Search Results

You are looking at 1 - 5 of 5 items for :

  • "képzelet" x
  • All content x
Clear All

rowing ergometer performance. The Sport Psychologist, 13, 57—68. Séra, L., Kovács, I., & Komlósi, A. (1990). A képzelet . Budapest: Tankönyvkiadó Slotnick, S.D., Thompson, W.L., & Kosslyn, S

Restricted access

— társadalmi képzelet . Budapest: OSZK — Akadémiai Kiadó — Budapesti Müszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Szociológia és Kommunikáció Tanszék Média Oktató és Kutató Központ, 69–76. Fejős Z

Restricted access

correspondances avec la poésie de Paul Celan. “A teremtő képzelet sorsa korunkban” [Le sort de limagination créatrice de nos jours] in Összegyőjtött versek, 77. Cf. Hankovszky, 123

Restricted access

, 24 (7), 376–379. [Hungarian] 32 Gerevich, J.: The grip of erotic doll torsos, or the devil of fear. [Erotikus bábutorzók szorítása, avagy a képzelet ördöge.] Lege Artis

Restricted access

való megküzdést segítő program (MBCR) hatásvizsgálata magyar rákbetegek körében . Orvosi Hetilap , 158 ( 33 ), 1293 – 1301 . Rohánszky , M. , Prezenszki , Zs. , Katonai , R. , & Konkoly Thege , B. ( 2014 ). Mit gyógyít a gyógyító képzelet? A

Open access