Search Results

You are looking at 1 - 10 of 12 items for :

  • "késő neolitikum" x
  • All content x
Clear All

A tanulmány a neolitikum legvégén az Alföldön lezajlott társadalmi változások vizsgálatán keresztül kutatja a törzsi szintű társadalmak szerveződésére jellemző folyamatokat. A dolgozat első részében azokat a módszereket ismertetjük, amelyek segítségével azonosíthatóak, illetve nyomon követhetőek a törzsek szerkezetében hosszú távon bekövetkezđ_

Restricted access

A korai Lengyel-időszak települése Budapest III. ker. Csúcshegy-Harsánylejtőn

(Előzetes jelentés a 2006–2007. és 2012. évi feltárások alapján)

Archaeologiai Értesítő
Author: M. Virág Zsuzsanna

Sormás-Török-földek településtörténeti áttekintése II. A késo neolitikum (The history of a settlement at Sormás-Török-földek. II. Late Neolithic) . Zalai Múzeum (Zalaegerszeg) 19 , 93 – 115

Restricted access

. L. H ajdú Melinda 2013 A késő neolitikum kulturális és topográfiai sajátosságai Borsod-Abaúj-Zemplén megyében . MA szakdolgozat, ELTE, kézirat , Budapest

Restricted access
Archaeologiai Értesítő
Authors: P. Barna Judit, Tokai Zita Mária, Eke István, Pásztor Emília, T. Biró Katalin, Mesterházy Gábor, and Pethe Mihály

Bezeréd-Teleki-dűlő II. lelőhelyen terepbejárás és geofizikai felmérés eredményeként a késő neolitikus lengyeli kultúra körárka vált ismertté. A feltűnően szimmetrikus alaprajzú, kettős körárok mindkét árkán 8–8 bejárat figyelhető meg, melyek némelyike előtt félköríves toldalékok jelentkeztek. A belső árok mindkét oldalán paliszádárkok mutatkoztak. A kapuk tájolása megfelel a dunántúli lengyeli körárkokra jellemző mintázatnak. A körárok belsejében kirajzolódó épületek, a körárok körüli lengyeli kultúrás lelőhelyek, továbbá a körárok időrendi viszonya egyelőre nem tisztázott.

Restricted access
Archaeologiai Értesítő
Authors: Katalin Sebők, Norbert Faragó, Zsigmond Hajdú, Alexandra Anders, Pál Raczky, and Judit Kovács

Most of the 68 wells uncovered on the single-layer horizontal settlement lying adjacent to the tell at Polgár-Csőszhalom did not contain any unusual finds. A few wells, however, yielded remarkable assemblages that can be interpreted as intentional, structured depositions. One of these was Feature 272, a well lying some 80–90 m from the one-time water shore, which contained a remarkably high number of vessels, most of which were lavishly ornamented. The form and the contents of this well suggest that it represents the archaeological imprint of a series of ritual acts performed according to a set of strict rules and the structured deposition of the ritual paraphernalia.

Restricted access

Polgár-Csőszhalom település tágabb mikroregionális kapcsolatainak vizsgálata a késői neolitikum gazdaságtörténeti viszonyainak rekonstrukciója szempontjából különösen érdekesnek ígérkezik. Ez a problémafelvetés vezetett a korábbi szakirodalomban már többször említett, az elterjedési térképeken ábrázolt Hajdúböszörmény közigazgatási területéhez tartozó Pródi-halom lelőhely behatóbb vizsgálatához. A halom légvonalban körülbelül 20 km-re délkeletre helyezkedik el Polgár-Csőszhalomtól, egy korábbi ártéri sziget keleti végében. A közel 4 m magas domb környezetének felszínét sűrűn borítják egy feltehetően Árpád-kori templom szétszántott, a mezőgazdasági művelés által folyamatosan pusztított maradványai. A topográfiai megfigyelések eredményeinek ellenőrzésére 2007-ben a Pródi-halmon kis léptékű kutató ásatást végeztünk. A késő neolitikus leletek mellett bronzkori, római császárkori szarmata és Árpád-kori emlékek kerültek napvilágra. A körvonalazott régészeti előzmények után végzett magnetométer felmérés eredményeként a Pródi-halom körül többszörös körárok-rendszer képe bontakozott ki. A 2008-as felmérés és a halom környékén végzett többszöri helyszíni szemle alapján rekonstruálhatóvá vált a kiemelkedéstől nyugati irányban, mintegy 550–600 m hosszan húzódó egykori újkőkori település. Ennek foltja lényegében követi a kelet–nyugati dombhát 92,5 m-es szintvonala által körülhatárolt területet, így közel 7–8 ha kiterjedésűre becsülhető. Ezen belül az egykori rondella területe nagyjából 3–3,5 ha területet foglalhatott el.

Restricted access

This is a study of the stone tools found in the rubble of a Prototiszapolgár culture house and the humus layer above during the 2007 excavations of Polgár-Bosnyákdomb. This assemblage marks an important interface between Late Neolithic and Early Copper Age lithic industries in this transitional period. The repertoire of raw materials is dominated by specimens from eastern sources, while the technology is characterized with Late Neolithic traditions.

Restricted access

–58. Parkinson, W. A.–Gyucha A. 2007 A késő neolitikum–kora rézkor átmeneti időszakának társadalomszerkezeti változásai az Alföldön (Die Veränderungen in der Gesellschaftsstruktur der Übergangsperiode vom Spätneolithikum zur frühen Kupferzeit in der Großen

Restricted access

–141. Parkinson, W. A.–Gyucha A. 2007 A késő neolitikum – kora rézkor átmeneti időszakának társadalomszerkezeti változásai az Alföldön. Rekonstrukciós kísérlet (Die Veränderungen in der Gesellschaftsstruktur der Übergangsperiode vom Spätneolithikum zur frühen

Restricted access

, William A. – Gyucha Attila 2007 A késő neolitikum–kora rézkor átmeneti időszakának társadalomszerkezeti változásai az Alföldön . Rekonstrukciós kísérlet. Die Veränderungen in der Gesellschaftsstruktur der Übergangsperiode vom

Restricted access