Search Results

You are looking at 1 - 10 of 102 items for :

Clear All

Kalocsai R. et al., 2000. A kén — a környezetszennyezo esszenciális makroelem. Acta Agronomica Óváriensis. 42 . (2) 261--286. A kén - a környezetszennyezo esszenciális makroelem. Acta Agronomica

Restricted access

Abstract  

This essay is based on Ken Saro-Wiwa’s novel, titled Sozaboy. Apart from using this novel to interpret and locate the history and politics of Nigeria within a particular period, the essay tried to look at the 1967–1970 Nigeria’s civil war as fictionalized by Ken Saro-Wiwa, the nature of the language and implications on the English language in Nigeria. It also attempted an understanding of the moral and political consequences of war on humanity in general and the special effect of the Nigerian civil war on the minority areas within the Biafran enclave in particular as epitomized by Dukana, the setting of Sozaboy. The essay concluded that the novel itself was a bold attempt at experimentation with language, considering the fact that it was written in what the author himself described as “rotten” English.

Restricted access

Kenner T (1990): Der Elfenbeinerne Turm-Analyse eines Organismus. Inaugurationsrede als Rektor vom 8. 11. 1989, Verlag Kienreich JA, Graz. Kenner T

Restricted access

Összefoglalás

Tenyészedényes kísérletben csernozjom talajon vizsgáltuk, hogy a nitrogén-és kéntrágyázás hogyan befolyásolja a zöldbab (Phaseolus vulgaris L.) termését, érését, nitrogén-, kén-, foszfor- és káliumtartalmát, valamint a növény N/S arányát. A kéttényezős kísérletben az emelkedő nitrogén adagokat (0,36; 0,66; 0,96; 1,27 g/edény N) három eltérő kénadaggal kombináltuk (0,043; 0,085; 0,170 g/edény S).

Eredményeink rámutattak, hogy a nitrogén-és kéntrágyázásnak, azok arányának fontos szerepe van a megfelelő mennyiségű, jó minőségű zöldbab termesztésekor. A N trágyázás kísérletünkben növelte a bab termését, ugyanakkor a nagyobb adagok hatására (1,27g N/edény) az érés elhúzódását tapasztaltuk. A legnagyobb N dózis (N4) az alacsonyabb kénellátásnál (S1) kedvezőtlen (bár egészségügyi határértéket túl nem lépő) nitrát-felhalmozódást eredményezett a termésben. A javuló kénellátás csökkentette a legnagyobb N adag kedvezőtlen érést lassító és nitrát-felhalmozó hatását. A legnagyobb termést az N4S2 kezeléskombinációjú edényekben mértük. A nitrogén- és kénkezelések elsősorban a lombtermés N/S arányát befolyásolták. A nitrogéntrágyázás hatására emelkedett a növény foszfor- és káliumtartalma, a kéntrágyázás nem befolyásolta statisz tikailag igazolhatóan a növény ezen mutatóit.

Restricted access

Abstract

We consider fourth order quasilinear ordinary differential equations. Firstly, we classify positive solutions into four types according to their asymptotic properties. Then we derive existence theorems of positive solutions belonging to each type. Using these results, we can obtain an oscillation criterion, which is our main objective. Moreover, applying such criteria for ordinary differential equations to binary elliptic systems, we establish nonexistence theorems for positive solutions.

Restricted access

Abstract  

In order to estimate the total radioactivity induced in a concrete shield by thermal neutron-capture reactions at high-energy accelerator facilities, the observed activity of 36Cl in the concrete is expected to serve as an indicator of the thermal neutron fluence. Since 36Cl can also be produced from K and Ca by spallation reactions, we measured these production rates in order to clarify the contribution of each reaction. The Cl, K, and Ca targets were irradiated with neutrons having a maximum energy of 500 MeV. As a result, the production rates of 36Cl from Cl were only two orders higher than those from K and Ca. It was found that the 36Cl production ratios from Cl, K, and Ca were 6.7%, 6.8%, and 86.5%, respectively, and Ca was the main source of 36Cl production.

