlítva azt a két előző vizsgálat megfelelő adataival, b) a hős percepciójának a módját, viszonyítva a terrorista megfelelő sztereotípiáihoz, kiemelve bizonyos atipikus, egyéni és/vagy nemi jegyeket, c) a hősnek tulajdonított jellemvonások ŕ9

Restricted access

American-Hungarian cross-cultural study . Empirical Studies of the Arts , 9 , 143 – 163 . 11. Halász L. ( 2006 ): A terrorista mint irodalmi hős percepciója és

Restricted access