Search Results

You are looking at 1 - 10 of 11 items for :

  • "kockázatvállalás" x
  • All content x
Clear All

469 482 FARAGÓ K. (2005) A kockázatvállalás vizsgálata terepkísérletben. Magyar Pszichológiai Szemle , megjelenés alatt A

Restricted access

A kockázatvállalást terepkísérletben vizsgáltuk, melyben - szemben a laboratóriumi kísérletekkel - a személyek valódi döntéseket hoznak, tétje van döntéseiknek, és több tényező együttes hatása alakítja viselkedésüket. Kérdésfeltevésünk arra irányult, hogy a kockázatvállalást hogyan befolyásolja az, hogy nyereséges vagy veszteséges-e az a helyzet, amelyben kockáztatni lehet, hogy mekkora erőforrással rendelkezik az egyén, milyen az igényszintje, valamint általános kockázatvállalási tendenciája. Kontrollkísérletben ellenőriztük, hogy a viselkedés valódi és hipotetikus helyzetekben különbözik-e. A terepkutatás azt mutatta, hogy a valódi, téttel rendelkező és következményekkel járó helyzetekben az emberek jóval kisebb kockázatot vállalnak, mint amit egy kísérletben megkomponált hipotetikus helyzetben vállalnának. A felhalmozott erőforrás mennyisége volt az a tényező, amely a legtöbb összefüggést mutatta a többi változóval: a kevés erőforrással rendelkezők veszélyesebbnek tartották a helyzetet, bizonytalanabbnak érezték magukat, és alacsonyabbá vált igényszintjük. Kritikus pontnak tekintettük azt, amikor az erőforrások kimerülése miatt a személyek túlélése került veszélybe. Ebben a helyzetben a kísérleti személyek kerülték a szélsőségességet a kockázatvállalásban, sem a szélsőségesen nagy kockázatvállalást, sem a kockázat teljes kerülését nem tapasztaltuk. A keretezési hatással kapcsolatban eredményeink a Thaler-féle QHE-elmélet feltevéseit igazolták. A veszteség lehetősége radikálisan csökkentette a kockázatvállalást mind a valós, mind a hipotetikus helyzetben.

Restricted access

participating in adventure sports. Psychology of Sport and Exercise, 13, 649–657. Kozéki, B. (1994). Az Eysenck-féle „Impulzivitás – Kockázatvállalás – Empátia” kérdőív iskoláskorúak részére. In F. Mérei, & F. Szakács (szerk

Restricted access

Absztrakt

Vállalkozók és főiskolások mintáján vizsgáltuk a kockázatvállalás és a személyiségjegyek összefüggéseit. A kockázatvállalás vizsgálatára egy teszthelyzetet és kétféle, önbevalláson alapuló helyzetet kínáltunk fel. A Big Five és a Pszichológiai Immunkompetencia dimenzióit, az optimizmust, a bizonytalansághoz való viszonyulást és a valószínűségi kalibrációt vizsgáltuk. Robusztus eredmény mindkét csoportnál a Barátságosság hiánya (Big Five) és a hideg manipulatív interperszonális viszonyulás (LSPRI) kapcsolata a kockázatvállalással. A kockázatvállaló személy saját céljaira koncentrál, nem befolyásolható, nem próbál másokhoz alkalmazkodni, figyelmét nem kötik le a társas szempontok. A kockázatvállaló személy rugalmas, keresi a kihívást, de nem értékeli magát pozitívan, nem büszke magára, és gyenge a frusztrációs toleranciája. A kockázatvállaló vállalkozó ugyanakkor mások képességeit ki tudja bontakoztatni, azokat eredményesen fel tudja használni saját céljai megvalósítására. A kockázatvállaló vállalkozó továbbá extrovertált, nyitott, leleményes, a helyzetek kezelésére új megoldásokat kereső személy, aki saját ítéleteiben eltúlzottan magabiztos, de magabiztossága mögött a környezet elnagyolt, durva értékelése áll. A kockázatvállalás a környezet vizsgálatával, az információk figyelésével és felhasználásával nem áll kapcsolatban, de a kockázatvállaló személyeket a célok megvalósítása érdekében történő erőforrások mozgósítása jellemzi. Fontos módszertani konklúziónak tekintjük, hogy a kapott eredményeket befolyásolta a kockázatvállalást mérő módszer megválasztása.

Restricted access

A döntéshozatal pszichológiája. 165 213 FARAGÓ K. (2005) A kockázatvállalás vizsgálata terepkísérletben. Magyar Pszichológiai Szemle . megjelenés

Restricted access

A kutatások ellentmondó eredményekről számoltak be azzal kapcsolatban, hogy hogyan hat a felhalmozott erőforrás a kockázatvállalásra: mind az alacsony, mind a magas erőforráshoz társítottak alacsony és magas kockázatvállalást. Terepkísérletben vizsgáltuk azt, hogy magas, közepes és alacsony erőforrással (a kurzus teljesítéséhez szükséges, zárthelyi dolgozatokon előzőleg összegyűjtöttpontok)rendelkező__

Restricted access

., & Eysenck, S.B.G. (1985). Magyar és angol iskoláskorúak összehasonlító vizsgálata, az impulzivitás–kockázatvállalás–empátia kérdőív magyar változata. Pszichológia, 5 , 579–600. Linde, M., & Dahlof, C. (2004). Attitudes and burden

Restricted access

A sport és a történelem párhuzamos haladása, fejlődése révén a testkultúra mindig az adott kor feltételeihez, igényeihez és elvárásaihoz igazodik. De a sportot a nyilvánosság idővel olyan kultúraformáló szerepkörbe emelte, mely által az visszahat a társadalomra, s mintegy szocializációs eszközként elősegíti bizonyos értékek intézményesülését; azaz a történelemben előforduló sportágak tükrözik az adott kor szellemét, értékpreferenciáját és viszonyrendszerét, valamint leképzik férfi és nő társadalmi szerepkörét. Logikailag legtisztábban időrendi sorrendben követhető nyomon a sport történelmi és társadalmi meghatározottsága, valamint a civilizáció változásaira válaszreakcióként megszületett új mozgáskultúrák kialakulása, melyek megismerésük és elsajátításuk révén elősegítik a modern társadalom viszonyaihoz való alkalmazkodást. A sportban alkalmazott tulajdonságok sikeresen adaptálhatók és előnyösen hasznosíthatók a mindennapi életben is, mint ahogy az extrém sportok legtöbbje is megkívánja azoknak a tulajdonságoknak a meglétét - bátorság, kockázatvállalás, felelősség, együttműködés, lélekjelenlét -, amelyeket a XXI. század piaci elvei is megkövetelnek ahhoz, hogy valaki sikeres legyen. Mivel az extrém sportokat a civilizáció fejlődése által keltett igények hívták életre, azt mondhatjuk, hogy az extrém sport megszületése valójában a modernitásra adott válasznak tekinthető, s ebben az értelemben az extrém sport posztmodern sport. De mert a sport jellegének megváltozása mindig történelmi, gazdasági és társadalmi változásokra, viselkedésbeli módosulásokra utal, ezért joggal feltételezhetjük, hogy korunkban új, posztmodern embertípus született.

Restricted access

. Botos , K. – Botos , J. – Béres , D. – Csernák , J. – Németh , E. ( 2012 ): Pénzügyi kultúra és kockázatvállalás a közép-alföldi háztartásokban [Financial Literacy and Risk-Taking of Households in the Hungarian Central Great Plain

Open access