Search Results

You are looking at 1 - 10 of 122 items for :

  • All content x
Clear All

Slovensku v rokoch 1848–1918.] Bratislava, 1967. [Slovak] Kanka, K.: National hospital in Pozsony. [A Pozsonyi országos kórház.] Kórházi Szemle, 1865, 1 (1), 1–14. [Hungarian

Restricted access

Absztrakt:

Bevezetés: A gyógynövények alkalmazása egyre szélesebb körben terjed világszerte, használatuk során azonban számos gyógyszer-interakcióval, mellékhatással kell számolni. Magyarországon még nem végeztek vegyes műtéti profilú beteganyagon gyógynövények alkalmazásával kapcsolatos vizsgálatot. Célkitűzés: Vizsgálatunk célja az volt, hogy felmérjük egy városi kórház és egy egyetemi klinika betegei között a leggyakrabban használt gyógynövények fajtáit, alkalmazási gyakoriságukat és ennek hajlamosító tényezőit. Módszer: Anonim, kérdőíves felmérést végeztünk két helyen: a Jávorszky Ödön Kórházban és a Semmelweis Egyetem I. Sz. Sebészeti Klinikáján. Összesen ezer kérdőívet osztottunk ki, melyből 612 kérdőív került feldolgozásra leíró statisztikai elemzéssel, χ2-próbával és Fisher-féle egzakt teszttel. Eredmények: A válaszadók 34,3%-a használt már valaha gyógynövényt, 19,6%-uk a műtét előtti két hétben. A legnépszerűbb gyógynövény az élettartam-prevalenciát tekintve a fokhagyma, a kamilla és a citromfű volt, míg a műtét előtti kéthetes időintervallumban a fokhagyma, a gyömbér és a csipkebogyó. A felmérésben szereplők 58,5%-a szenvedett valamilyen társbetegségben, melyek közül a daganatos betegségek, gastrooesophagealis reflux és endokrin betegség esetén a gyógynövény-felhasználás szignifikánsan gyakoribb volt. A betegek 64,4%-a általános sebészeti beavatkozásra várt, köztük a gyógynövény-felhasználás népszerűbb. A szociodemográfiai tényezőket vizsgálva elmondható, hogy a gyógynövények alkalmazására hajlamosít a női nem, a magas iskolázottság, a 60 év feletti életkor és a fővárosi környezet. Következtetés: Vizsgálatunk alapján az elektív műtétre váró betegek harmada használt gyógynövénykészítményeket, ötödük a műtétet megelőző két hétben. Alkalmazásuk gyakoribb a női nem, magas iskolázottság, daganatos vagy endokrin betegség és 60 év feletti életkor esetén. A gyógynövények fogyasztásáról az alkalmazók alig ötöde számolt be a kezelőorvosának. Orv Hetil. 2020; 161(1): 17–25.

Open access

Absztrakt:

Bevezetés: A bronchiolitis csecsemő- és kisdedkorban súlyos légzészavart okozhat. Leggyakoribb kórokozója a respiratory syncytial vírus (RSV). Célkitűzés és módszer: A szerzők felmérték a bronchiolitis elmúlt hat szezonbeli előfordulását, illetve célul tűzték ki a 2014/2015-ös járvány klinikumának vizsgálatát, továbbá az RSV-pozitív és RSV-negatív betegek csoportjainak összehasonlítását. A fertőzést RSV-gyorsteszt segítségével mutatták ki. Összehasonlították az anamnesztikus adatokat, a klinikai és laboratóriumi paramétereket. Eredmények: A szerzők osztályán a 2014/2015-ös szezonban 72 bronchiolitises beteget kezeltek (a betegek kora 4,0 ± 2,8 hónap, súlya 5622 ± 1892 gramm volt), közülük 61-nél végeztek RSV-kimutatást: 36 RSV-pozitív és 25 RSV-negatív esetük volt. A betegcsoportokban a koraszülöttek aránya jelentős (33% és 18%) volt. Az RSV-pozitív, intenzív osztályos ellátást igénylő betegek szignifikánsan hosszabb intenzív terápiát igényeltek, más statisztikai különbség nem mutatkozott. Következtetések: 2014/2015-ben a bronchiolitisszezon jelentős volt, amely tanulságként szolgálhat a 2016/2017-es szezon előtt. A betegek szupportív ellátása mellett törekedni kell a megelőzésre, a rizikócsoportok passzív immunizálására. Orv. Hetil., 2016, 157(51), 2034–2039.

Restricted access
Magyar Sebészet
Author: A Károlyi Sándor Kórház Sebészeti Osztályának dolgozói
Restricted access
Magyar Sebészet
Author: Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Általános Sebészeti és Mellkassebészeti Osztály
Restricted access
Magyar Sebészet
Authors: A Dombóvári Szent Lukács Kórház Sebészeti Osztályának dolgozói and Norbert Németh
Restricted access