Search Results

You are looking at 1 - 1 of 1 items for :

  • "irodalmi hősök" x
  • All content x
Clear All

Absztrakt

A tanulmány a szerzők Traversing a Borges labyrinth: searching for the transcultural aspects of literary reading című munkájának (Fictions, 2012, XI. 59–76.) magyar nyelvű változata. Borges Az elágazó ösvények kertje című elbeszélésének feldolgozását vizsgáltuk amerikai, magyar és olasz egyetemi hallgatóknál, az affektív reakció, a szövegsajátosságok megítélése, a jelentéstulajdonítás, a hős és a szerző jellemzése, valamint a k.sz.-ek kultúrájától egyaránt eltérő kultúra képviselőire irányuló attitűd meghatározása révén. Borges szövege alkalmas volt, hogy az ún. naiv (nem szakértő) olvasók megértésének közös módjait tárjuk fel. A történet a (poszt)modern fikciónak az a fajtája, amelyik elkerüli a hagyományos pszichológiai elemeket és elszemélyteleníti az elbeszélést. Mindazonáltal a szóban forgó olvasók arra törekednek, hogy megszemélyesítsék a hősöket és a cselekményt. Adataink azt jelzik, hogy tekintet nélkül kultúrájukra, az olvasók egyidejűleg a belső és a külső világuk megértésére törekednek, miközben a (poszt)modern narratívumot realista keretbe helyezik.

Restricted access