Search Results

You are looking at 1 - 10 of 18 items for :

  • "iron homeostasis" x
  • All content x
Clear All
Acta Physiologica Hungarica
Authors: J. Balla, V. Jeney, Zs. Varga, E. Komódi, E. Nagy, and Gy. Balla

64 287 298 Roy CN, Enns CA: Iron homeostasis: new tales from the crypt. Blood 96, 4020–4027 (2000) Enns C

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Ádám Balogh, Szilvia Bősze, Kata Horváti, Gábor Mező, Sándor Kéki, Lajos Nagy, Géza Bokodi, Miklós Szabó, and Barna Vásárhelyi

A hepcidin egy nemrégiben felfedezett, defenzin típusú peptid, amely központi szerepet játszik a vasháztartás szabályozásában. A hepcidin csökkenti a vastranszportban szerepet játszó molekulák expresszióját, így gátolja a vas gastrointestinalis rendszerből való felszívódását, makrofágokból való felszabadulását, csökkentve ezzel a szérum vasszintjét. A hepcidin vasháztartásban betöltött szerepének tisztázása segíthet a gyulladásos és krónikus betegségekben bekövetkező anémia pontosabb megértésében. Munkánk kezdetén a hepcidin kimutatására alkalmas, kereskedelmi forgalomban elérhető módszer nem állt rendelkezésre. Célunk volt egy, a vizelethepcidin kimutatására alkalmas módszer kidolgozása, valamint hogy ezen módszer segítségével vizsgáljuk a hepcidin jelentőségét a perinatalis vasháztartásban. Munkánk során a natív, emberi hepcidin aminosav-szekvenciájának megfelelően állítottunk elő peptidszármazékokat, amelyek közül az 1-7 peptidszármazékról igazoltuk, hogy alkalmas lehet a natív hepcidin standard helyettesítésére immunreakción alapuló módszerek fejlesztésekor. Kidolgoztunk egy, az emberi vizelethepcidin mennyiségi meghatározására alkalmas, lézerdeszorpciós tömegspektrometriás, szemikvantitatív módszert, amelyben az általunk szintetizált acetil-1-25 peptidszármazékot mint hepcidinszerű belső standardot elsőként alkalmaztuk. Kidolgoztunk a vizelet tisztítására és a vizelethepcidin koncentrálására alkalmas, szilárd fázisú extrakción alapuló módszert. Az általunk kidolgozott módszerrel elsőként mértük egészséges újszülöttek vizelethepcidin-szintjét, valamint egy kereskedelmi forgalomban elérhető módszerrel a szérumprohepcidin-szintjét. Kimutattuk, hogy az érett újszülöttek korai adaptációja során a szérumprohepcidin-szint nem változik, a vizelethepcidin viszont szignifikánsan nő. A szérumprohepcidin- és a vizelethepcidin-szintek egymással nem mutattak összefüggést. Kimutattuk, hogy az érett újszülöttek vasháztartásának korai adaptációja során a szérumprohepcidin-szintek kizárólag a vörösvérsejtek átlagos hemoglobinkoncentrációjával, míg a vizelethepcidin-szintek a szérumvasszinttel és teljes vaskötő kapacitással mutattak összefüggést. Kimutattuk, hogy az érett újszülöttek vasháztartásának korai adaptációja során a köldökzsinórvér-mintákban az alacsonyabb szérumprohepcidin-szintek esetén szabad vas jelenléte igazolható. Összefoglalva: Eredményeink alapján elmondhatjuk, hogy a hepcidinnek valószínűleg szerepe van az újszülöttek korai, a vasháztartást érintő adaptációjában, azonban további vizsgálatok szükségesek ahhoz, hogy ezt az összefüggést biztosan megállapíthassuk.

