Search Results

You are looking at 1 - 2 of 2 items for :

  • "káoszelmélet" x
  • All content x
Clear All
Magyar Pszichológiai Szemle
Authors: Márk Molnár, Zsófia Anna Gaál, Roland Boha, Brigitta Tóth, Máté Benyovszky, and Balázs Czigler

–208. Molnár M. (1992) A káoszelmélet alapjai és a nem-lineáris dinamika elveinek alkalmazása az idegrendszer működésének vizsgálatában. Pszichológia, 12 (3), 397–409. Molnár M. (2000) Nem-lineáris módszerek az EEG

Restricted access

társadalomtudományokban? A káoszelmélet (félre)értelmezése a társadalomtudományokban. Magyar Tudomány XLVII. köt. (új folyam), 10. sz., 1274–1283. Marx Károly (1949): A tőke. A politikai gazdaságtan bírálata. I. könyv. A tőke termelőfolyamata

Restricted access