Search Results

You are looking at 1 - 4 of 4 items for :

  • "közigazgatási reform" x
  • All content x
Clear All

Az államszervezeti reformtörekvések társadalmi összefüggéseire irányuló kutatások keretei között kérdőíves vizsgálatra is sor került. A kérdezettek az Oktatási és Kulturál__

Restricted access

Magyar közigazgatási épületek pályázatai a dualizmus korában

Stílusirányzatok a földművelésügyi minisztérium 1907-es átépítési tervpályázatán

Építés - Építészettudomány
Authors: Székely Márton and Marótzy Katalin

: Vármegyeházák a történeti Magyarországon az 1870-es közigazgatási reform után. In: Tanulmánykötet a 6. Báthory-Brassai nemzetközi konferencia előadásaiból . I. köt. Szerk.: Rajnai Zoltán et al. K. n., Budapest 2015 . 446 – 461

Restricted access

Ágh, A. (2005): Közigazgatási reform és EU versenyképesség: A konfliktus-konténerek felszámolása. (Reform of Public Administration and EU Competitiveness: The Liquidation of Conflict Containers.) In: Vigvári, A

Restricted access

–1948] . Budapest : Osiris . Rosta , M. ( 2014 ): Túlzott központosítás és hatalomkoncentráció . Közigazgatási reform 2010–2013 [Excessive centralization and concentration of powers: Administrative

Restricted access