Search Results

You are looking at 1 - 6 of 6 items for :

  • "közvetítő mechanizmusok" x
  • All content x
Clear All

A gyermekekkel szembeni rossz bánásmód (bántalmazás, elhanyagolás) gyakorisága és következményei a felnőtt világ folyamatos problémái világszerte. A fejlődési pszichopatológia a biológiai, pszichológiai és szociális tényezők kölcsönhatásainak tanulmányozása révén egyre pontosabb képet nyújt az elhanyagolt és bántalmazott gyerekek adaptációs erőfeszítéseiről, azokról a egyedfejlődési útvonalakról, ahol az eltérések (érzelemszabályozás, kötődés, társas viselkedés stb.) hátterében fontos szempont a rossz bánásmód időpontja, súlyossága, időtartama a gyermek életében. Ez az integratív szemlélet bepillantást nyújt a tünetképződés vs. alkalmazkodási erőfeszítések dinamikájába, a rossz bánásmód transzgenerációs következményeibe éppúgy, mint a kockázati vs. kompenzációs faktorok ismeretében a prevenció szélesebb lehetőségeibe.

Restricted access

fejlődési pszicho-patológia – szemlélet, modellek, közvetítő mechanizmusok. Magyar Pszichológiai Szemle, 68 (1), 23–37. McCabe, V. (1989). Az életkorra vonatkozó absztrakt perceptuális információ: A bántalmazás egy rizikófaktora

Restricted access

Absztrakt

A genetikai, és különösen a molekuláris genetikai módszerek integrálása a temperamentum kutatásába számos korábbi feltételezés empirikus vizsgálatát tette lehetővé. Különösen értékesek azok a kutatások, ahol a pszichológiai, genetikai és idegélettani információk együttesen jelennek meg, és a genotípus és a pszichológiai jelenség közötti közvetítő mechanizmusok is tesztelhetővé válnak. A temperamentum kutatásában ez elsősorban a szorongással kapcsolatos dimenzióknál érvényesül. A jelen áttekintésben a temperamentum klasszikus viselkedésgenetikai vizsgálatának rövid összefoglalásán túl az utóbbi évtized molekuláris genetikai eredményeiről számolunk be. A felnőtt populációkon leírt eredményekből kiindulva a csecsemő- és a gyermekkorban végzett kutatások elsősorban a negatív emocionalitás jellemzőit vizsgálják. A kandidáns gének, ugyancsak az egészséges és patológiás felnőtt adatokból merítve meghatározóan a monoaminerg neurotranszmisszió egyes elemeit kódoló gének közül kerülnek ki. A negatív emocionalitással a szerotonin transzporter promoter régiójának polimorfizmusa, valamint a kortikotropin releasing hormon génje mutatott szignifikáns asszociációt több vizsgálatban is. Ezek az eredmények jól illeszthetők az idegélettani modellekbe.

Restricted access

pszichopatológia–szemlélet, modellek, közvetíto mechanizmusok . Magyar Pszichológiai Szemle, 68 ( 1 ), 23 – 37 . LeShan , L. ( 1977 ). You can fight for your life: Emotional

Open access

). Kötődéselmélet és fejlődési pszichopatológia-szemlélet, modellek, közvetítő mechanizmusok. Magyar Pszichológiai Szemle , 68 (1), 23–38. Nagy L. Kötődéselmélet és fejlődési pszichopatológia

Restricted access

. Láng , A. , & Nagy , L. ( 2013 ). Kötődéselmélet és fejlődési pszichopatológia – szemlélet, modellek, közvetítő mechanizmusok . Magyar Pszichológiai Szemle , 68 ( 1 ), 23 – 37

Open access