Search Results

You are looking at 1 - 2 of 2 items for :

  • "kerámiastatisztika" x
  • All content x
Clear All

A tanulmány röviden bemutatja a Szolnok-Zagyvaparton feltárt kora rézkori települést. Részletesebben elemzi a telepen előkerült kerámiaanyagot, amelynek statisztikai vizsgálatait összeveti a Körös-vidék adataival. A cikk második felében a rézkori telep körül futó árok-paliszád rendszerrel foglalkozik, összehasonlítva azt a Kárpát-medencei és közép-európai neolitikus, illetve rézkori körárok-építményekkel. Végül kísérletet tesz a zagyvaparti árokrendszer értékelésére, figyelembe véve a legújabb, posztprocesszuális értelmezési lehetőségeket.

Restricted access

–36. Pap 2006 = I. K. Pap : Kerámiastatisztika — Kísérlet nagy mennyiségű leletanyag feldolgozására [Keramikstatistik. Ein Versuch der Verarbeitung einer großen Fundmenge]. In: „Hadak útján...“; 15. Hrsg. von J. László— R. Schmidtmayer. Tatabánya 2006

Restricted access