Restricted access

Összefoglalás

Szabadföldi, kis parcellás kísérletben vizsgáltuk, hogy az NH4NO3 műtrágya és a Microbion UNC baktériumtrágya hogyan hat a torma tápelemtartalmára. A csernozjom talajon (pHCaCl2=7,47; Hu%=2,87; KA=43) beállított kísérletben a növekvő adagú ammónium-nitrát (0, 141, 282, 423 kg N/ha) műtrágyát bizonyos kezelésekben Microbion UNC baktériumtrágyával is kiegészítettük. A foszfort (75,6 P2O5 kg/ha) szuperfoszfátként, a káliumot (242 K2O kg/ha) kálium-szulfátként minden parcellára egységesen juttattuk ki. Jelen dolgozatban a kezelések hatását a torma N-, S-, NO3 -, SO4 2-- és Cl -tartalmára, valamint növényen belüli eloszlására közöljük. A javuló N ellátás és a baktériumtrágyás kiegészítés egyaránt fokozták a növény N-tartalmát. A NO3 mennyisége a gyökerekben volt nagyobb, azonban sem az emelkedő N adagok, sem a baktériumtrágya hatására értéke nem emelkedett jelentős mértékben. A javuló nitrogénellátással, ill. a baktériumtrágyás kiegészítéssel fokozódott a növény kénfelvétele is. A szerves-S frakció mennyisége a gyökerekben volt nagyobb, a SO4 2- pedig a levelekben volt magasabb. A kisebb N adagok hatására (N1, N2) a levelek és gyökerek S-tartalma egyaránt növekedett, az emelkedés a gyökerekben volt meghatározóbb. A legnagyobb N adag (N3) csökkentette a növényben a szerves-S mennyiségét, ugyanakkor növelte a szulfátét. A baktériumtrágyás kiegészítés hatására a szerves-S mennyisége csökkent, a szulfát frakció pedig növekedett a levelekben. Az N/S arány a levelekben volt magasabb. A kontrollhoz képest az N1 adag a levelekben növelte, a gyökerekben csökkentette az arányszámot. A további, emelkedő N adagok (N2, N3) a levelekben nem módosították tovább, a gyökerekben azonban emelték az N/S arány értékét. A talajoltás a levelek N/S értékeit szignifikáns mértékben növelte, ugyanakkor a gyökerek hasonló paramétereit tekintve a kontrollhoz képest az N0+Microbion UNC kezelésben szignifikáns csökkenést indukált. A Cl inkább a levelekben halmozódott fel. A kontrollhoz képest a kisebb N adagok (N1, N2) hatására egy kismértékű növekedés volt tapasztalható a levelek Cl-tartalmában, ugyanakkor a tormagyökerek Cl-tartalma csökkent. A baktériumtrágya alkalmazása nem befolyásolta a növény Cl-tartalmát.

Restricted access
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry
Authors: Ken Okada, Miyako Akiyoshi, Atsumi Miyake, Terushige Ogawa, Mitsuo Nomura and Takehiro Matsunaga

Abstract  

On January 21, 2003, an explosion occurred while ion exchange resin (IER) was being used to separate impurities from uranium solution. To clarify the cause of the accident and go/no-go criteria of the explosion, elemental analysis of the IER, DSC analysis, and SIKAREX analysis (a screening tool for runaway reactions) were performed. Finally, experiments on the same scale as the accident were conducted in an explosion chamber. When HClO4 was added to IER-NO3, the IER violently exploded without any heating nor metal ions such as uranium. It was confirmed that the accident was caused by an incorrect procedure in the chemical process. From the standpoint of explosion safety, IER-NO3 in particular should be kept away from perchloric acid in the laboratory.

Restricted access
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry
Authors: Gary Stevens, Bryan Read, Giuseppe Della Gatta, Ted Charsley and Ken Mills

Summary In memoriam Michael John Richardson.

Restricted access