Search Results

You are looking at 1 - 10 of 89 items for :

  • "középkor" x
  • All content x
Clear All

Gyula : A középkor építészetelmélete . Építés- Építészettudomány 26 ( 1996 ) 3–4 . 238 – 264 . Henszlmann 1860 Henszlmann Imre

Restricted access

párták Békés megyében (Mittelalterliche Jungfernkränze im Komitat Békés). MFMÉ–StudArch II, 381–401. Gallina Zs. 1998a Homokmégy régészeti emlékei a késő vaskortól a középkor végéig. In: Romsics I. (szerk.): Tanulmányok

Restricted access

. Komjáthy Miklós 1975 A középkor végi Kaposvár . In: Kanyar J. ( szerk.): Kaposvár. Várostörténeti tanulmányok . Kaposvár, 75 – 92

Restricted access

A medieval and post-medieval jurisdiction was essentially a public affair. The entire process of criminal action can be reconstructed from the written sources, the various depictions and historical town maps. The archaeology of law, one of the directions in European historical archaeology, is concerned also with the identification and excavation of places of punishment, and specifically with the archaeology of execution sites. In a broader sense, all material relics and sites associated with the execution of punishment and legal life can be assigned to this field of research. As a result of complex research projects, several medieval and post-medieval execution sites have been uncovered in Europe. Surveyed and discussed here are the research potentials of locating, identifying and excavating execution sites through examples taken from Europe and Hungary.

Restricted access

újkorban (Glass art in the Middle Ages and the Early Modern Age) . In: Benko E. – Kovács Gy. (szerk.): A középkor és a kora újkor régészete Magyarországon II . Budapest, 643 – 673

Restricted access

. New Research, 1999–2009). In: Benkő E.–Kovács Gy. (szerk.): A középkor és kora újkor régészete Magyarországon. Archaeology of the Middle Ages and the Early Modern Period in Hungary I. Budapest, 621–642. Kovács, P. 2000

Restricted access

–123. Ritoók Á. 2010 A templom körüli temetők régészeti kutatása (The archaeological research of churchyards). In: Benkő E.–Kovács Gy. (szerk.): A középkor és kora újkor régészete Magyarországon II. Budapest, 473–494. Cs. Sós, Á. 1963

Restricted access

. 2001 Magyarország a középkor végén. Digitális térkép- és adatbázis a középkori Magyar Királyság településeiről. CD-ROM. Budapest. Engel P. Magyarország a

Restricted access

vallonok a középkori Magyarországon . In: Kralovánszky A . (szerk.): Székesfehérvár évszázadai 2. – Középkor. Székesfehérvár , 45 – 72 . Takács Imre 2001 Garamszentbenedek temploma és liturgikus felszerelése . In: Takács I . (szerk

Open access

2004–2005-ben egy hosszan használt, több periódusú középkori és kora újkori temető részletét tártuk fel. A temetőket Szöged/Sajószöged egykori lakói a 11. századtól a 18. század első harmadáig használták. A különböző korszakok temetkezési szokásainak elkülönítésében gazdag történeti forrásanyag is segített.

Restricted access