Search Results

You are looking at 1 - 3 of 3 items for :

  • "knowledge production modes" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

some evidence suggesting that mode 1 and mode 2 knowledge productions are not substitute, but compatible knowledge production modes. Focusing attention on B schools provides a good laboratory because they represent a case of professional schools

Restricted access

A tudomány tömegesedésének hatásai a felsőoktatás működésére

The Impact of the Massification of Science on Higher Education

Educatio
Authors:
Gábor Király
and
Gergely Kováts

Jelen tanulmányban arra a kérdésre keressük a választ, hogy a tudomány expanziója milyen következményekkel jár a felsőoktatás működésére. Ennek megfelelően a tanulmány első, bevezető szakasza bemutatja, hogy milyen mennyiségi és minőségi változásokon ment keresztül a tudomány, valamint, hogy ez mennyiben változtatta meg a tudományos szféra belső szerveződését. Ezt követően az expanzió két hatását tárgyaljuk bővebben. Egyfelől bemutatjuk a kutatás funkcióinak differenciálódását és feszültségeit. Ebben a fogalmi keretben a kutatás hat különböző társadalmi szerepét különböztethetjük meg. Az ezek között kialakuló potenciális feszültségek egyik legjobb példája, hogy hogyan kerül egymással szembe az a kutatásfelfogás, amely ezt a tevékenységet mint az egyetemi, akadémiai szakma közös jellemzőjét fogja fel, valamint az, amely a teljesítmény mérésére és a kutatók rangsorolására helyezi a hangsúlyt. Ehhez a feszültségforráshoz kapcsolódik az expanzió másik fontos hatása, a „publish or perish” kultúra elterjedése és intézményesülése. A tanulmány lezáró részében a kutatás jövőjével kapcsolatos trendeket mutatunk be.

Open access

Abstract  

The main objective of this paper is to provide an empirical insight into the changes in the basic characteristics of the knowledge production mode and of scientific productivity in the Croatian research system in the transitional period. Empirical analysis is based on the results of two comparable questionnaire studies. The first survey was conducted in 1990 and the sample covered 921 respondents, while the second survey was conducted in 2004 with a sample of 915 respondents. The central characteristics of the knowledge production mode and of productivity confirm an expected duality: the features that accompany the introduction of a competitive system of research funding and evaluation on the one hand, and the anachronistic and newly acquired peculiarity of the research system on the other. Thus, the gap between the improved scientific performance of the researchers and the conditions in which they work has deepened. Scientific productivity still lags behind the productivity of the (developed) countries. Though Croatian researchers publish less, they follow basic global trends in the structure of publications, especially the rise in foreign and co-authored works.

Restricted access