Search Results

You are looking at 1 - 5 of 5 items for :

  • "iskolai integráció" x
  • All content x
Clear All
Magyar Pszichológiai Szemle
Authors: Lan Anh Nguyen Luu, Márta Fülöp, Robin Goodwin, Kerstin Göbel, Luisa Martín Rojo, Hector Grad, and Mihály Berkics

Kínai anyák egy csoportjának beszámolóján keresztül vizsgáltuk kutatásunkban négy európai országban – Magyarországon, Németországban, Spanyolországban és Nagy-Britanniában – élő kínaiak integrációját, szociális támogatottságát, különös tekintettel a magyarországi csoportra. Kérdőíves, 218 kínai anya részvételével végzett vizsgálatunkban a többi csoporthoz képest a magyarországi csoport tagjai kisebb helyi nyelvi kompetenciáról, a helybeliekkel való kapcsolatkeresési hajlandóság alacsonyabb mértékéről, ugyanakkor a transznacionalitás, a Kínával való kapcsolattartás nagyobb intenzitásáról adtak számot. Az itteni kínaiakkal való kapcsolattartási hajlandóságuk viszont nem nagyobb a többi csoportban kapott értékekhez képest, sőt, még alacsonyabb is a nagy-britanniai csoporthoz viszonyítva. A gyerekeik barátai között viszont nagyobb arányban vannak kínai gyerekek, mint más csoportokban. A család mellett az iskola bizonyul a legfontosabb támogatási forrásnak mind a négy országban, mind az érzelmi, mind a praktikus, mind pedig az információs támogatottság terén. Az eredmények valamennyi csoportban több vonatkozásban is az iskola, a tanulás komoly szerepét támasztják alá. Vizsgálati személyeink a kínaiak általános társadalmi integrációjánál sikeresebbnek ítélik az iskolai integrációt, ugyanakkor a többi csoporthoz képest a magyarországi minta kevésbé elégedett ez utóbbi terület sikerességével. Az iskolával, tanulással való elégedettségre és az elégedettség bejósló tényezőinek feltárására is kitértünk.

Restricted access

igényű tanulókat ellátó intézményekben. In Zászkaliczky P. (szerk.), A társadalmi és iskolai integráció feltételrendszere és korlátai (179–200). Budapest: ELTE. Perlusz A

Restricted access

nevelési igényű tanulókat ellátó intézményekben. In: Zászkaliczky P. (ed.) A társadalmi és iskolai integráció feltétele és korlátai. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó. pp. 179

Open access

iskolai integráció feltételrendszere és korlátai . Budapest, ELTE Eötvös Kiadó. pp. 201–226. 54 Ullah, H., Ali, Z. & Naz, A. (2014) Gender Representation in

Open access

állampolgári nevelés iskolai integrációs problémáinak diszkurzív vizsgálatára. [Introduction to a Discursive Examination of the Problems of Integrating Education for Democracy into Schools] . PhD dissertation (manuscript) . Kalocsai , J. ( 2018

Open access