Search Results

You are looking at 1 - 10 of 17 items for :

  • "környezetpszichológia" x
  • All content x
Clear All

Mental Hospitals 8 31 32 Holahan, C. J. (1982a) A környezetpszichológia természete és története. In Dúll A

Restricted access

Családlátogatás evészavarban szenvedőknél

Környezetpszichológiai megfontolások

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors: Ferenc Túry, Andrea Dúll, Márta Wildmann, and Zsuzsa László

301 DÚLL A. (1998) Hétköznapi otthoni rutinok környezetpszichológiai vizsgálata. PhD-disszertáció. ELTE, Budapest DÚLL A. (2001) A környezetpszichológia története

Restricted access

Környezet - pszichológia

Egy ökológiai rendszerszemléletű szintézis körvonalai

Magyar Pszichológiai Szemle
Author: Andrea Dúll

DÚLL A. (2001) A környezetpszichológia története. Magyar Pszichológiai Szemle , 56 (2), 287-328. A környezetpszichológia története Magyar Pszichológiai Szemle

Restricted access

DÓSA Zs. (2002b) A környezetpszichológia tudományos és hazai lehetőségei. Előadás. Magyar Biológiai Társaság XXIV. Vándorgyűlése, Budapest, 2002. október 29-30. Előadások összefoglalói , 119-122. A környezetpszichológia

Restricted access

DÚLL A. (1999) Környezetpszichológia. Előadások. Alkalmazott Szociálpszichológiai Program. KLTE, Debrecen Környezetpszichológia DÚLL A

Restricted access

—377. Dúll, A. (2006). Környezetpszichológia: szemlélet, elmélet és alkalmazás. In E. Bagdy, & S. Klein (szerk.), Alkalmazott pszichológia (160—187). Budapest: Edge 2000 Kiadó Dyck, I., Kontos, P., Angus, J., & McKeever, P. (2005

Restricted access

* A vizsgálat egy, a környezetpszichológia és az építészet viszonyát vizsgáló komplex kutatás (Dúll, 2017) része. A jelen tanulmány a vizsgálat kvalitatív elemzését mutatja be

Restricted access

.D.értekezés. Düll A. (2001) A környezetpszichológia története. Magyar Pszichológiai Szemle, 2 , 287-328. A környezetpszichológia története. Magyar Pszichológiai Szemle

Restricted access

Inside the Mind and Heart of Homo Aedificator

Towards Revealing the Psychological Meaning of Historic Buildings and Sites

Építés - Építészettudomány
Authors: Barbara Fogarasi and Andrea Dúll

környezetpszichológia alapkérdései – Helyek, tárgyak, viselkedés . [Fundamental Ques- tions of Environmental Psychology – Places, Objects, Behaviour] L’Harmattan , Budapest 2009 . Dúll , Andrea : Épített környezet és pszichológia – a lokalitásélmény

Open access
Magyar Pszichológiai Szemle
Authors: Andrea Dúll and Ágnes Szokolszky

DÚLL A. (2001) A környezetpszichológia története. Magyar Pszichológiai Szemle , 56 (2) , 287-328. A környezetpszichológia története Magyar Pszichológiai

Restricted access