Search Results

You are looking at 1 - 10 of 36 items for :

  • "kognitív viselkedésterápia" x
  • All content x
Clear All

betegek körében.] Orv Hetil. 2012; 153: 1511–1519. [Hungarian] 9 Perczel-Forintos D, Mórotz K. (eds.) Cognitive behaviour therapy. [Kognitív viselkedésterápia.] Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2010

Open access

Journal of Clinical Psychology, 47, 201–213. Harangozó J., Gordos E., Bodrogi A. (2010) A pszichózisok kognitív viselkedésterápiája. In Perczel Forintos D., Mórotz K. (szerk.) Kognitív viselkedésterápia . 3

Restricted access

Clinical Child and Adolescent Psychology, 33 (4) , 743–749. Mórotz K. (2005) A kényszerbetegség kognitív viselkedésterápiája. In Mórotz K., Perczel Forintos D. (szerk.) Kognitív viselkedésterápia . 441–481. Medicina

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Réka Borbála Tamás, Dóra Perczel-Forintos, Orsolya Máté, and Zsuzsanna Gyenge

viselkedésterápiás kezelési lehetőségei gyermekkorban. In: Perczel-Forintos D, Mórotz K. (szerk.) Kognitív viselkedésterápia.] Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2019; pp. 785–808. [Hungarian

Open access

social phobia. In: Perczel Forintos D, Mórotz K. (eds.) Cognitive behavioral therapy. [A szociális fóbia kognitív viselkedésterápiája. In: Perczel Forintos D, Mórotz K. (szerk.) Kognitív

Open access

-intensity, evidence-based cognitive-behavioural therapy of a patient with Crohn’s disease. [Az alacsony intenzitású, bizonyítottan hatékony kognitív viselkedésterápia Crohn-betegségben.] Orv Hetil. 2018; 159: 363–369. [Hungarian

Restricted access

E. ( 2007 ). Az elhízás Cooper—Fairburn—féle kognitív viselkedésterápiás megközelítésének bemutatása . Alkalmazott Pszichológia , 9 ( 3–4 ), 174 – 197

Restricted access

Absztrakt:

Bevezetés: Az evés az egyik legalapvetőbb örömforrás. A különböző fogyókúrák ettől az élvezettől fosztanának meg úgy, hogy közben korántsem garantálnak helyette mást, például egy életre szóló helyes táplálkozási magatartást, vagy tartós megoldást a túlsúlyproblémákra. Célkitűzés: A jelen tanulmány céljaként azokat a pszichodinamikai összefüggéseket tárja fel, amelyek valamennyi diéta, fogyókúra sikertelensége mögött állhatnak. Módszer: Az elhízás, a kövérség, valamint a fogyókúrák sikertelenségének a kognitív viselkedésterápiás szemlélettel történő elemzése. Eredmények: A kognitív viselkedésterápiában igazolt, lefektetett törvényszerűségek alkalmazásával rálelhetünk azokra a konkrét, fogyókúrázási-hízási folyamatokban levő etológiai okszerűségekre, amelyek a gyógyító tünet-, illetve problémaorientált pszichoterápia során sikeresen felhasználhatók. Következtetés: Összességében megállapítható, hogy javasolt lassan, kis lépésekben haladni a kitűzött cél felé. Tanulásos módszerekkel a környezet folyamatos átalakítása közben az obes egyén a saját nemkívánatos viselkedési attitűdjeit levetve újakat építhet ki, számára kívánatos szokásokká formálhatja, miközben a személyisége is csiszolódik. Orv. Hetil., 2017, 158(13), 499–507.

Restricted access

Az alvászavarok a 21. század leggyakoribb betegségei közé tartoznak. Népegészségügyi jelentőségük nő, hiszen az egészséges alvás a testi-lelki egészség egyik legfontosabb indikátora (Taylor és munkatársai, 2003, 2007). Az egyébként is gyakori alvászavarok között a leggyakoribb alvásbetegség az inszomnia. Az iparosodott kultúrákban a felnőtt lakosság kb. egyharmadának lehetnek inszomniás panaszai, 10%-uk esetében a panaszok krónikusak, és gyakoriságuk az életkorral emelkedik (Ohayon, 1996; Nau, Lichstein, 2005; Hohagen, Rink, Kappler, 1993). Egy Magyarországon készült, országos reprezentatív felmérés szerint (Hungarostudy, 2002) az inszomnia gyakorisága 9,2% volt (Novak, Mucsi és munkatársai, 2004). A kognitív viselkedésterápia számos bizonyítékkal megalapozott, hatékony kezelési módja az inszomniának, jelentősége különösen a krónikus inszomniák esetén nagy. Éppen ezért mind az Amerikai Alvástársaság (AASM), mind az Egyesült Királyság NICE-útmutatója szerint az első választandó kezelési módok között szerepel (Schutte-Rodin, Broch és munkatársai, 2008; NIH konszenzuskonferencia, 2005; Perlis, Jungquist és munkatársai, 2005; Wang, Wang, Tsai, 2005; NICE-irányelv 2004; Estivill, Bové és munkatársai, 2003; Smith, Perlis, Park, 2002; Purebl, Bánki és munkatársai, 2010). Ugyanakkor fontos hangsúlyoznunk, hogy a megfelelő cirkadián ritmus és egészséges, alvásbarát életmód életvitelszerű kialakítása nélkül tartós eredményeket csak kognitív terápiával nem tudunk elérni.

Restricted access