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Béla Gyarmati, Eszter Szabó, Balázs Szalay, Áron Cseh, Noémi Czuczy, Gergely Toldi, Barna Vásárhelyi, and Zoltán Takáts

Peyssonnaux, C., Zinkernagel, A. S., Schuepbach, R. A. és mtsai: Regulation of iron homeostasis by the hypoxia-inducible transcription factors (HIFs). J. Clin. Invest., 2007, 117 , 1926–1932. Schuepbach R. A

Open access

G Grass 2007 The RcnRA (YohLM) system of Escherichia coli : A connection between nickel, cobalt and iron homeostasis Biometals 20 759

Restricted access
Acta Veterinaria Hungarica
Authors: József Szabó, András Valentin Vucskits, Erzsébet Berta, Emese Andrásofszky, András Bersényi, and István Hullár

The objective of this study was to investigate the effects of fulvic acid (FA) and humic acid (HA) as the two main compounds of humic substances, separately on Fe and Mn homeostasis. Seventy-two male Wistar rats were randomly divided into 9 experimental groups. The control diet (AIN-93G formula) and diets supplemented with 0.1%, 0.2%, 0.4% and 0.8% HA or FA were fed for 26 days. Fe and Mn concentrations of the large intestinal content, liver, kidney, femur and hair were determined. No significant differences were observed in the production parameters. The effects of FA and HA on iron homeostasis were significantly different. FA proved to be a good iron source, and slightly increased the iron content of liver and kidney, but — up to a dietary iron level of 52.7 mg/kg — it did not influence the efficiency of iron absorption. Above a dietary iron level of 52.7 mg/kg down-regulation of Fe absorption can be assumed. HA significantly stimulated the iron uptake and there was no down-regulation of Fe absorption up to 0.8% dietary HA supplementation level (61.5 mg Fe/kg diet). In the HA groups the iron content of the liver and kidney decreased significantly, suggesting that in spite of the better Fe absorption, the HA—Fe complex does not provide iron to the investigated organs. Neither FA nor HA supplementation influenced the Fe content of the femur and hair and slightly decreased the Mn concentration in the large intestinal content. This effect was significant (with a 22.7% Mn concentration decrease) only at the HA supplementation rate of 0.8%. Neither FA nor HA influenced significantly the Mn concentrations of the liver, kidney and femur. The Mn concentration of the hair in rats receiving FA- or HA-supplemented diets was higher than in the control rats; however, this result needs further confirmation.

Open access
Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica
Authors: Zsuzsa Szigeti, Szilvia Szaniszló, Erika Fazekas, Gyöngyi Gyémánt, Judit Szabon, Károly Antal, Tamás Emri, József Balla, György Balla, László Csernoch, and István Pócsi

effector pathways and iron homeostasis. Immunbiology 213 , 767–778 (2008). Weiss G. Affects of Aspergillus fumigatus siderophore system on the regulation of macrophage immune effector

Restricted access

DH Nies G Grass 2007 The RcnRA (YohLM) system of Escherichia coli : a connection between nickel, cobalt and iron homeostasis

Restricted access
Acta Veterinaria Hungarica
Authors: Réka Fanni Barna, Judit Mercédesz Pomothy, Zsuzsanna Paréj, and Erzsébet Pásztiné Gere

. , López-Otin , C. and Velasco , G. ( 2008 ): Membrane-bound serine protease matriptase-2 (Tmprss6) is an essential regulator of iron homeostasis . Blood 112 , 2539 – 2545 . Fox

Open access

959 965. Van Wuytswinkel, O. et al. (1998) Iron homeostasis alternation in transgenic tobacco over expresing forritin. Plant J. 17 , 93-97. Iron

Restricted access
Acta Biologica Hungarica
Authors: H. Sytykiewicz, P. Czerniewicz, Iwona Sprawka, Sylwia Goławska, G. Chrzanowski, and B. Leszczyński

Wu, H., Ji, Y., Du, J., Kong, D., Liang, H., Ling, H.-Q. (2010) ClpC1, an ATP-dependant Clp protease in plastids, is involved in iron homeostasis in Arabidopsis leaves. Ann. Bot. 105 , 823–833. Ling H

Restricted access